Komande gudstenester og andaktar i soknet:


  •  17. sundag i treeiningstida, G3 gudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp, 4 årsbok og sundagsskulens dag. Forsongarar. SångZ.
  •  18. sundag i treeiningstida, Ikkje gudsteneste i soknet,
  •  19. sundag i treeiningstida, Høgmesse i Ivesdal kyrkje, Dåp, Nattverd,
  •  20. sundag i treeiningstida, Gudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp, Nattverd,
  •  Bots- og bønedag, Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp, Nattverd, Tårnagenthelg
  •  Minnedag, Minnegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Minnegudsteneste allehelgensdag i samarbeid med diakoniutvalet
  •  23. sundag i treeiningstida, Ikkje gudsteneste i soknet,
  •  Domssundag / Kristi kongedag, Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp, Nattverd, Lys Vaken helg

Torsdagsandaktane på omsorgsheimen tordagar kl 10.30.

Dåp

dåpslys, familie, dåp, barnedåp

Planlegg du dåp?

Kva skjer i Bjerkreim?

Neste 5 aktivitetar lista ut frå Bjerkreim sokn, bedehusa og kulturkalenderen i Bjerkreim:

Res Bjerkreim kulturkontor møtesalen -1300

Når:

Haustfest KrF – Bedehuset

Når:

Haustfest Kr.F

Når:

Fredagsklubben i peisestova

Når:

Klargjering utleige kjellaretg

Når: