Komande gudstenester og andaktar i soknet:


  •  17 søndag i treeiningstida, i Samfunnshuset, Markensgudsteneste Song Vikeså Soul Kids
  •  18. søndag i treeiningstida, Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp, Sundagsskulens Dag. Utdeling av 4 års bøker. Forsongarar av barnegruppe v/ Valborg Bjerkreim.
  •  19. søndag i treeiningstida, Ikkje gudsteneste i soknet,
  •  20. søndag i treeiningstida, Gudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp, Hausttakkefest
  •  21. søndag i treeiningstida, Høgmesse i Ivesdal kyrkje, Dåp, Nattverd, Tema: Ester
  •  Bots- og bønnedag, G3 gudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Nattverd, Tema: Ester. SångZ deltar
  •  Minnedag, Minnegudsteneste i Bjerkreim kyrkje,
  •  24. søndag i treeiningstida, Ikkje gudsteneste i soknet,

Torsdagsandaktane på omsorgsheimen torsdagar kl 10.30.

Dåp

dåpslys, familie, dåp, barnedåp

Planlegg du dåp?

Vigsel

Vigsel i kyrkja

Ønsker du å gifte deg i Bjerkreim?

Ta gjerne kontakt med oss for meir informasjon