Gå til videoer og direktesendinger

Bjerkreim kyrkje på YouTube

Covid-19 og våre arrangement

Komande gudstenester og andaktar i soknet:


  •  3. sundag i påsketida, Gudsteneste i Vikeså Misjonshus,
  •  4. sundag i påsketida, Ikkje gudsteneste i soknet,
  •  5. sundag i påsketida, Familiegudsteneste i , Samarbeid med sundagsskulane. Avslutningstur . Sted?
  •  6. sundag i påsketida, Ikkje gudsteneste i soknet,
  •  Helgetorsdag, Gudsteneste i Omsorgsenteret,
  •  Ungdomsgudsteneste, Ungdomsgudsteneste i Digital, Samarbeid med BKU
  •  Sundag før pinse, Høgmesse i Ivesdal kyrkje, mulighet for dåp
  •  17. mai, Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje,

Torsdagsandaktane utgår inntil videre.

Vi minnar om dåp

dåpslys, familie, dåp, barnedåp

Planlegg du dåp?

Kva skjer i Bjerkreim?

Neste 5 aktivitetar lista ut frå Bjerkreim sokn, bedehusa og kulturkalenderen i Bjerkreim:

Res. Bingo Peisestova

Når:

Samtalemøte Peisestova

Når:

Res Kontaktsenter peisestova

Når:

Res forening NLM peisestova

Når:

Fredagstreff

Når:

Infoskjermen no