Kode B

Tre jenter som leser i Bibelen
fra Kirken.no

Bibelen blir utdelt til alle 6. klassinger som er oppført i kirkens register i Bjerkreim. Like etter får de tilbud om å være med på Kode B som gir en innføring i hvordan bruke Bibel og bønn i hverdagen. Det er vanligvis god oppslutning om dette arrangementet.

Barna blir delt inn i grupper og får ha komme hjem til frivillige gruppeledere for 5 kvelder med undervisning, aktiviteter og noe å bite i. 2020 var det 23 påmeldte. Dessverre utgikk mange av samlingene på grunn av koronaviruset.

Avslutningssamlingen er også utsatt inntil videre – de som var påmeldte vil få info om dette på SMS.