Logg inn
Kyrkjelyden sitt bildealbum på nett
   Bjerkreim kyrkjekontor
   Postboks 38
   4389 Vikeså


Bjerkreim kyrkje
Ivesdal kapell
Ørsdalen kapell
Bjerkreim sokn sine arrangement Samleoversikt aktivitet i soknet Bjerkreim bedehus Vikeså misjonshus BKU KRIK Bjerkreim kommune Bjerkreimsnytt Misjonsalliansen Ecuador Andre lenker ut på nettet
Bakgrunnsbilde © Alf S. Ognedal
Morgonstemning i Lauvaasen
Sundag 02. jul
Mandag 03. jul
Sundag 09. jul
Aktuelt ute på nettet:
Innhaldet i desse lenkene er frå andre nettstadar.
Malte hakekors ved krigs­minnesmerke: - Rett og slett trist. Jeg skjemmes
Dagbladet: I april 1940 kjempet norske styrker mot nazi-Tysklands okkupasjonsstyrker. I natt malte noen et hakekors på Gloppedalsura i Rogaland.
Årlig møte i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen
Regjeringen.no: Statssekretær Marit Berger Røsland vil 28. juni lede den norske delegasjonen på det årlige møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen. Den russiske delegasjonen ledes av direktør i Rosatom, Oleg Krjukov. Årets møte finner sted i Kirkenes.
Mistenkt for Trollpikk-hærverket
NRK: Politiet i Egersund har avhørt en person de mistenker for å stå bak hærverket på Trollpikken. – Vedkommende er ennå mistenkt, sier politijurist Christina Nessa. Politiet sier de nå har håp om å oppklare saken om den avkutta steinformasjonen i Dalane.
Mistenkt for Trollpikk-hærverket
NRK Rogaland: Politiet i Egersund har avhørt en person de mistenker for å stå bak hærverket på Trollpikken. – Vedkommende er ennå mistenkt, sier politijurist Christina Nessa. Politiet sier de nå har håp om å oppklare saken om den avkutta steinformasjonen i Dalane.
Torgeir Nordvik med avhandling om «Læstadianerne og kirken» (2015)
Presteforeninga: Hvorfor innførte De førstefødte egen sakramentforvaltning og hvordan reagerte Den norske kirke på det? Hvorfor reagerte Lyngen-retningen på utkast til nye liturgier i 2008 med å true med brudd med Den norske kirke? Hva forteller dette om de læstadianske retningene og hva forteller det om Den norske kirke? I 2015 disputerte Torgeir Nordvik, daværende seniorrådgiver ved […]
Uenige med Löfven om samvittighetsfrihet
Vårt Land - forsiden: Sveriges statsminister Stefan Löfven vil at «alle prester skal vie likekjønnede par.» Verken Aps eller SVs homonettverk er enige med ham.
Heller standup enn stavkirker
Vårt Land - forsiden: Representanter for kirkelig kulturarv glimrer med sitt fravær i regjeringens nye råd for kulturturisme. – Ufattelig, sier stavkirke-leder.
Skal vurdera endra utløp av Svelavatnet
Dalane tidende: Bjerkreim kommune har søkt NVE om 1,6 millionar kroner til å vurdera minst tre ulike flaumsikringstiltak i Bjerkreimsvassdraget.
Trafikkontroll ved Høyland kirke
NRK Rogaland: Politiet har hatt trafikkkontroll ved Høyland kirke i Sandnes. Det ble skrevet ut fire forenklede forelegg og to gebyrer, samt gjort ett førerkortbeslag for kjøring i 66 kilometer i timen i 40-sonen.
Sør-koreanere vender troen ryggen
Vårt Land - forsiden: Sør-Korea er landet som har opplevd størst kirkevekst i moderne tid. Nå avviser stadig flere unge religion. Den har ikke svar på livsutfordringer, er en av forklaringene.
Vil ha omsorgssenter på bygdas myldreplass
Dalane tidende: Området ved Bjerkreimshallen er bjerkreimbuen sin viktigaste samlingsplass både til kvardags og til fest. Derfor er det også rette plassen for eit nytt omsorgssenter, ifølgje Bjerkreim legekontor og Bevegelsesklinikken.
Trollpikken er øydelagt
NRK Rogaland: Turgåarar oppdaga laurdag morgon at steinformasjonen Trollpikken i Eigersund er knekt av. Det er tydlege boremerke i steinen, som viser at det er nokon som står bak øydelegginga, seier eit augnevitne til Dalane Tidende.
Enighet i forhandlingene med KA for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk)
Presteforeninga: Det ble i dag enighet i forhandlingene med Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon (KA) for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk). Det var første gang det ble gjennomført forhandlinger for denne gruppen i KA etter at de ble overført fra det statlige tariffområdet 1.1.2017. I forhandlingene ble det enighet om at det skal gis et generelt prosentvis […]
Ny organisasjon?
Presteforeninga: Spesialutgave av InterCollegas og elektronisk undersøkelse. I begynnelsen av august vil Presteforeningen sende ut en spesialutgave av InterCollegas til alle medlemmer om en mulig sammenslåing av Diakonforbundet, Kirkelig undervisningsforbund og Presteforeningen. Heftet inneholder blant annet en beskrivelse av organisasjonen, politisk plattform og et forslag til lover. I andre halvdel av august sender vi ut en elektronisk […]
Nå kan du påvirke Presteforeningens strategi fra 2018!
Presteforeninga: Presteforeningen skal vedta ny strategi- og handlingsplan for 2018-2021 på sin generalforsamling i mars 2018. Nå inviterer vi derfor medlemmene til å komme med forslag til hovedmål til den nye strategi- og handlingsplanen. Dette gir deg mulighet til å rette foreningens oppmerksomhet mot saker som du er opptatt av. Du sender inn så mange eller […]
Mellomoppgjøret for KA (fellesrådene m.m.) i havn
Presteforeninga: Tirsdag 20.juni ble det gjennomført forhandlinger i arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) for ansatte i fellesråd m.fl. Forhandlingssjef i PF, Kristian Mollestad, sier i en kommentar: – Under hovedoppgjøret i fjor, ble det også avtalt tillegg for 2017. Da resultatet i frontfaget i år var 2,4 pst og de avtalte tilleggene for KA-området i 2017 […]
Sal 86,1-13: 1 Ei bøn av David.
        
          Vend øyret til, Herre, svar meg,
          for eg er hjelpelaus og fattig!
          
    2 Vakta meg, for eg er trugen.
          Frels din tenar, du min Gud,
          eg set mi lit til deg.
          
    3 Ver meg nådig, Herre,
          eg ropar til deg heile dagen.
          
    4 Gjer din tenar glad!
          Eg lyfter mi sjel til deg, Herre.
          
    5 For du, Herre, er god, du tilgjev,
          du er rik på miskunn mot alle som kallar på deg.
          
    6 Herre, vend ditt øyre til mi bøn,
          lyd etter når eg bed om nåde!
          
    7 Den dagen eg er i naud, ropar eg til deg,
          for du vil svara meg.
          
    8 Herre, mellom gudar er ingen som du,
          og ingen gjerningar er som dine.
          
    9 Alle folk som du har skapt,
          skal koma og bøya seg for deg, Herre,
          og æra ditt namn.
          
    10 For du er stor, og du gjer under.
          Einast du er Gud.
          
    11 Herre, lær meg din veg
          så eg kan ferdast i di sanning!
          Gjev meg eit heilt hjarte, så eg fryktar ditt namn!
          
    12 Eg vil prisa deg, Herre, min Gud, av heile mitt hjarte
          og evig æra ditt namn.
          
    13 For di miskunn mot meg er stor,
          frå djupaste dødsriket har du berga meg.
          
    kilde: bibel.no
Velkommen til gudsteneste i Bjerkreim!
Gudsteneste denne uka i Bjerkreim soknHar du lagt merke til dei fine kyrkjene våre? Her arrangerer me flotte gudstenester - for alle!

På sundag den 2. juli kl 11.00 er det Høgmesse i Bjerkreim kyrkje. Martin Kolstad er liturg. Nattverd. Kyrkjekaffe. Offer til ACTA- barn og unge i Normisjon.


Denne siden er utviklet av Leif Wikøren Nilsen © 2010-2014 for Bjerkreim sokn.
Brukerkommentarer / forslag til forbedringer/forenklinger ønskes.
Motto: enkelt - men ikke enklere Det tok 0.27 sekunder å generere siden på serveren.