Gå til videoer og direktesendinger

Bjerkreim kyrkje på YouTube

Covid-19 og våre arrangement

Komande gudstenester og andaktar i soknet:


  •  6. sundag i påsketida, Ikkje gudsteneste i soknet,
  •  Helgetorsdag, Gudsteneste i Omsorgsenteret,
  •  Ungdomsgudsteneste, Ungdomsgudsteneste i Digital, Samarbeid med BKU
  •  Sundag før pinse, Høgmesse i Ivesdal kyrkje, mulighet for dåp
  •  17. mai, Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Sang av gruppe fra Bjerkreim barnekor. Spill på fløyte av Karen Sofie Solberg.
  •  Pinsedag, Gudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Høgtidsgudsteneste - Forsongare: Sång Z
  •  Treeniningssundag, Gudsteneste i Bjerkreim kyrkje,
  •  2. sundag i treeiningstida, Gudsteneste i Ivesdal kyrkje, mulighet for dåp

Torsdagsandaktane utgår inntil videre.

Vi minnar om dåp

dåpslys, familie, dåp, barnedåp

Planlegg du dåp?

Kva skjer i Bjerkreim?

Neste 5 aktivitetar lista ut frå Bjerkreim sokn, bedehusa og kulturkalenderen i Bjerkreim:

kontaktsenter peisestova

Når:

Forening Normisjon

Når:

Fredagstreff på tur

Når:

SoulChildren møtesalen

Når:

Fredagsklubben & Fredagstreffets avsluttningstur

Når:

Infoskjermen no