Gå til videoer og direktesendinger

Bjerkreim kyrkje på YouTube

Covid-19 og våre arrangement

Komande gudstenester og andaktar i soknet:


  •  21. sundag i treeiningstida, Gudsteneste i Vikeså Misjonshus,
  •  Laurdag 23.10.21, Ungdomsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Nattverd,
  •  22. sundag i treeiningstida, Høgmesse i Ivesdal kyrkje, Dåp, Nattverd,
  •  Bots– og bønedag, Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp, Tårnagenthelg Song: Bjerkreim Barnekor Besøk fra Misjonsalliansen v/ Rune og Janne Øygard
  •  Minnedag, Gudsteneste i Bjerkreim kyrkje,
  •  25. sundag i treeiningstida, Ikkje gudsteneste i soknet, Månedsfri 9/10
  •  Domssundag / Kristi kongedag, Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp, Nattverd, Lys Vaken
  •  1. sundag i adventstida, Gudsteneste i Vikeså Misjonshus, Kulturdagen

Torsdagsandaktane på omsorgsheimen tordagar kl 10.30. NB: Ikkje i veke 25-28

Vi minnar om dåp

dåpslys, familie, dåp, barnedåp

Planlegg du dåp?

Kva skjer i Bjerkreim?

Neste 5 aktivitetar lista ut frå Bjerkreim sokn, bedehusa og kulturkalenderen i Bjerkreim:

Weekend Tonstadli

Når:

Gudstjeneste møtesalen

Når:

Gudstjeneste – Misjonshuset

Når:

21. sundag i treeiningstida

Gudsteneste i Vikeså Misjonshus,
Offer: Kirkens Bymisjon

Når:

Gutte- og jentelaget

Når: