Gå til videoer og direktesendinger

Covid-19 og våre arrangement

Komande gudstenester og andaktar i soknet:


22. november kl. 11.00. torsdagsandakt på ein sundag?!? (Ekstrasending pga ikkje gudsteneste i soknet denne sundagen)

26. november kl. 10.30. torsdagsandakt . Gjest: Per Spødervold

29. november kl. 11.00. familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje med dåp og «Lys Vaken». Takkoffer til trusopplæringa. Fyrste sundag i advent. Påmelding til gudstenesta med sms til telefon nr 40602711

3. desember kl. 10.30. torsdagsandakt. Gjest: Christoffer Songe. Tema: Julekrybber

6. desember kl. 18.30., kl. 19.30. og kl. 20.30. lysmesser i Bjerkreim kyrkje. Takkoffer: konfirmantarbeidet. KUN OPEN for konfirmantane og deira familie

10. desember kl. 10.30. torsdagsandakt. Gjest: Anna Elisabeth Røynestad. Tema: julebakst og pynt

13. desember kl. 11.00. høgmesse i Bjerkreim kyrkje. Takkoffer: NMS. John Olav Dankel talar. Song: Hilde, Renate og Ellinor Moi

17. desember kl. 10.30. torsdagsandakt. Ola Birkeland og Magnar Edland syng julen inn

20.desember kl. 18.30. Julekonsert om kyrkja vert opna for fleire enn 50 personar.

24. desember kl. 13.00. Familiegudsteneste i Ivesdal kapell. Vert og nettsending

24. desember kl. 15.00. Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje

25.desember kl. 11.00. Høgtidsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje. Song: Ungdomskoret. Takkoffer: Indremisjonsforbundet i Rogaland

31. desember kl. 23.00. Nyttårsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje

Vi minnar om dåp

dåpslys, familie, dåp, barnedåp

Planlegg du dåp?

Kva skjer i Bjerkreim?

Neste 5 aktivitetar lista ut frå Bjerkreim sokn, bedehusa og kulturkalenderen i Bjerkreim:

Øvelse Soulkids møtesalen

Når:

Julegrantenning – Kulturbanken

Når:

Res selskap peisestova

Når:

Møte flymisjonen

Når:

Flymisjonsmøte – Bedehuset

Når:

Infoskjermen no