Komande gudstenester og andaktar i soknet:

Nå kan kyrkja opnast for 50 deltakarar. Dei første som møter opp, får plass. Gudstenesta 31. mai og 21. juni blir send på nett. Me legg ut lenke her på sida og på vår Facebook-side (facebook.com/bjerkreimsokn).

4. juni kl. 10.30 Torsdagsandakt

7. juni kl. 11.00 Høgmesse i Ivesdal kapell

11. juni kl. 10.30 Torsdagsandakt

14. juni kl. 11.00 Høgmesse i Bjerkreim kyrkje

21. juni kl. 11.00 Høgmesse i Bjerkreim kyrkje

Vi minnar om dåp

dåpslys, familie, dåp, barnedåp

Planlegg du dåp?

Kva skjer i Bjerkreim?

Neste 5 aktivitetar lista ut frå Bjerkreim sokn, bedehusa og kulturkalenderen i Bjerkreim:

Onsdagsklubben 3G til Gravdal

Når:

Utleid forening, blåsalen

Når:

Bønnesamvær peisestova

Når:

Bønesamvær – Misjonshuset

Når:

Helselagets gåtur frå Samfunnshuset

Når:

Infoskjermen no