Logg inn
Kyrkjelyden sitt bildealbum på nett
   Bjerkreim kyrkjekontor
   Postboks 38
   4389 Vikeså
Bjerkreim sokn sine arrangement Samleoversikt aktivitet i soknet Bjerkreim bedehus Vikeså misjonshus BKU KRIK Bjerkreim kommune Bjerkreimsnytt Misjonsalliansen Ecuador Andre lenker ut på nettet
Bakgrunnsbilde © Alf S. Ognedal
Soloppgang i Vikesdalslia
Torsdag 29. sep
Fredag 30. sep
Laurdag 01. okt
Sundag 02. okt
Mandag 03. okt
Tysdag 04. okt
Onsdag 05. okt
Torsdag 06. okt
Fredag 07. okt
Laurdag 08. okt
Sundag 09. okt
Mandag 10. okt
Tysdag 11. okt
Onsdag 12. okt
Aktuelt ute på nettet:
Innhaldet i desse lenkene er frå andre nettstadar.
Bøter for mobilbruk og fart
Dalane tidende: UP slo onsdag ned på mobilbruk i Egersund og for høg fart på E39 i Bjerkreim.
Jærbuene tok over Stavanger
Stavanger Aftenblad: Sjekk denne håndballtribunen! Jærbuene tok kommandoen på både parkett og publikumsplasser - og hjalp et ungt Nærbø til en prestisjeseier over Viking.
Gir 4,7 millioner til åndelig arbeid
Vårt Land - forsiden: Oslo har hatt egne sykehusprester i 30 år. Nå er det slutt.
Misjonsselskapet frykter korrupt samarbeidspartner
Vårt Land - forsiden: Det Norske Misjonsselskap avventer situasjonen etter korrupsjonsanklager mot samarbeidspartneren Den gassisk-lutherske kirken på Madagaskar.
Ledelse i folkekirken (2011)
Presteforeninga: Utredningen «Ledelse i folkekirken» ble utarbeidet i 2011 av en arbeidsgruppe nedsatt av Presteforeningen. Heftet er nr. 49 i Presteforeningens studiebibliotek.
Suksessfylt matsvinnprosjekt avsluttet
Regjeringen.no: - ForMat-prosjektet må sies å være en stor suksess. Det totale matsvinnet i Norge er redusert med 12 prosent per innbygger fra 2010-2015. Det betyr at det ambisiøse målet som ForMat-prosjektet satte tidlig i perioden, om å bidra til 25 % reduksjon, er halvveis nådd, noe som er en en enorm prestasjon, sier Landbruks- og matdepartementets statssekretær Terje Halleland i anledning hans åpning av sluttkonferansen for matbransjens matsvinnprosjekt i går.
Noen elsker ?flere enn én
Vårt Land - forsiden: Mange i Den norske kirke vil gjøre ekteskapet kjønnsnøytralt. Hvordan vil de møte kravet om å gjøre det antallsnøytralt?
Heder og ære til Nyyyt Pinnasteik
NRK Rogaland: Tradisjonsretten pinnasteik fra Bjerkreimbedriften Nyyyt, mottok i dag Spesialitet-merket. Merket er et informasjonsmerke for norskprodusert mat og drikke og skal være en veiviser til unike, norske smaksopplevelser. - Å få Spesialitet-merket er veldig stas, sier Georg-Fredrik Ueland, daglig leder i Nyyyt.
Håper Bjerkreim og Lund skal ønske å bli med
Dalane tidende: Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa mener Dalane ville vært en ideell kommune med sine 24.000 innbyggere.
Menn i mellom
Presteforeninga: Master i klinisk sjelesorg (30 ECTS), Det teologiske menighetsfakultet, våren 2015 skrevet av B. Lennart Persson: Menn imellom: En kvalitativ studie av forventninger og behov i møte med sjelesørgere hos menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Seksuelle overgrep mot gutter og menn er et tema som i det siste har vært gjenstand for […]
Feeling Felt – sjelesorgskonferanse i Finland, 2017
Presteforeninga: Presteforeningen er medlem i European Council for Pastoral Care and Counselling ECPCC. Vår representant i ECPCC er instituttprest ved institutt for sjelesorg, Modum, Gunnar Fagerli. Nettverket arrangerer en konferanse hvert fjerde år. Den arrangeres igjen i 2017 i Finland. Det er nå lagt ut informasjon om program, «call for workshops and papers» påmelding på nettsiden […]
Første kvinne i Karmøy prosti
NRK Rogaland: Anne Netland blir ny sokneprest i Karmøy prosti med særlig tjeneste i Torvastad menighet. Hun har tidligere vært vikarierende sokneprest i Avaldsnes og i Torvastad. Nå er hun den første kvinne som er tilsatt som sokneprest i Karmøy. Hun er ansatt i 80% stilling og vil kombinere dette med 20% stilling som ambulerende sjømannsprest i Sør-Amerika.
Eigersund blir pilotkommune
NRK Rogaland: Eigersund kommune blir pilotkommune i prosjektet "planting av skog på nye areal som eit klimatiltak". - Det kan bety mer CO2- binding, og økt verdiskaping for grunneiere, skriver fylkesmannen i Rogaland på sin hjemmeside. Fra før er Bjerkreim, Tysvær og Vindafjord kommuner med i prosjektet.
Rundt 11.700 besøkte Bjerkreimsmarken
Dalane tidende: Etter å ha rekna, summert og samanlikna anslår dei ansvarlege at cirka 500 fleire var innom Bjerkreimsmarken i år enn i fjor.
Mer informasjon om brudd med Virke
Presteforeninga: 9. september brøt Unio-forbundene forhandlingene med Virke for medlemmene innen helse-, utdanning- og kultursektoren. Meklingstidspunktet er satt til 10. og 11. november. Blir det ikke løsning i meklingen, kan det bli streik fra lørdag 12. november. Dette vil også kunne berøre PFs medlemmer i virksomheter under Virke. Unio-forbundene brøt forhandlingene sammen med forbundene i Akademikerne, […]
Ny doktorgrad: Å arbeide med døden
Presteforeninga: 9. september disputerte sykehusprest ved Stavanger universitetssykehus, Kjetil Moen, for sin doktorgradsavhandling ved Institutt for helsefag ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Avhandlingen har tittelen: Death at work. An interpretation of biographical narratives of professionals in end of life care. (Å arbeide med døden. En fortolkning av helsearbeideres biografiske fortellinger.) - Hvorfor valgte du dette temaet? - […]
Kurs tilbud til foreldre
Bjerkreim kommune
Influensavaksinering 2016
Bjerkreim kommune
Seminar: Luther, jødene og antisemittismen
Presteforeninga: I boka «Reformasjon nå» er det oversatt et utdrag av Martin Luthers skrift «Om jødene og deres løgner». Det inngår i temabolken om «Luther og de andre». Dette var ett av utgangspunktene for et seminar arrangert av Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo og HL-senteret 16. september. Professor Tarald Rasmussen ved Det teologiske fakultet, som […]
Regjeringens arbeid med helhetlig tros- og livssynspolitikk
Presteforeninga: Tros- og livssynspolitisk seminar 12. september 2016 Regjeringen har satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk. Startskuddet for arbeidet var et åpent seminar 12. september 2016 på Nasjonalbiblioteket. Kulturministeren inviterte og redegjorde – sammen med ekspedisjonssjef Ingrid Vad Nilsen om arbeidet med tros- og livssynspolitikk. Utvalgsleder Sturla Stålsett redegjorde […]
Rommet der alle møtes
Kirkeaktuelt: Det er klart for Mikkelsmessekonferansen – Kirkerådets årlige, nasjonale konferanse for gudstjenesteliv. Stedet er Trondheim, dagene er 28.-29. september. Konferansen inviterer alle som lever og ånder for det liturgiske, det musiske, det diakonale og det kateketiske kirkerommet. På konferansen vil du møte blant andre Jan Terje Christoffersen Åse Kristin Nøkling Aagaard Hilde Kirkebøen Margrete Kvalbein Bjørn Vidar Ulvedalen Over Morten Berge Kristin Eek Jens Storli … Les mer
Høringssvar: Det livssynsåpne samfunn – NOU 2013:1
Presteforeninga: Høringsuttalelsen ble avgitt 30.august 2013.
Saman er vi sterkare
Kirkeaktuelt: Kulturalliansen blei stifta no i september. Dette handlar om at det frivillige kulturlivet har samla seg for å få meir gjennomslag i samfunnet. Eit hovudmål er i påverke kulturpolitikken og betre vilkåra for arbeidet. K-stud er ein av initiativtakarane til den nye Kulturalliansen, og er representert i interimsstyret med kulturrådgjevar Turid S. Myrholt i Kyrkjerådet. Til saman er 30 kulturorganisasjonar med som stiftarar. Les meir … Les mer
Joh 1,47-51: 47 Jesus såg Natanael koma gåande mot seg og sa: «Sjå, der er ein ekte israelitt, ein som er utan svik.» 48 «Kvar kjenner du meg frå?» spurde Natanael. Jesus svara: «Eg såg deg då du var under fikentreet, før Filip ropa på deg.» 49 Då sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Son, du er Israels konge.» 50 «Trur du fordi eg sa at eg såg deg under fikentreet?» spurde Jesus. «Du skal få sjå større ting enn det.» 51 Og han sa: «Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: De skal sjå himmelen opna og Guds englar stiga opp og stiga ned over Menneskesonen.» kilde: bibel.no
Velkommen til gudsteneste i Bjerkreim!
Gudsteneste denne uka i Bjerkreim soknHar du lagt merke til dei fine kyrkjene våre? Her arrangerer me flotte gudstenester - for alle!

På laurdag den 1. oktober kl 19.30 er det Ungdomsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje. Leif Wikøren Nilsen er liturg. Nattverd. Offer til Ikke offer.


På sundag den 2. oktober kl 11.00 er det Høgmesse i Bjerkreim kyrkje. Leif Wikøren Nilsen er liturg. Nattverd. Barnesamling v/Gerny Egeland Harouny. Offer til Sambolabo.


Denne siden er utviklet av Leif Wikøren Nilsen © 2010-2014 for Bjerkreim sokn.
Brukerkommentarer / forslag til forbedringer/forenklinger ønskes.
Motto: enkelt - men ikke enklere Det tok 0.87 sekunder å generere siden på serveren.