Gå til videoer og direktesendinger

Bjerkreim kyrkje på YouTube

Covid-19 og våre arrangement

Komande gudstenester og andaktar i soknet:


  •  4. ssundag i treeiningstida, Gudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Tur etter gudstenesta - mulighet for dåp
  •  5. sundag i treeiningstida, Ikkje gudsteneste i soknet, Ferieavvikling
  •  Aposteldagen / 6. sundag i treeiningstida, Gudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp, Nattverd, Liturg: Ingun Stokstad Barane. Merk tid!
  •  7. sundag i treeiningstida, Ikkje gudsteneste i soknet, Ferieavvikling
  •  8. sundag i treeiningstida, Gudsteneste i Ivesdal kyrkje, Dåp, Nattverd, Liturg: Martin Kolstad.
  •  9. sundag i treeiningstida, Høgmesse i Bjerkreim kyrkje,
  •  10. sundag i treeiningstida, Høgmesse i Bjerkreim kyrkje, Dåp, Nattverd,
  •  11. sundag i treeiningstida, Høgmesse i Ivesdal kyrkje, Dåp, Nattverd, Ved sokneprest emeritus Oddmund Bruntland

Torsdagsandaktane på omsorgsheimen tordagar kl 10.30. NB: Ikkje i veke 25-28

Vi minnar om dåp

dåpslys, familie, dåp, barnedåp

Planlegg du dåp?

Kva skjer i Bjerkreim?

Neste 5 aktivitetar lista ut frå Bjerkreim sokn, bedehusa og kulturkalenderen i Bjerkreim:

Familiegudsteneste – Bjerkreim Kyrkje

Når:

4. ssundag i treeiningstida

Gudsteneste i Bjerkreim kyrkje,
Tur etter gudstenesta - mulighet for dåp
Offer: IKO

Når:

Arkologidag – Kløgetvedttunet

Når:

Jonsokfeiring – Bedehuset

Når:

Jonsokfeiring

Når:

Infoskjermen no