Komande gudstenester og andaktar i soknet:


  •  3. sundag i adventstida, G3 gudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp, Nattverd, SångZ m/ musikarar deltar med song, og som forsongarar
  •  4. sundag i adventstida, Julekonsert i Bjerkreim kyrkje, Julekonsert
  •  Julaftan, Familiegudsteneste i Ivesdal kyrkje, Julaftan. Song av Vikeså Soul Kids v/ Gunn Anita Vestersjø
  •  Julaftan, Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Julaftan. Song av Bjerkreim barnekor v/ Torunn Bjerkreim Moi
  •  Julaftan, Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Song av Sylwia Søyland
  •  Juledag, Høgtidsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Nattverd, Musikalsk innslag: Borghild Hvidsten Gjedrem og Gunnar Hågbo Veteranane frå Ungdomskoret deltek og under leiing av Arne Bjerkreim
  •  Torsdag 29. desember, Ikkje gudsteneste i soknet,
  •  Nyttårsaftan, Gudsteneste i Bjerkreim kyrkje,

Torsdagsandaktane på omsorgsheimen tordagar kl 10.30.

Dåp

dåpslys, familie, dåp, barnedåp

Planlegg du dåp?

Kva skjer i Bjerkreim?

Neste 5 aktivitetar lista ut frå Bjerkreim sokn, bedehusa og kulturkalenderen i Bjerkreim:

Julesongkveld

Når:

Julesongkveld – Bedehuset

Når:

Fredagsklubben – Misjonshuset/Bowling på Bryne

Når:

Fredagsklubben i peisestova

Når:

Klargjering privat utleige

Når: