Logg inn
Kyrkjelyden sitt bildealbum på nett
   Bjerkreim kyrkjekontor
   Postboks 38
   4389 Vikeså


Bjerkreim kyrkje
Ivesdal kapell
Ørsdalen kapell
Bjerkreim sokn sine arrangement Samleoversikt aktivitet i soknet Bjerkreim bedehus Vikeså misjonshus BKU KRIK Bjerkreim kommune Bjerkreimsnytt Misjonsalliansen Ecuador Andre lenker ut på nettet
Bakgrunnsbilde © Alf S. Ognedal
Vikesaa
Sundag 26. mar
Mandag 27. mar
Tysdag 28. mar
Onsdag 29. mar
Torsdag 30. mar
Fredag 31. mar
Sundag 02. apr
Mandag 03. apr
Tysdag 04. apr
Onsdag 05. apr
Torsdag 06. apr
Fredag 07. apr
Aktuelt ute på nettet:
Innhaldet i desse lenkene er frå andre nettstadar.
Vedtaket er gjort: Nå blir det Normisjons-kirke
Vårt Land - forsiden: Normisjon i Agder gjør som andre lavkirkelige organisasjoner og oppretter sitt eget trossamfunn.
Første ordinasjon på 21 år
Dalane tidende: Førstkomande sundag skal Eirik Herigstad Mong ordinerast til prest. Det er 21 år sidan sist ein prest blei ordinert i Egersund kirke.
Sp nær ved å slakte kirkefondet OVF
Vårt Land - forsiden: Svært få stemmer stoppet vedtak i Sp om å avvikle kirkefondet OVF og heller dele milliardverdiene ut til norske kommuner.
Frykter Gravkirken kan falle sammen
Dagen.no: Monumentet over Jesu grav er restaurert, men i grunnen lurer ukjente farer.
Bussjåfør var på videosamtale
NRK: En sjåfør fra kollektivselskapet Kolumbus i Rogaland ble filmet av en passasjer mens han engasjerte seg i «facetime», en videosamtale på telefon, mens han kjørte, skriver TV 2. Hendelsen skjedde torsdag kveld og en av passasjerene reagerer kraftig.
Ut mot sekulære SV
Vårt Land - forsiden: Partileder Knut Arild Hariede deler ut ris til SVs livssynsnøytrale Norge, og ros til verdivennen Senterpartiet.
Sp-fronter om «kirkens arvesølv»
Vårt Land - forsiden: Kirkefolk i Sp gikk i kraftig forsvar da det handlet om å tømme kirkefondet OVF og gi milliardverdier til kommunene.
Knust rute i kyrkje
NRK Rogaland: Politiet har fått melding om skadeverk på Gand kirke i Sandnes. Ei rute er knust.
Gjesdal-forslag sparer Bue og Vaule
Dalane tidende: Eit privat traséforslag for E39 mellom Skurve i Gjesdal og Vaule i Bjerkreim sparer all den dyrka jorda på strekninga, ifølgje forslagsstillar Magnus Søyland.
Kirken vil fortsatt ha kirkebryllup
Vårt Land - forsiden: Kirkerådet har enstemmig parkert forslag om at kirken skal frasi seg vigselsretten.
Ber om likebehandling av livssyn
Vårt Land - forsiden: - Aldersgrense på alternativ behandling kan gå på religionsfriheten løs for enkelte foreldre, mener religionshistoriker Anne Kalvig.
Tapte hijab-saken
NRK Rogaland: Likestillings- og diskrimineringsnemnda slår torsdag fast at forbudet mot hijab på Blidensol sykehjem er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion. Det skriver Stavanger Aftenblad. Det vil si at sykehjemmet ikke får medhold i sin klage.
Profesjonsetikk for prester 2017
Presteforeninga: Presteforeningens representantskap vedtok det nye dokumentet om profesjonsetikk for prester i sitt møte 15.-16. mars 2017. Prosjektgruppe for etikk og samfunn (PRES) utarbeidet et utkast som gikk til samtale i organisasjonen i 2016. Profesjonsetikk var også et av hovedtemaene på landskonferansen i 2016. Etter dette har PRES bearbeidet det opprinnelige utkastet, før sentralstyret gjennomgikk dokumentet […]
Husleie for prester i 2017
Presteforeninga: Satsene for husleie og brenselstilskudd for 2017 er nå fastsatt. Dette gjelder prester som fortsatt bor i tjenestebolig fra før 01.09.2015. Brenselstilskuddet er nå skattepliktig.  Satser og nærmere opplysninger finnes i departementets rundskriv.
Prester, diakoner og kateketer vurderer å slå seg sammen til en organisasjon.
Presteforeninga: Fra 1. januar 2019 kan Presteforeningen (PF), Diakonforbundet (DNDF)og Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) være slått sammen til en organisasjon. Siden oktober 2016 har det vært samtaler om sammenslåing av de tre foreningene. Dette er et arbeid som har vært forankret i PFs strategi- og handlingsplan fra 2016-2018 hvor det det i forbindelse med Organisasjonsutvikling står at […]
Luk 1,26-38: 26 Men då Elisabet var i sjette månaden, vart engelen Gabriel send frå Gud til ein by i Galilea som heitte Nasaret, 27 til ei jomfru som var lova bort til Josef, ein mann av Davids ætt. Namnet hennar var Maria. 28 Engelen kom inn til henne og sa: «Ver helsa, du som har fått nåde! Herren er med deg!» 29 Ved desse orda vart ho forskrekka og undrast på kva denne helsinga skulle tyda. 30 Men engelen sa til henne:
          «Ver ikkje redd, Maria! For du har funne nåde hos Gud.
          
    31 Høyr! Du skal bli med barn og få ein son,
          og du skal gje han namnet Jesus.
          
    32 Han skal vera stor og kallast Son til Den høgste.
          Herren Gud skal gje han kongsstolen til David, far hans.
          
    33 Han skal vera konge over Jakobs hus til evig tid,
          og det skal ikkje vera ende på kongedømet hans.»
34 Maria sa til engelen: «Korleis skal dette gå til når eg ikkje har vore saman med nokon mann?» 35 Engelen svara:
          «Den heilage ande skal koma over deg,
          og krafta frå Den høgste skal skyggja over deg.
          Difor skal òg barnet som blir fødd,
          vera heilagt og kallast Guds Son.
36 Og høyr: Elisabet, slektningen din, ventar ein son, ho òg, på sine gamle dagar. Ho som dei sa ikkje kunne få born, er alt i sjette månaden. 37 For ingen ting er umogleg for Gud.» 38 Då sa Maria: «Sjå, eg er Herrens tenestekvinne. Lat det gå meg som du har sagt.» Så forlét engelen henne. kilde: bibel.no
Velkommen til gudsteneste i Bjerkreim!
Gudsteneste denne uka i Bjerkreim soknHar du lagt merke til dei fine kyrkjene våre? Her arrangerer me flotte gudstenester - for alle!

På sundag den 26. mars kl 11.00 er det Høgmesse i Bjerkreim kyrkje. Leif Wikøren Nilsen er liturg. Nattverd. Offer til IKO.


På sundag den 2. april kl 11.00 er det IKKJE forordna gudsteneste i soknet.


Denne siden er utviklet av Leif Wikøren Nilsen © 2010-2014 for Bjerkreim sokn.
Brukerkommentarer / forslag til forbedringer/forenklinger ønskes.
Motto: enkelt - men ikke enklere Det tok 0.32 sekunder å generere siden på serveren.