Gå til videoer og direktesendinger

Bjerkreim kyrkje på YouTube

Covid-19 og våre arrangement

Komande gudstenester og andaktar i soknet:


  •  Laurdag 18.09., Konfirmasjonsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Song av Monika Vassbø
  •  Laurdag 18.09., Konfirmasjonsgudsteneste i Ivesdal kyrkje, Song av Anne Margrethe Vikeså
  •  17. sundag i treeiningstida, Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Sundagsskulens Dag. 4-års bøker
  •  18. sundag i treeiningstida, Gudsteneste i Samfunnshuset, Markensgudsteneste på Samfunnshuset
  •  Laurdag 02.10., Konfirmasjonsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Song av Valborg Bakke Bjerkreim og Borghild Hvidsten Gjedrem
  •  Laurdag 02.10., Konfirmasjonsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje,
  •  19. sundag i treeiningstida, Gudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Hausttakkefest
  •  20. sundag i treeiningstida, Ikkje gudsteneste i ,

Torsdagsandaktane på omsorgsheimen tordagar kl 10.30. NB: Ikkje i veke 25-28

Vi minnar om dåp

dåpslys, familie, dåp, barnedåp

Planlegg du dåp?

Kva skjer i Bjerkreim?

Neste 5 aktivitetar lista ut frå Bjerkreim sokn, bedehusa og kulturkalenderen i Bjerkreim:

Privat utleige kjellar,konfirmasjon

Når:

Laurdag 18.09.

Konfirmasjonsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje,
Song av Monika Vassbø
Offer: trusopplæringa

Når:

Konfirmasjonsgudsteneste – Bjerkreim

Når:

Privat utleige oppe, konfirmasjon

Når:

Res konfselskap

Når: