Logg inn
Kyrkjelyden sitt bildealbum på nett
   Bjerkreim kyrkjekontor
   Postboks 38
   4389 Vikeså


Bjerkreim kyrkje
Ivesdal kapell
Ørsdalen kapell
Bjerkreim sokn sine arrangement Samleoversikt aktivitet i soknet Bjerkreim bedehus Vikeså misjonshus BKU KRIK Bjerkreim kommune Bjerkreimsnytt Misjonsalliansen Ecuador Andre lenker ut på nettet
Bakgrunnsbilde © Alf S. Ognedal
Tjoern soloppgang
Fredag 28. jul
Laurdag 29. jul
Sundag 30. jul
Sundag 06. aug
Aktuelt ute på nettet:
Innhaldet i desse lenkene er frå andre nettstadar.
Norsk ungdom i Magaluf har talt: - Britene er verst
Dagbladet: Skal vi tro de lokale mallorquinerne, Sjømannskirken og de festglade ungdommene selv, oppfører nordmenn seg eksemplarisk i Magaluf, om man sammenlikner dem med britene.
15 sauer falt utfor stup og døde
NRK: Sauebonde Edgar Melberg har mistet 15 sauer etter at de falt utfor et stup ved Kjerag-platået i Rogaland. Han mener de må ha blitt skremt av en hund, skriver Stavanger Aftenblad.
Vil gjøre India hinduistisk
Vårt Land - forsiden: 70 år etter Indias selvstendighet lever striden om landets identitet i beste velgående. Hindunasjonalister vil fordrive andre religioner fra landet.
Ekstremsport, om du vil
Dalane tidende: Det kan se ekstremt ut. Det kan være ekstremt. Men i det store og hele er padling i Bjerkreimselva noe alle kan ha glede av - så lenge en tåler å bli våt.
Kommunereform skaper massiv kirkefusjon
Vårt Land - forsiden: En rekke fellesråd vil bli opprettet som konsekvens av nye kommunesammenslåinger. – En utfordrende situasjon, sier KA.
Savner ny salmeskatt på Olavsfestdagene
Vårt Land - forsiden: – Trist og pinlig, sier prest og salmedikter.
Viser troen med personlige bilskilt
Vårt Land - forsiden: En fikk beskjed om å droppe GUD på bilskiltet av dama, mens PREST snart triller rundt i Vennesla.
Får kritikk etter lån på 40 mill.
NRK Rogaland: Frp i Eigersund stiller spørsmål ved habiliteten til fungerende ordfører Leif Erik Egaas (H). Bakgrunnen er at Egaas, mens han har fungert som ordfører nå i sommer, har innvilga Eigersund næring og havn KF et kommunalt lån på nesten 40 millioner kroner, skriver Dalane Tidende. Egaas, som er styreleder i foretaket, avviser kritikken, blant annet fordi det er kommunestyret som har valgt ham som styreleder.
Stor dugnadsgjeng drar lasset
Dalane tidende: Den kommende uka arrangeres Blinkfestivalen i Sandnes, og tradisjon tro skal også Lysebrekka bestiges, med Bjerkreim idrettslag som arrangør.
Massebrullyp i Stavanger domkirke
NRK Rogaland: Massebrullyp i Stavanger domkirke
Kulturministeren går pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim
Regjeringen.no: Sammen med sentrale personer fra næringslivet, frivilligheten og tros- og livssynsfeltet, legger kulturministeren ut på pilegrimsvandring mellom Oslo og Trondheim. Underveis inviterer hun innbyggerne langs ruten til å delta på arrangementer.
Fredeleg Gladmat-middag
NRK Rogaland: Over 100 gjester frå ti ulike religionar og livssyn er i kveld samla til fredsmåltid i Stavanger domkyrkje. Aldri før har det blitt dekka eit like stort langbord der. Arrangørar er Gladmat-festivalen, Kyrkjeleg dialogsenter og Den norske kyrkja.
Detaljregulering for sentrumskvartalet i Sandnes godkjent
Regjeringen.no: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag godkjent detaljreguleringen for sentrumskvartalet i Sandnes. Saken er behandlet i departementet fordi Rogaland fylkeskommune hadde innsigelse på utformingen av Øglændgården.
Mark 1,16-20: 16 Ein gong han gjekk langsmed Galileasjøen, fekk han sjå Simon og Andreas, bror til Simon. Dei heldt på å kasta not i sjøen, for dei var fiskarar. 17 Jesus sa til dei: «Kom og følg meg, så skal eg gjera dykk til menneskefiskarar!» 18 Då gjekk dei beint frå garna sine og følgde han.
    19 Då Jesus kom litt lenger fram, fekk han sjå Jakob, son til Sebedeus, og Johannes, bror hans. Dei sat i båten og bøtte garna. 20 Då kalla han dei, og dei lét far sin, Sebedeus, bli att i båten saman med arbeidskarane og følgde Jesus. kilde: bibel.no
Nytt  misjonsprosjekt - LIBERIA.
Nytt misjonsprosjekt - LIBERIA.
Liberia er det nyaste landet Misjonsalliansen starta arbeid i. Organisasjonen arbeidar spesielt med utdanning. Dette arbeidet skjer saman med styresmaktene i landet. Under halvparten av jenter og gutar fullfører grunnskolen og dei spreidde landsbygdene er prega av dårleg infrastruktur og mangel på ressursar.

Janne Harbo Øygard og Rune Øygard reiste til Liberia i 2015. Rune er godt kjend i Bjerkreim og har arbeidd som dreng hos Anna og Knut Bakke på Oremo. Dei er  einaste utsendingane i landet og skal arbeida i det vestafrikanske landet i 4 år.

I Liberia arbeidar Janne og Rune på Misjonsalliansen sitt landkontor.  Dei har ansvar for samarbeidet med ulike partnarorganisasjonar og fylgjer opp prosjekt knyta til skule, utdanning, helse og vatn- sanitær og hygieneprosjekt. Rune har særskilt ansvar for mikrofinansbanken Diaconia MDI (Misjonsalliansen sin eigen bank).

Arbeidet i Liberia har så vidt begynt. Behova i eit av dei fattigaste landa i Afrika, er store. Liberia i eit prosjektland med store moglegheiter for vekst.

Frå 1989 til 2003 vart over 250 000 av Liberias 4 millionar innbyggjarar drepne - og endå fleire drivne på flukt - då borgarkrig herja over heile landet. Liberia vart etterlete i økonomisk ruin. Framleis manglar grunnleggjande infrastruktur, elektrisitet og vatn i store delar av landet. Ein heil generasjon har gått glipp av skulegang og utdanning, nesten heile befolkninga lever i fattigdom. Misjonsalliansen samarbeidar med Metodistkyrkja sitt Misjonsselskap i Liberia for sakte, men sikkert å hjelpa til med gjenreisinga av landet. Hovudsatsinga er å tilby grunnutdanning for barn som manglar skuletilbod.

Utvikling av lokalsamfunnet

Per i dag arbeidar Misjonsalliansen i 15 landsbyar i Liberia. Med støtte frå organisasjonen, har lokalbefolkinga initiert små og store prosjekter, deriblant brønnbygging, oppretting av klinikkar og tiltak for inntektsauke. Dei assisterar befolkinga slik at dei sjølv kan definera kva dei har behov for i sitt område, for så å planleggja og gjennomføra prosjekta. Innbyggjarane i kvar landsby kjem saman, organiserar seg og fordelar ansvar. Slik gjer dei seg i stand til å skapa endring i sitt lokalsamfunn.

 Skule

I samarbeid med utdanningsstyresmaktene byggjer Misjonsalliansen nye skular for å skapa eit utdanningstilbod for barn og unge. Per i dag fullfører minder enn halvparten av barna grunnskolen (statistikk viser 45% i 2012). I 2011 starta bygginga av dei tre første skulane. Styresmaktene har eit læringsutdanningsprogram, både for å utdanna nye lærar og for å auka kompetansen blant dei som allereie finst. Det er ønskeleg med ei standardisert lærarutdanning, men er ikkje nok midlar til å utdanne nok folk. Misjonsalliansen hjelper til med bygging av lærarbustadar i  landsbygdene der det er vanskeleg å rekruttera nok lærarar. Organisasjonen arbeidar vidare både med infrastruktur og kvaliteten på undervisinga - også gjennom skule-heim-samarbeid og med ulike grupper blant elevane. Dialog og konfliktløysing er viktig i ein kontekst der vold i mange år har vore løysinga.

Mikrofinans

Banken Diaconia MDI vart opna våren 2015 og er det nyaste tilskotet til  mikrofinans-portefølja. Frå kontoret i hovudstaden Monrovia, tilbyr dei lån og andre finansielle tenester til fattige menneske og bedrifter, som ikkje vert sett på som kredittverdige i vanlege bankar. Diaconia MDI har førebels berre nokon få hundre registrerte kundar, men ambisjonen er å nå ca 1500. Så langt har Misjonsalliansen j opplevd nokon form for mislighald av låna.

Denne siden er utviklet av Leif Wikøren Nilsen © 2010-2014 for Bjerkreim sokn.
Brukerkommentarer / forslag til forbedringer/forenklinger ønskes.
Motto: enkelt - men ikke enklere Det tok 0.34 sekunder å generere siden på serveren.