Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Logg inn
Kyrkjelyden sitt bildealbum på nett
   Bjerkreim kyrkjekontor
   Postboks 38
   4384 Vikeså


Bjerkreim kyrkje
Ivesdal kapell
Ørsdalen kapell
Bjerkreim sokn sine arrangement Samleoversikt aktivitet i soknet Bjerkreim bedehus Vikeså misjonshus BKU KRIK Bjerkreim kommune Bjerkreimsnytt Misjonsalliansen Ecuador Andre lenker ut på nettet
Bakgrunnsbilde © Alf S. Ognedal
Snømotiv frå Berland
Sundag 18. nov
Mandag 19. nov
Onsdag 21. nov
Fredag 23. nov
Laurdag 24. nov
Sundag 25. nov
Mandag 26. nov
Tysdag 27. nov
Onsdag 28. nov
Fredag 30. nov
Aktuelt ute på nettet:
Innhaldet i desse lenkene er frå andre nettstadar.
Høringsuttalelse: Kirkeordning for Den norske kirke
Presteforeninga: Presteforeningens sentralstyre avga 16.11.2018 høringsuttalelse om Kirkeordning for Den norske kirke. Hovedpunkter i høringsuttalelsen følger nedenfor. Høringsuttalelsen i sin helhet kan leses ved å følge lenken nedenfor. 1. Den norske kirkes grunnlag Høringsdokumentet inneholder et nytt kapittel om «Den norske kirkes grunnlag». Presteforeningen anser et slikt overordnet kapittel i kirkeordningen som nødvendig. Presteforeningen mener kapittelet […]
Høringsuttalelse: Regler for valg av Kirkerådet
Presteforeninga: Presteforeningens sentralstyre avga 16.11.2018 høringsuttalelse til Kirkerådet om Regler for valg av Kirkerådet. En sammenfatning av høringsuttalelsen følger nedenfor, mens høringsuttalelsen i sin helhet kan leses ved å følge lenken nedenfor. Presteforeningen støtter at alle medlemmer unntatt leder, velges i en og samme valgomgang. Hensynet er at valget av medlemmer fra alle bispedømmer og kategorier […]
Presteforeningen støtter Norsk Sykepleierforbunds streik i NHO Service og Handel
Presteforeninga: Uttalelse fra Presteforeningens sentralstyre: Presteforeningen støtter Norsk Sykepleierforbunds streik i NHO Service og Handel. Vi mener Sykepleierforbundet har fremmet rettmessige krav om tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som i offentlig sektor. Dette vil sikre minstelønnsstandarder for ansatte uavhengig av tariffområde. Sykepleierforbundets pågående streik er et lovlig middel, med et begrenset og forsvarlig uttak som tar hensyn […]
Om pensjon
Presteforeninga: Presteforeningens sekretariat får en del spørsmål om pensjon, AFP, hvor lenge det lønner seg å stå i jobb, vikariater og enkelttjenester som pensjonist, og en rekke andre spørsmål. Fordi pensjonsordninger er forskjellige mellom ulike virksomheter og fordi pensjonsgrunnlag og pensjonsberegning gjøres på individuelt grunnlag er vi tilbakeholdne med å gi generelle råd på nettsiden. På […]
Konferanserapport: Religion, spiritualitet og mental helse
Presteforeninga: –  Jeg er ateist. Men denne konferansen har fått meg til å skjønne mer av religionens rolle. Det er jeg takknemlig for. Omtrent slik uttrykte en av deltakerne seg under den avsluttende sesjonen på konferansen: Culture, Spirituality and Mental Health; International Conference on Culture and Global Mental Health. Konferansen fant sted i Kathmandu 29.-30.oktober 2018 […]
Kulturdagen 2018
Bjerkreim kommune
Kirken mister stadig medlemmer
NRK Rogaland: 9.985 meldte seg ut og 1.899 meldte seg inn i Den norske kirke i løpet av de ti første månedene i år, viser tall avisa Dagen har innhentet fra Kirkerådet. Samtidig har antall utmeldinger sunket sammenlignet med samme periode i fjor.
Nytt tariffutvalg for Virke
Presteforeninga: Det er valgt et nytt tariffutvalg for Virke (TU-Virke). Utvalget skal ivareta de faglige og økonomiske interessene til prester og teologer ansatt i virksomheter innen tariffområde Virke. Presteforeningens medlemmer i tariffområde Virke fordeler seg på tre omtrent like store grupper. En tredjedel er tilknyttet Sjømannskirken, en tredjedel er i undervisningssektoren og den siste tredjedelen er […]
Moderne slaveri – Global uke 11.- 18.november
Presteforeninga: Presteforeningen markerer Global uke. Global uke er et initiativ fra Norges Kristne Råd for å belyse global urettferdighet sammen og samtidig i løpet av en fast årlig uke. Tema for 2018 er «Moderne slaveri».  Moderne slaveri beskrives som en situasjon der noen bruker tvang, trusler, vold eller annen kontroll for å utnytte sårbare mennesker til […]
2 Kor 12,7-10: 7 Og for at eg ikkje skal gjera meg stor av dei høge openberringane, har eg fått ein torn i kroppen, ein Satans engel som skal slå meg, så eg ikkje skal bli hovmodig. 8 Om denne bad eg Herren tre gonger at han måtte vika frå meg. 9 Men Herren sa til meg: «Min nåde er nok for deg, for krafta blir fullenda i veikskap.» Difor vil eg helst vera stolt av veikskapen min, så Kristi kraft kan bu i meg. 10 Og difor er eg, for Kristi skuld, glad når eg er veik, når eg blir mishandla, når eg er i naud, i forfølging og i angst. For når eg er veik, då er eg sterk. kilde: bibel.no

Tilbake til kyrkjelyden sin nettside

Alle aktiviteter i Bjerkreim

Alle gudstenester i Bjerkreim sokn Gudstenester med dåp
Aktiviteter i Bjerkreim sokn utanom gudstenester

Gudstenester i Bjerkreim kyrkje Gudstenester i Bjerkreim kyrkje med dåp
Gudstenester i Ivesdal kapell Gudstenester i Ivesdal kapell med dåp
Gudstenester i Ørsdalen kapell

G3-gudstenester Ungdomsgudstenester Kulturkalender Vikeså Misjonshus

Aktivitetar i kyrkjelyden
Her finn du ein så godt som fullstendig oversikt over aktivitetane i kyrkjelyden og på bedehusa med meir. Bruk vala over til å velje kva slags oversikt du vil ha.

Laurdag 17. nov

kl 18:00

Lørdagskveld på Bedehuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Sundag 18. nov

kl 10:00

Søndagsskule & møte - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

sundagssamling (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 10:30

Vikeså søndagsskole (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

kl 11:00

IKKJE gudsteneste i soknet
26. søndag i treenighetstiden (farge: grøn). Preiketekst: Joh 9, 1-7.35b-38 Mannen som var født blind.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Endelig søndag - Bedehuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 17:00

G2 - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Mandag 19. nov

kl 09:30

Knerten (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 19:00

Yngres & Korvetten - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Yngres og Korvetten (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 19:30

Yngres - Bedehuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Tysdag 20. nov

kl 19:30

Bondekafè - Vikeså Veiservice (fra Kulturkalender sin kalendar)

Onsdag 21. nov

kl 17:30

Friluftskveld - Kløgetvedttunet (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 18:00

Alpha-kurs (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 19:30

Bjerkreims Quizen - Vikeså Veiservice (fra Kulturkalender sin kalendar)

Arbeiderpartiets nominasjonsmøte - Kommunehuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Fredag 23. nov

kl 20:00

Fredagsklubben - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Fredagsklubben (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Laurdag 24. nov

kl 10:00

SoulChildren (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 11:00

Tradisjonsmat - Samfunnshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Sundag 25. nov

kl 11:00

G3 - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

G3 gudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til NMS
Domssøndag / Kristi kongedag (farge: grøn). Preiketekst: Matt 25, 1-13 Brudepikene. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd. Takkoffer til NMS.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Tradisjonsmat - Samfunnshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Mandag 26. nov

kl 09:30

Knerten (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 19:00

Gutte- & jentelag - Bedehuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Tysdag 27. nov

kl 19:00

reservert Møte (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Onsdag 28. nov

kl 18:00

Alpha-kurs (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Torsdag 29. nov

kl 19:30

Israelskveld - Bedehuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Fredag 30. nov

kl 18:00

Res Selskap (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 21:00

Fredagstreff - Bedehuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Laurdag 01. des

kl 10:00

4-års samling - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Sundag 02. des

kl 11:00

Høgmesse - Ivesdal (fra Kulturkalender sin kalendar)

Familiegudsteneste i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Misjonsprosjektet Liberia
1. søndag i adventstiden (farge: fiolett). Preiketekst: Matt 21, 10-17 Jesus drar inn i Jerusalem. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Takkoffer til Misjonsprosjektet Liberia. (Anna: Tegninger fra 5. trinn Vikeså)
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Mandag 03. des

kl 09:30

Knerten - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Knerten (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 19:00

Yngres & Korvetten - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Yngres og Korvetten (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Tysdag 04. des

kl 19:30

Normisjonsmøte - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Møte Normisjon (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Onsdag 05. des

kl 20:00

Bønnesamvær - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Bønnesamvær (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Torsdag 06. des

kl 17:00

Grautfest PreSoulChildren (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Fredag 07. des

kl 20:00

Fredagsklubben - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Fredagsklubben (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 09. des

kl 10:00

Søndagssamling - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Juleavslutning Sundagssamling (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 10:30

Vikeså søndagsskole (fra Bjerkreim Sokn Aktivitetar sin kalendar)

kl 19:30

Lysmesse - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Lysmesse i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Konfirmantarbeidet
2. søndag i adventstiden (farge: fiolett). Preiketekst: Joh 16, 21-24 Angst og glede. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til Konfirmantarbeidet.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Mandag 10. des

kl 09:30

Knerten - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Knerten (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 20:00

Julekonsert m/ABRAHAM - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Onsdag 12. des

kl 18:30

Internasjonal kvinnegruppe - Vikeså skule (fra Kulturkalender sin kalendar)

Torsdag 13. des

kl 18:30

Internasjonal kvinnegruppe - Vikeså skule (fra Kulturkalender sin kalendar)

Fredag 14. des

kl 19:00

Bondelagets Julebord - Samfunnshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Laurdag 15. des

kl 19:30

BKU - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Sundag 16. des

kl 11:00

Høgmesse - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Høymesse i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Misjonsprosjektet Liberia
3. søndag i adventstiden (farge: fiolett). Preiketekst: Joh 5, 31-36 Gjerningene vitner om meg. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd. Takkoffer til Misjonsprosjektet Liberia.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

kl 13:00

Reservert selskap (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Torsdag 20. des

kl 09:30

Skolegudsteneste i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til 0
Fredag (farge: fiolett). Preiketekst: Luk 2, 1-20 Juleevangeliet. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til 0.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

kl 10:30

Skolegudsteneste i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til 0
Fredag (farge: fiolett). Preiketekst: Luk 2, 1-20 Juleevangeliet. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til 0.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

kl 13:00

Skolegudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til 0
Fredag (farge: fiolett). Preiketekst: Luk 2, 1-20 Juleevangeliet. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til 0.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Fredag 21. des

kl 09:30

Skulegudsteneste - Ivesdal (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 10:30

Skulegudsteneste - Ivesdal (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 13:00

Skulegudsteneste - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

kl 19:00

Julekonsert - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Julekonsert i Bjerkreim kyrkje Takkoffer til Trusopplæringa
(farge: fiolett). Preiketekst: . Takkoffer til Trusopplæringa.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Laurdag 22. des

kl 14:00

Res. selskap (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 23. des

kl 19:00

IKKJE gudsteneste i soknet
4. søndag i adventstiden (farge: fiolett). Preiketekst: Matt 1, 18-25 Budskapet til Josef.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Mandag 24. des

kl 13:00

Familiegudsteneste - Ivesdal (fra Kulturkalender sin kalendar)

Familiegudsteneste i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Misjonsprosjektet
Julaftan (farge: kvit). Preiketekst: Luk 2, 1-20 Jesus blir født. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til Misjonsprosjektet.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

kl 14:30

Familiegudsteneste - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Kirkens Nødhjelp
Julaftan (farge: kvit). Preiketekst: Luk 2, 1-20 Jesus blir født. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

kl 16:00

Familiegudsteneste - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Misjonsprosjektet Liberia
Julaftan (farge: kvit). Preiketekst: Luk 2, 1-20 Jesus blir født. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til Misjonsprosjektet Liberia.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Tysdag 25. des

kl 11:00

Høgtidsgudsteneste - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Høytidsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Indremisjonsforbundet i Rogaland
Juledag (farge: kvit). Preiketekst: Joh 1, 1-14 Ordet ble menneske. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Indremisjonsforbundet i Rogaland.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Onsdag 26. des

kl 14:00

Res. selskap (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Fredag 28. des

kl 18:00

Juletrefest Normisjon/Sundagsskulen - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Juletrefest Søndagsskulen / Normisjon (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Laurdag 29. des

kl 19:30

NLM Juletrefest - Misjonshuset (fra Kulturkalender sin kalendar)

Juletrefest NLM (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 30. des

kl 19:30

Familiegudsteneste - Ørsdalen (fra Kulturkalender sin kalendar)

Familiegudsteneste i Ørsdalen kapell ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til 0
Romjulssøndag (farge: kvit). Preiketekst: Luk 2, 25-35 Simeons lovsang. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Takkoffer til 0.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Mandag 31. des

kl 23:00

Nyttårsgudsteneste - Kyrkja (fra Kulturkalender sin kalendar)

Nyttårsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til 0
Nyttårsaftan (farge: kvit). Preiketekst: Matt 11, 25-30 Jeg vil gi dere hvile. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til 0.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Onsdag 02. jan

kl 20:00

Bønnesamvær (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Laurdag 05. jan

kl 14:00

Res selskap (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 06. jan

IKKJE gudsteneste i soknet
Kristi åpenbaringsdag (farge: ). Preiketekst: .
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

kl 10:00

sundagssamling (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Fredag 11. jan

kl 20:00

Fredagsklubben (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 13. jan

kl 11:00

Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen
2. søndag i åpenbaringstida (farge: grøn). Preiketekst: Joh 1,29 - 34 Guds lam bærer verdens synd. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. (Anna: Bibler til 6. klassetrinn)
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Mandag 14. jan

kl 19:00

Yngres og korvetten ????? (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Tysdag 15. jan

kl 19:30

Årsmøte NLM (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 20. jan

kl 11:00

Familiegudsteneste i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen
3.søndag i åpenbaringstida (farge: grøn). Preiketekst: Joh 1,15 - 18 Han har vist oss hvem Gud er. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. (Anna: Bibler til 6. klassetrinn)
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Tysdag 22. jan

kl 19:30

Årsmøte Normisjon (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Laurdag 26. jan

kl 15:00

Misjonshusbasaren (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 27. jan

kl 10:00

sundagssamling (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 11:00

G3 gudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd.
4. søndag i åpenbaringstida (farge: grøn). Preiketekst: Luk 13, 10 - 17 Jesus helbreder en kvinne. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Mandag 28. jan

kl 19:00

Yngres og korvetten ????? (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Fredag 01. feb

kl 20:00

Fredagsklubben (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 03. feb

kl 11:00

Høymesse i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd.
5.søndag i åpenbaringstida (farge: grøn). Preiketekst: Joh 5,1 - 15 Den syke ved Betesda. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

kl 13:00

Reservert selskap (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Mandag 04. feb

kl 19:30

Årsmøte Misjonshuset (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Onsdag 06. feb

kl 20:00

Bønnesamvær (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Fredag 08. feb

kl 20:00

Fredagsklubben (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 10. feb

kl 11:00

Høymesse i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd.
6. søndag i åpenbaringstiden (farge: grøn). Preiketekst: Mark 13, 21-27 Når menneskesønnen kommer. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Onsdag 13. feb

kl 19:30

Møteveke NLM (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Torsdag 14. feb

kl 19:30

Møteveke NLM (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Fredag 15. feb

kl 19:30

Møteveke NLM (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Laurdag 16. feb

kl 19:30

Møteveke NLM (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 17. feb

IKKJE gudsteneste i soknet
Såmannssøndag (farge: ). Preiketekst: .
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

kl 10:00

sundagssamling (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 24. feb

kl 19:00

Kveldsgudsteneste på Misjonshuset ved Leif Wikøren Nilsen
Kristi forklarelsesdag (farge: grøn). Preiketekst: Luk 9, 28 - 36 Disiplene får se Jesu herlighet. Liturg Leif Wikøren Nilsen. (Anna: Soknets årsmøte etterpå)
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Kveldsgudstjeneste (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 19:30

Sokneårsmøte (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 03. mar

IKKJE gudsteneste i soknet
Fastelavnssøndag (farge: ). Preiketekst: . (Anna: Skolens vinterferie uke 9)
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

kl 10:00

sundagssamling (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Onsdag 06. mar

kl 20:00

Bønnesamvær (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 10. mar

kl 11:00

Høymesse i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd.
1. søndag i fastetida (farge: fiolett). Preiketekst: Matt 26, 36 - 45 I Getsemane. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Fredag 15. mar

kl 20:00

Fredagsklubben (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 17. mar

IKKJE gudsteneste i soknet
2.søndag i fastetida (farge: ). Preiketekst: . (Anna: Konf weekend Ognatun)
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

kl 10:00

sundagssamling (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 24. mar

kl 11:00

G3 gudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd.
Maria Budskapsdag (farge: kvit). Preiketekst: Luk 1, 39 - 45 Maria og Elisabet. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Mandag 25. mar

kl 19:00

Yngres og Korvetten (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Fredag 29. mar

kl 20:00

Fredagsklubben (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 31. mar

kl 11:00

Familiegudsteneste i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen
3. søndag i fastetiden (farge: fiolett). Preiketekst: Luk 22, 28 - 34 Jeg ba for deg. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. (Anna: Diplom dåpsskolen)
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

kl 19:30

Søndagsmøte NLM (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Onsdag 03. apr

kl 20:00

Bønnesamvær (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 07. apr

kl 10:00

sundagssamling (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 11:00

Høgmesse i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd.
4.søndag i fastetida (farge: fiolett). Preiketekst: Joh 6, 24 - 36 Jeg er livets brød. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd. (Anna: Israelsmisjonens kretsårsmøte)
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Mandag 08. apr

kl 19:00

Yngres og korvetten ???? (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Onsdag 10. apr

kl 18:30

Basar NMS (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 14. apr

kl 11:00

Familiegudsteneste i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen
Palmesundag (farge: fiolett). Preiketekst: Joh 12, 1 - 13 Salving og inntog. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Torsdag 18. apr

kl 11:00

Gudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd.
Skjærtorsdag (farge: fiolett). Preiketekst: Joh 13, 1 - 17 Jesus vasker disiplenes føtter. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Nattverd.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Fredag 19. apr

kl 11:00

Gudsteneste i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen
Langfredag (farge: fiolett). Preiketekst: Matt 26, 30 - 27, 50 Lidelsesberetningen. Liturg Leif Wikøren Nilsen.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

kl 19:30

Langfredagsmøte (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 21. apr

kl 11:00

Høgtidsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd.
Påskedag (farge: kvit). Preiketekst: Joh 20, 1 - 10 Den tomme graven. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Torsdag 25. apr

kl 17:00

Øvelse SoulKids (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 18:30

Res forberedelse vårfest (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Fredag 26. apr

kl 08:00

forberedelse vårfest (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

kl 18:00

Vårfest SoulKids (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Laurdag 27. apr

kl 09:00

Ryddedag Misjonshuset (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 28. apr

IKKJE gudsteneste i soknet
2. søndag i påsketida (farge: ). Preiketekst: .
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

kl 10:00

sundagssamling (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Onsdag 01. mai

kl 20:00

Bønnesamvær (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 05. mai

kl 11:00

Familiegudsteneste i Ørsdalen kapell ved Leif Wikøren Nilsen
3. søndag i påsketida (farge: kvit). Preiketekst: Mark 6, 30 - 44 Jesus metter 5000. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. (Anna: Sam arb Søndagsskulane)
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Mandag 06. mai

kl 19:00

Avslutning yngres og korvetten ?????? (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Fredag 10. mai

kl 12:30

reservert forberedelse konfselskap (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Laurdag 11. mai

kl 11:00

Reservert konfirmasjonsselskap (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 12. mai

IKKJE gudsteneste i soknet
4. søndag i påsketida (farge: ). Preiketekst: . (Anna: Holmenkollstafetten)
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Fredag 17. mai

kl 10:00

Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen
17. mai (farge: kvit). Preiketekst: Luk 17, 11 - 19 Den takknemlige samaritan. Liturg Leif Wikøren Nilsen.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

kl 19:30

17. mai-festen (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 19. mai

kl 11:00

G3 gudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd.
5. søndag i påsketida (farge: kvit). Preiketekst: 1 Kong 8, 12 - 13,27 - 30 Salomo ber for tempelet. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Torsdag 23. mai

kl 19:00

Samtalegudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen
(farge: ). Preiketekst: . Liturg Leif Wikøren Nilsen.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Sundag 26. mai

kl 11:00

Konfirmasjonsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen
6. søndag i påsketida (farge: kvit). Preiketekst: Matt 6, 7 - 13 Vår Far. Liturg Leif Wikøren Nilsen.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Reservert konfirmasjonsselskap (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Torsdag 30. mai

kl 10:30

Andaktsgudsteneste på Omsorgssenteret ved Leif Wikøren Nilsen
Kristi Himmelfartsdag (farge: kvit). Preiketekst: Joh 17, 1 - 5 La din Sønn bli herliggjort. Liturg Leif Wikøren Nilsen.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Sundag 02. jun

kl 11:00

Konfirmasjonsgudsteneste i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen
søndag før pinse (farge: kvit). Preiketekst: Joh 16, 12 - 15 Når sannhetens Ånd kommer. Liturg Leif Wikøren Nilsen.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Reservert konfirmasjonsselskap (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Onsdag 05. jun

kl 20:00

Bønnesamvær (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 09. jun

kl 11:00

Konfirmasjonsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen
Pinsedag (farge: raud). Preiketekst: Joh 14, 23 - 29 Løfte om Ånd og fred. Liturg Leif Wikøren Nilsen.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Reservert konfirmasjonsselskap (fra Vikeså Misjonshus sin kalendar)

Sundag 16. jun

kl kl. 1

Friluftsgudsteneste i Lauperak ved Leif Wikøren Nilsen
Treeinighetssundag (farge: grøn). Preiketekst: Apg 17, 22 - 34 Han gir liv og ånde til alle. Liturg Leif Wikøren Nilsen.
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Sundag 23. jun

IKKJE gudsteneste i soknet
2. sundag i treeiningstida (farge: ). Preiketekst: .
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Sundag 30. jun

IKKJE gudsteneste i soknet
3. søndag i treeiningstida (farge: ). Preiketekst: .
(fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Denne siden er utviklet av Leif Wikøren Nilsen © 2010-2018 for Bjerkreim sokn.
Brukerkommentarer / forslag til forbedringer/forenklinger ønskes.
Motto: enkelt - men ikke enklere Det tok 0.04 sekunder å generere siden på serveren.