DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Logg inn
Kyrkjelyden sitt bildealbum på nett
   Bjerkreim kyrkjekontor
   Postboks 38
   4389 Vikeså


Bjerkreim kyrkje
Ivesdal kapell
Ørsdalen kapell
Bjerkreim sokn sine arrangement Samleoversikt aktivitet i soknet Bjerkreim bedehus Vikeså misjonshus BKU KRIK Bjerkreim kommune Bjerkreimsnytt Misjonsalliansen Ecuador Andre lenker ut på nettet
Bakgrunnsbilde © Alf S. Ognedal
Solnedgang på Hegelstad
Tysdag 24. apr
Onsdag 25. apr
Torsdag 26. apr
Fredag 27. apr
Laurdag 28. apr
Sundag 29. apr
Mandag 30. apr
Onsdag 02. mai
Torsdag 03. mai
Fredag 04. mai
Laurdag 05. mai
Sundag 06. mai
Aktuelt ute på nettet:
Innhaldet i desse lenkene er frå andre nettstadar.
Kven tok solcellepanelet?
Dalane tidende: Eit solcellepanel har forsvunne frå ei campingvogn i Bjerkreim.
Vikeså skule: Brannsaka er lagt vekk
Dalane tidende: Ifølgje politiet sjløv blei det sett inn ekstra ressursar i etterforskinga. Nå er likevel brannsaka frå Vikeså skule i haustferien i fjor lagt vekk på grunn av mangel på bevis.
Prester drepes i narkokrig
Vårt Land - forsiden: Prester drepes i narkokrig
Flere vil studere teologi
Vårt Land - forsiden: Flere vil studere teologi
Om presten hadde preika for 300 år sidan eller i dag, kunne orda vore dei same
Vårt Land - forsiden: Om presten hadde preika for 300 år sidan eller i dag, kunne orda vore dei same
Mener Macron opptrer som en sokneprest
Vårt Land - forsiden: Fransk venstreside raser etter at president Emmanuel Macron oppmuntret katolikker til å engasjere seg i politikken.
Viktig Utøya-tur gjekk før kongebesøket
Dalane tidende: Mens kongen var på Vikeså, var fire Vikeså-elevar "hjå kongen". Men først og fremst var dei på Utøya. På turprogrammet og timeplanen stod demokratilæring.
Heldt 99 i 80-sona
Dalane tidende: Åtte blei tatt i fartskontroll på E 39 i Bjerkreim laurdag kveld.
400 kvadratmeter gress svidd av
NRK Rogaland: I Bjerkreim anslår politiet at 300-400 kvadratmeter lyng/gress er svidd av. Det er veldig tørt i området, og brannen hadde stort farepotensial. Ingen observasjoner er gjort i tidsrommet da brannen først ble oppdaget.
Bønder fikk slukket brannen
NRK Rogaland: Klokken 21.20 kom meldingen om at lokale bønder fikk slukket lyng- og gressbrannen ved Årdalstjørna i Bjerkreim før brannvesenets ankomst. Politiet er til stede for etterforskning.
Rykker ut på gressbrann
NRK Rogaland: Egersund og Vikeså brannvesen rykker ut på gressbrann ved Efteland i Bjerkreim kommune.
Kongebesøket 17.04.18
Bjerkreim kommune
Sommerleir Dalane
Bjerkreim kommune
Joh 16,16-22: 16 Om ei lita stund ser de meg ikkje lenger, og om endå ei lita stund skal de få sjå meg.» 17 Då sa nokre av læresveinane hans seg imellom: «Kva meiner han med det han seier til oss: ‘Om ei lita stund ser de meg ikkje, og om endå ei lita stund skal de få sjå meg’ og: ‘Eg går til Far’? 18 Kva tyder dette: ‘om ei lita stund’? Vi skjønar ikkje kva han snakkar om.» 19 Jesus visste at dei ville spørja han, og han sa: «Snakkar de om det eg sa: ‘Om ei lita stund ser de meg ikkje, og om endå ei lita stund skal de få sjå meg’? 20 Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: De skal gråta og klaga, men verda skal gleda seg. De skal sørgja, men sorga skal vendast til glede. 21 Når ei kvinne skal føda, er ho uroleg, for tida hennar er komen. Men når ho har fått barnet, hugsar ho ikkje lenger kor vondt ho hadde, så glad er ho fordi eit menneske er fødd til verda. 22 På same måten er det med dykk. No er de fylte av sorg, men eg skal sjå dykk att, og hjartet dykkar skal gleda seg, og den gleda skal ingen ta ifrå dykk.
    kilde: bibel.no
Velkommen til gudsteneste i Bjerkreim!
Gudsteneste denne uka i Bjerkreim soknHar du lagt merke til dei fine kyrkjene våre? Her arrangerer me flotte gudstenester - for alle!

På laurdag den 28. april kl 19.30 er det Ungdomsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje. Leif Wikøren Nilsen er liturg. Nattverd. Offer til Ikkje offer.


På sundag den 29. april kl 11.00 er det Høgmesse i Bjerkreim kyrkje. Leif Wikøren Nilsen er liturg. Nattverd. Offer til NLM.


Tilbake til kyrkjelyden sin nettside

Alle aktiviteter i Bjerkreim

Alle gudstenester i Bjerkreim sokn Gudstenester med dåp
Aktiviteter i Bjerkreim sokn utanom gudstenester

Gudstenester i Bjerkreim kyrkje Gudstenester i Bjerkreim kyrkje med dåp
Gudstenester i Ivesdal kapell Gudstenester i Ivesdal kapell med dåp
Gudstenester i Ørsdalen kapell

G2-gudstenester Ungdomsgudstenester Bjerkreim Bedehus Kulturkalender Vikeså Misjonshus

Aktivitetar i kyrkjelyden
Her finn du ein så godt som fullstendig oversikt over aktivitetane i kyrkjelyden og på bedehusa med meir. Bruk vala over til å velje kva slags oversikt du vil ha.

Tysdag 24. apr

kl 19:30

Tysdagsmøte Normisjon - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Tirsdagsmøte Normisjon (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 20:30

Musikklagøving (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Onsdag 25. apr

kl 09:30

Dugnadsdag (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

kl 17:30

Friluftskveld - Foreknuten (fra Kulturkalender sin kalendar)

Torsdag 26. apr

kl 10:30

Andakt på omsorgssenteret (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

kl 14:00

Pensjonistlaget - Samfunnshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 19:30

Israelsmisjonsmøte - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Møte Israelsmisjonsn (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Fredag 27. apr

kl 10:00

Babysang (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

kl 14:30

Disponert selskapsforberedelse (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 18:15

Ognatur m/Fredags-ungdomen (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 18:30

Fredagstreff til Aquaklubben/Ognatun (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Laurdag 28. apr

kl 12:00

Reservert konfirmasjonsselskap (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 19:30

Ungdomsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Ikkje offer
(farge: ). Preiketekst: . Liturg Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Ikkje offer.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Ungdomsgudsteneste - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Sundag 29. apr

kl 11:00

Høgmesse i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til NLM
5. søndag i påsketiden (farge: kvit). Preiketekst: Luk 13, 18-21 Sennepsfrø og surdeig. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd. Takkoffer til NLM.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

G3 - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Mandag 30. apr

kl 09:30

Knerten (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Tysdag 01. mai

kl 18:00

Sjakklubben - Kyrkjekontoret (fra Kulturkalender sin kalendar)

Onsdag 02. mai

kl 10:00

Onsdagsklubben 3G - Knodlane (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 19:30

Inspirasjonssamling for kvinner - Bedehuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

KMM-møte - Espeland (fra Kulturkalender sin kalendar)

Kvinnestevne NLM (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

kl 20:00

Bønesamvær - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Bønnesamvær (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Torsdag 03. mai

kl 10:30

Andakt på omsorgssenteret (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

kl 19:00

Strikkekafè - Samfunnshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 19:30

KMM-møte - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Møte Kristen muslimmisjon (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Fredag 04. mai

kl 10:00

Babysang (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

kl 18:00

Vårfest Soul Children - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Vårfest Vikeså PreSoulChildren (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 19:30

KMM-møte - Eikeland (fra Kulturkalender sin kalendar)

Bilrebusløp BKU (fra Kulturkalender sin kalendar)

Laurdag 05. mai

kl 19:30

KMM-møte - Bedehuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

KMM møte (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Sundag 06. mai

kl 10:00

Søndagsskulen tur Ørsdalen (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 11:00

Familiegudsteneste i Ørsdalen kapell ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Misjonsprosjektet
6. søndag i påsketiden (farge: kvit). Preiketekst: Matt 7, 7-12 Bønn og den gylne regel. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Takkoffer til Misjonsprosjektet.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Familiegudsteneste - Ørsdalen (fra Kulturkalender sin kalendar)

Mandag 07. mai

kl 09:30

Knerten - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Knerten (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 17:45

Hagelagstur - Hølland gard
Avreise frå Esso
(fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 19:00

Yngres & Korvetten (fra Kulturkalender sin kalendar)

Yngres og Korvetten, avslutning (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 19:30

Yngres - Bedehuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Yngres (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Tysdag 08. mai

kl 18:00

Sjakklubben - Kyrkjekontoret (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 19:00

Foreningsstevne NMS - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Mannekengtur - Nærbø
Avreise frå Esso kl.18.25
(fra Kulturkalender sin kalendar)

Stevne NMS (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Torsdag 10. mai

kl 10:30

Andakt på omsorgssenteret (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

Andaktsgudsteneste på Sjukeheimen ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Ikkje offer
Kristi himmelfartsdag (farge: kvit). Preiketekst: Luk 24, 46-53 Jesu avskjed. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til Ikkje offer.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Andaktsgudsteneste - Omsorgssenteret (fra Kulturkalender sin kalendar)

Fredag 11. mai

kl 10:00

Babysang (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

Laurdag 12. mai

kl 19:30

Eurovision Night BKU - Kulturbanken (fra Kulturkalender sin kalendar)

Sundag 13. mai

kl 11:00

Høymesse i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Norsk kyrkje i utlandet(Sjømannskyrkja)
Søndag før pinse (farge: kvit). Preiketekst: Joh 3, 16-21 Lyset er kommet til verden. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd. Takkoffer til Norsk kyrkje i utlandet(Sjømannskyrkja).
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Høgmesse - Ivesdal (fra Kulturkalender sin kalendar)

Familiemøte - Bedehuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Familiemøte
Tale Kari Synnøve Nordvarhaug
(fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

kl 17:00

G2-gudsteneste på Misjonshuset ved Maria R. Larsen Takkoffer til Ungdom i Oppdrag
(farge: ). Preiketekst: . Liturg Maria R. Larsen. Barnesamling. Takkoffer til Ungdom i Oppdrag.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

G3 - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

G2 (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Mandag 14. mai

kl 09:30

Knerten - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Knerten (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Onsdag 16. mai

kl 18:30

Internasjonal kvinnegruppe - Vikeså skule (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 19:30

Bjerkreims Quizen - Vikeså Veiservice (fra Kulturkalender sin kalendar)

Torsdag 17. mai

kl 09:00

Familiegudsteneste - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 09:30

Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Trusopplæringa
17. mai (farge: grøn). Preiketekst: Matt 22, 17-22 Gi keiseren hva keiseren er. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til Trusopplæringa.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

kl 10:30

Andakt på omsorgssenteret (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

kl 11:00

Tog & feiring - Vikeså skule (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 19:00

17.mai-fest - Bedehuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

17.mai fest (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Fredag 18. mai

kl 10:00

Babysang (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

Laurdag 19. mai

kl 19:30

"Bibelsmugling" BKU (fra Kulturkalender sin kalendar)

Sundag 20. mai

kl 11:00

Høytidsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Bibelskulen Bildøy
Pinsedag (farge: raud). Preiketekst: Joh 14, 15-21 Talsmannen og Jesu bud. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd. Takkoffer til Bibelskulen Bildøy.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Høgtidsgudsteneste - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Mandag 21. mai

kl 09:30

Knerten - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Onsdag 23. mai

kl 17:30

Friluftskveld m/kuslepp - Heiavegen 555 (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 19:30

Misjonsmøte m/Odd Dubland - Bedehuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Misjonsmøte i kjelleren (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Torsdag 24. mai

kl 10:30

Andakt på omsorgssenteret (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

kl 19:00

Samtalegudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Ikkje offer
Torsdag (farge: raud). Preiketekst: Å gå videre med Gud. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til Ikkje offer.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Samtalegudsteneste - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Konf.. Fest (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Fredag 25. mai

kl 10:00

Babysang (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

kl 18:00

Pubkveld m/Ørsdølen (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 19:00

Vårkonsert - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Laurdag 26. mai

kl 17:00

Res. konfforberedelse (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 19:30

KRIK Cup (fra Kulturkalender sin kalendar)

Sundag 27. mai

kl 11:00

Konfirmasjonsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Trusopplæringa
Treenighetssøndag (farge: kvit). Preiketekst: Luk 10, 21-24 Jesus jublet i Ånden. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til Trusopplæringa.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Konfirmasjonsgudsteneste - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 12:00

Reservert konfirmasjonsselskap (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 16:30

Edith Piaf-konsert - Omsorgssenteret (fra Kulturkalender sin kalendar)

Mandag 28. mai

kl 09:30

Knerten (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Tysdag 29. mai

kl 19:30

Tysdagsmøte Normisjon (fra Kulturkalender sin kalendar)

tirsdagsmøte Normisjon (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Torsdag 31. mai

kl 10:30

Andakt på omsorgssenteret (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

kl 14:00

Pensjonistlaget - Samfunnshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Laurdag 02. jun

kl 19:30

Bku (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Sundag 03. jun

kl 11:00

Konfirmasjonsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Trusopplæringa
2. søndag i treenighetstiden (farge: kvit). Preiketekst: Gal 3, 23-29 Kled dere i Kristus. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til Trusopplæringa.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Konfirmasjonsgudsteneste - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Onsdag 06. jun

kl 20:00

Bønnesamvær (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Torsdag 07. jun

kl 10:30

Andakt på omsorgssenteret (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

Fredag 08. jun

kl 18:00

Reservert konf.forberedelse (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Laurdag 09. jun

kl 11:00

Konfirmasjonsgudsteneste i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Trusopplæringa
3. søndag i treenighetstiden (farge: kvit). Preiketekst: Joh 1, 35-51 De første disiplene. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til Trusopplæringa.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Konfirmasjonsgudsteneste - Ivesdal (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 12:00

Reservert konfirmasjonsselskap (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 10. jun

kl 12:00

Knude tur
Tale Magne Vatland
(fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Onsdag 13. jun

kl 19:00

Kommunestyremøte (fra Kulturkalender sin kalendar)

Torsdag 14. jun

kl 10:30

Andakt på omsorgssenteret (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

Sundag 17. jun

kl 11:00

Friluftgudsteneste i Lauperak ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Ikkje offer
4. søndag i treenighetstiden (farge: grøn). Preiketekst: Matt 11, 7-14 Johannes er Elia. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til Ikkje offer.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Frilufsgudsteneste - (fra Kulturkalender sin kalendar)

Torsdag 21. jun

kl 10:30

Andakt på omsorgssenteret (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

Sundag 24. jun

kl 11:00

IKKJE gudsteneste i soknet
5. søndag i treenighetstiden / Sankthansdagen / Jonsok (farge: kvit). Preiketekst: Matt 7, 21-29 Falske disipler og huset på fjell.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Torsdag 28. jun

kl 10:30

Andakt på omsorgssenteret (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

Sundag 01. jul

kl 11:00

Høymesse i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Misjonsprosjektet Liberia
6. søndag i treenighetstiden / Aposteldagen (farge: raud). Preiketekst: Matt 16, 13-20 Peters bekjennelse. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd. Takkoffer til Misjonsprosjektet Liberia.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Høgmesse - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Torsdag 05. jul

kl 10:30

Andakt på omsorgssenteret (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

Sundag 08. jul

kl 11:00

Høymesse i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Gå ut Senteret
7. søndag i treenighetstiden (farge: grøn). Preiketekst: Luk 19, 1-10 Sakkeus. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd. Takkoffer til Gå ut Senteret.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Høgmesse - Ivesdal kapell (fra Kulturkalender sin kalendar)

Torsdag 12. jul

kl 10:30

Andakt på omsorgssenteret (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

Sundag 15. jul

kl 11:00

Høymesse i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Bibelskulen i Grimstad
8. søndag i treenighetstiden (farge: grøn). Preiketekst: Mark 12, 37b-44 Enkens gave. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd. Takkoffer til Bibelskulen i Grimstad.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Høgmesse - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Torsdag 19. jul

kl 10:30

Andakt på omsorgssenteret (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

Sundag 22. jul

kl 11:00

IKKJE gudsteneste i soknet
9. søndag i treenighetstiden (farge: grøn). Preiketekst: Joh 8, 2-11 Kvinnen grepet i ekteskapsbrukk.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Torsdag 26. jul

kl 10:30

Andakt på omsorgssenteret (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

Sundag 29. jul

kl 11:00

IKKJE gudsteneste i soknet
10. søndag i treenighetstiden / Olavsdagen / Olsok (farge: raud). Preiketekst: Luk 9, 23-26 Hva gagner det et menneske.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Torsdag 02. aug

kl 10:30

Andakt på omsorgssenteret (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

Sundag 05. aug

kl 11:00

IKKJE gudsteneste i soknet
11. søndag i treenighetstiden (farge: grøn). Preiketekst: Mark 2, 23-28 Jesus og sabbaten.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Torsdag 09. aug

kl 10:30

Andakt på omsorgssenteret (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

Sundag 12. aug

kl 11:00

Høymesse i Bjerkreim kyrkje ved Martin Kolstad. Nattverd. Takkoffer til Israelsmisjonen
12. søndag i treenighetstiden (farge: grøn). Preiketekst: Luk 8, 1-3 Kvinner som fulgte Jesus. Liturg Martin Kolstad. Mulighet for dåp. Nattverd. Takkoffer til Israelsmisjonen.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Høgmesse - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Torsdag 16. aug

kl 10:30

Andakt på omsorgssenteret (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

kl 17:00

Lithauens venner (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Fredag 17. aug

kl 00:00

Misjons Weekend - Lunden (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 08:30

Lithauens venner (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Laurdag 18. aug

kl 00:00

Misjonshusweekend (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 08:30

Lithauens venner (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 17:30

Res selskap (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 19. aug

kl 00:00

Misjonshusweekend (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 11:00

IKKJE gudsteneste i soknet
13. søndag i treenighetstiden (farge: grøn). Preiketekst: Luk 12, 41-48 En tro og klok forvalter.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

kl 17:00

G2-gudsteneste på Lunden
(farge: ). Preiketekst: . Barnesamling. (Anna: I samband med G2 sin familieleir)
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Torsdag 23. aug

kl 10:30

Andakt på omsorgssenteret (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

Laurdag 25. aug

kl 10:00

Sjørøvertokt m/Ørsdølen (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 14:00

Sjørøvertokt m/Ørsdølen (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 18:00

Samlingsfest (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Sundag 26. aug

kl 11:00

Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Trusopplæringa
14. søndag i treenighetstiden / Vingårdssøndag (farge: grøn). Preiketekst: Luk 17, 7-10 Uverdige tjenere. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd. Takkoffer til Trusopplæringa. (Anna: 6årsbok og 50årskonfirmantar)
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Familiegudsteneste - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Torsdag 30. aug

kl 10:30

Andakt på omsorgssenteret (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

Sundag 02. sep

kl 11:00

Familiegudsteneste i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen Predikant Sverre Jakobsen.. Nattverd. Takkoffer til NMS
15. søndag i treenighetstiden (farge: grøn). Preiketekst: Luk 10, 38-42 Jesus hos Marta og Maria. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Predikant Sverre Jakobsen. Mulighet for dåp. Nattverd. Takkoffer til NMS. (Anna: 6årsbok)
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Familiegudsteneste - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Endelig Søndag og søndagsskolen (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Tysdag 04. sep

kl 19:30

Møte Normisjon (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Onsdag 05. sep

kl 18:00

Alpha-kurs (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 20:00

Bønnesamvær. I kyrkjekontoret (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Fredag 07. sep

kl 19:00

Trygve Bjerkreim Konsert (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Laurdag 08. sep

kl 19:30

Ungdomsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Ikkje offer
(farge: ). Preiketekst: . Liturg Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Ikkje offer.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Flymisjonsmøte (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Sundag 09. sep

kl 10:00

Gospelmesse - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 11:00

Gospelmesse i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Konfirmantarbeidet
16. søndag i treenighetstiden (farge: grøn). Preiketekst: 1 Pet 4, 12-19 Når en kristen lider. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd. Takkoffer til Konfirmantarbeidet. (Anna: Konfirmantpresentasjon)
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

kl 19:30

Flymisjonsmøte (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Onsdag 12. sep

kl 18:00

Alpha-kurs (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Fredag 14. sep

kl 19:30

IMF HELG (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Laurdag 15. sep

kl 18:00

Lørdagskveld (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Sundag 16. sep

kl 11:00

IKKJE gudsteneste i soknet
17. søndag i treenighetstiden (farge: ). Preiketekst: Luk 7, 11-17 Jesus vekker opp enkens sønn.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Endelig Søndag (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

kl 17:00

G2-gudsteneste på Misjonshuset Takkoffer til Norea( Prosjekt Hanna)
(farge: ). Preiketekst: . Barnesamling. Takkoffer til Norea( Prosjekt Hanna).
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

G2 - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Onsdag 19. sep

kl 18:00

Alpha-kurs (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Fredag 21. sep

kl 19:30

Misjonshelg NLM (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Laurdag 22. sep

kl 12:00

Normisjon kafe (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

kl 13:30

Normisjon basar (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

kl 19:30

Misjonshelg NLM (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 23. sep

kl 11:00

Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Bjerkreim Sundagsskulelag
18. søndag i treenighetstiden (farge: grøn). Preiketekst: Matt 8, 5-13 Offiseren i Kapernaum. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Takkoffer til Bjerkreim Sundagsskulelag. (Anna: Søndagsskulens dag 4årsbok)
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Familiegudsteneste - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 19:30

Misjonshelg NLM (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Onsdag 26. sep

kl 18:00

Alpha-kurs (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 30. sep

kl 10:30

Markensgudsteneste på samfunnshuset ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Ikkje offer
19. søndag i treenighetstiden (farge: grøn). Preiketekst: Luk 10, 1-2.16-20 Jeg så Satan falle ned. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd. Takkoffer til Ikkje offer.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Markensgudsteneste (fra Kulturkalender sin kalendar)

Tysdag 02. okt

kl 19:30

Møte Normisjon (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Onsdag 03. okt

kl 18:00

Alpha-kurs (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 20:00

Bønnesamvær, i kyrkjekontoret (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Laurdag 06. okt

kl 13:15

Basar NLM (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 19:30

Ungdomsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Ikkje offer
(farge: ). Preiketekst: . Liturg Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Ikkje offer.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Ungdomsgudsteneste (fra Kulturkalender sin kalendar)

Sundag 07. okt

kl 11:00

G3 og hausttakkefest i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Sambolabo
20. søndag i treenighetstiden (farge: grøn). Preiketekst: Mark 10, 2-9 Ekteskap og skilsmisse. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd. Takkoffer til Sambolabo. (Anna: Haustferie for skulane 8-12 okt)
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Hausttakkefest/G3 - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Onsdag 10. okt

kl 18:00

Alpha-kurs (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 14. okt

kl 11:00

IKKJE gudsteneste i soknet
21. søndag i treenighetstiden (farge: grøn). Preiketekst: Luk 16, 19-31 Den rike mann og Lasarus. (Anna: Haustferie for skulane 8-12 okt)
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

kl 17:00

G2-gudsteneste på Misjonshuset ved Reidar Bjaanes??? Takkoffer til G2`s eget arbeid
(farge: ). Preiketekst: . Liturg Reidar Bjaanes???. Barnesamling. Takkoffer til G2`s eget arbeid.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

G2 - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Onsdag 17. okt

kl 18:00

Alpha-kurs (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Laurdag 20. okt

kl 12:00

Nlm basar kafé (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

kl 13:30

Familiemøte basar (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Sundag 21. okt

kl 11:00

Høymesse i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Misjonsprosjektet Liberia
22. søndag i treenighetstiden (farge: grøn). Preiketekst: Ordspr 6, 20-23a Forkast ikke det du har lært. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd. Takkoffer til Misjonsprosjektet Liberia. (Anna: Lys Våken)
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Høgmesse - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Onsdag 24. okt

kl 18:00

Alpha-kurs (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Fredag 26. okt

kl 19:30

Indresjømansmisjonen
Tale av Knut S
(fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Laurdag 27. okt

kl 18:00

Indresjømansmisjonen, lørdagskveld (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Sundag 28. okt

kl 11:00

Bededagsgudsteneste i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Normisjon
Bots- og bønnedag (farge: fiolett). Preiketekst: Luk 18, 9-14 Fariseeren og tolleren. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til Normisjon.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Bededagsgudsteneste - Ivesdal (fra Kulturkalender sin kalendar)

Endelig Søndag, Indresjømansmisjonen og Søndagsskole (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Onsdag 31. okt

kl 18:00

Alpha-kurs (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Fredag 02. nov

kl 19:30

Kr. Muslimmisjonen
Haldis Heimdal
(fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Laurdag 03. nov

kl 19:30

Kr. Muslimmisjon (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Sundag 04. nov

kl 19:30

Minnedagsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Ikkje offer
Allehelgensdag (farge: fiolett). Preiketekst: Joh 11, 1-5.33-38 Jesus sørger med sine venner. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til Ikkje offer.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Minnedagsgudsteneste - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Onsdag 07. nov

kl 19:30

Møteveke NLM (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Torsdag 08. nov

kl 19:30

Møteveke NLM (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Fredag 09. nov

kl 19:30

NMS basar (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Møteveke NLM (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Laurdag 10. nov

kl 19:30

Ungdomsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Ikkje offer
(farge: ). Preiketekst: . Liturg Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Ikkje offer.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Ungdomsgudsteneste (fra Kulturkalender sin kalendar)

Møteveke NLM (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 11. nov

kl 11:00

Høymesse i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Trusopplæringa
25. søndag i treenighetstiden / Minnedag (farge: grøn). Preiketekst: Matt 14, 22-34 Jesus og Peter går på vannet. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd. Takkoffer til Trusopplæringa. (Anna: Tårnagenthelg)
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Høgmesse - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 19:30

Møteveke NLM (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Tysdag 13. nov

kl 19:30

Møte Normisjon (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Onsdag 14. nov

kl 18:00

Alpha-kurs (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Laurdag 17. nov

kl 18:00

Lørdagskveld, NLM (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Sundag 18. nov

kl 11:00

IKKJE gudsteneste i soknet
26. søndag i treenighetstiden (farge: grøn). Preiketekst: Joh 9, 1-7.35b-38 Mannen som var født blind.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Endelig Søndag, NLM og Søndagsskole (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

kl 17:00

G2-gudsteneste på Misjonshuset Takkoffer til KRIK eller Åpne Dører
(farge: ). Preiketekst: . Barnesamling. Takkoffer til KRIK eller Åpne Dører.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

G2 - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Onsdag 21. nov

kl 18:00

Alpha-kurs (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 25. nov

kl 11:00

G3 i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til NMS
Domssøndag / Kristi kongedag (farge: grøn). Preiketekst: Matt 25, 1-13 Brudepikene. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd. Takkoffer til NMS.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

G3 - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Onsdag 28. nov

kl 18:00

Alpha-kurs (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 02. des

kl 11:00

Høymesse i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Misjonsprosjektet Liberia
1. søndag i adventstiden (farge: fiolett). Preiketekst: Matt 21, 10-17 Jesus drar inn i Jerusalem. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd. Takkoffer til Misjonsprosjektet Liberia.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Høgmesse - Ivesdal (fra Kulturkalender sin kalendar)

Endelig Søndag og Søndagsskole (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Tysdag 04. des

kl 19:30

Møte Normisjon (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Fredag 07. des

kl 19:00

Julesongkveld (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Sundag 09. des

kl 17:00

G2-gudsteneste på Misjonshuset
(farge: ). Preiketekst: . Barnesamling.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

G2 - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 19:30

Lysmesse i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Konfirmantarbeidet
2. søndag i adventstiden (farge: fiolett). Preiketekst: Joh 16, 21-24 Angst og glede. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til Konfirmantarbeidet.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Lysmesse - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Sundag 16. des

kl 11:00

Høymesse i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Misjonsprosjektet Liberia
3. søndag i adventstiden (farge: fiolett). Preiketekst: Joh 5, 31-36 Gjerningene vitner om meg. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd. Takkoffer til Misjonsprosjektet Liberia.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Høgmesse - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Fredag 21. des

kl 09:30

Skolegudsteneste i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Ikkje offer
Fredag (farge: fiolett). Preiketekst: Luk 2, 1-20 Juleevangeliet. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til Ikkje offer.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Skulegudsteneste - Ivesdal (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 10:30

Skolegudsteneste i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Ikkje offer
Fredag (farge: fiolett). Preiketekst: Luk 2, 1-20 Juleevangeliet. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til Ikkje offer.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Skulegudsteneste - Ivesdal (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 13:00

Skolegudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Ikkje offer
Fredag (farge: fiolett). Preiketekst: Luk 2, 1-20 Juleevangeliet. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til Ikkje offer.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Skulegudsteneste - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 19:00

Julekonsert i Bjerkreim kyrkje Takkoffer til Trusopplæringa
(farge: fiolett). Preiketekst: . Takkoffer til Trusopplæringa.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Julekonsert - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Sundag 23. des

kl 19:00

IKKJE gudsteneste i soknet
4. søndag i adventstiden (farge: fiolett). Preiketekst: Matt 1, 18-25 Budskapet til Josef.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Måndag 24. des

kl 13:00

Familiegudsteneste i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Misjonsprosjektet
Julaftan (farge: kvit). Preiketekst: Luk 2, 1-20 Jesus blir født. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til Misjonsprosjektet.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Familiegudsteneste - Ivesdal (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 14:30

Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Kirkens Nødhjelp
Julaftan (farge: kvit). Preiketekst: Luk 2, 1-20 Jesus blir født. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Familiegudsteneste - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 16:00

Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Misjonsprosjektet Liberia
Julaftan (farge: kvit). Preiketekst: Luk 2, 1-20 Jesus blir født. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til Misjonsprosjektet Liberia.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Familiegudsteneste - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Tysdag 25. des

kl 11:00

Høytidsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Indremisjonsforbundet i Rogaland
Juledag (farge: kvit). Preiketekst: Joh 1, 1-14 Ordet ble menneske. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Indremisjonsforbundet i Rogaland.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Høgtidsgudsteneste - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Onsdag 26. des

kl 19:00

Juletrefest (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Fredag 28. des

kl 17:00

Juletrefest Søndagsskole (fra Bjerkreim Bedehus sin kalendar)

Laurdag 29. des

kl 19:30

Juletrefest NLM (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 30. des

kl 19:30

Familiegudsteneste i Ørsdalen kapell ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Ikkje offer
Romjulssøndag (farge: kvit). Preiketekst: Luk 2, 25-35 Simeons lovsang. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Takkoffer til Ikkje offer.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Familiegudsteneste - Ørsdalen (fra Kulturkalender sin kalendar)

Måndag 31. des

kl 23:00

Nyttårsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Ikkje offer
Nyttårsaftan (farge: kvit). Preiketekst: Matt 11, 25-30 Jeg vil gi dere hvile. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til Ikkje offer.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Nyttårsgudsteneste - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Denne siden er utviklet av Leif Wikøren Nilsen © 2010-2018 for Bjerkreim sokn.
Brukerkommentarer / forslag til forbedringer/forenklinger ønskes.
Motto: enkelt - men ikke enklere Det tok 0.04 sekunder å generere siden på serveren.