Komande gudstenester og andaktar i soknet:


  •  8. søndag i treeiningstida, Ikkje gudsteneste i soknet,
  •  9. søndag i treeiningstida, Ikkje gudsteneste i soknet, Sokneprestens ferie
  •  10. søndag i treeiningstida, Ikkje gudsteneste i soknet, Sokneprestens ferie
  •  11. søndag i treeiningstida, Høgmesse i Bjerkreim kyrkje, Dåp, Nattverd, Leif Wikøren Nilsen og Sander Slettebø Grøsfjell
  •  Speiderleirsgudsteneste, Gudsteneste i Bjerkreim kyrkje,
  •  12. søndag i treeiningstida, Ikkje gudsteneste i soknet, Sokneprestens ferie
  •  13. søndag i treeiningstida, Ikkje gudsteneste i soknet, Soknepresten har ferie.
  •  Lørdag 24.august 2024, Dåpsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp,

Andakt på omsorgsheimen tirsdager kl 13.30.

Dåp

dåpslys, familie, dåp, barnedåp

Planlegg du dåp?

Vigsel

Vigsel i kyrkja

Ønsker du å gifte deg i Bjerkreim?

Ta gjerne kontakt med oss for meir informasjon