Komande gudstenester og andaktar i soknet:


  •  3. sundag i adventstida, Lysmesse i Bjerkreim kyrkje, Lysmesse
  •  4. sundag i adventstida, i Bjerkreim kyrkje, Julekonsert kl. 18.30. (Sjekk tid)
  •  Skulegudsteneste, Skulegudsteneste i Ivesdal kyrkje,
  •  Skulegudsteneste, Skulegudsteneste i Ivesdal kyrkje,
  •  Skulegudsteneste, Skulegudsteneste i Bjerkreim kyrkje,
  •  Julaftan, Familiegudsteneste i Ivesdal kyrkje, Song av Vikeså Soul Kids
  •  Julaftan, Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Song av Bjerkreim barnekor.
  •  Julaftan, Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Song av Elisabeth Moi

Torsdagsandaktane på omsorgsheimen tordagar kl 10.30. NB: Ikkje i veke 25-28

Les alle saker i arkivet

Dåp

dåpslys, familie, dåp, barnedåp

Planlegg du dåp?

Kva skjer i Bjerkreim?

Neste 5 aktivitetar lista ut frå Bjerkreim sokn, bedehusa og kulturkalenderen i Bjerkreim:

Forening i blåsalen kl. 19.30

Når:

Bingo Helselaget – Misjonshuset

Når:

Res Bingo peisestova

Når:

Samtalemøte peisestova

Når:

Samtalemøte – Misjonshuset

Når: