DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Logg inn
Kyrkjelyden sitt bildealbum på nett
   Bjerkreim kyrkjekontor
   Postboks 38
   4389 Vikeså


Bjerkreim kyrkje
Ivesdal kapell
Ørsdalen kapell
Bjerkreim sokn sine arrangement Samleoversikt aktivitet i soknet Bjerkreim bedehus Vikeså misjonshus BKU KRIK Bjerkreim kommune Bjerkreimsnytt Misjonsalliansen Ecuador Andre lenker ut på nettet
Bakgrunnsbilde © Alf S. Ognedal
Steingjerde på Åsen
Tysdag 26. jun
Torsdag 28. jun
Fredag 29. jun
Sundag 01. jul
Tysdag 03. jul
Torsdag 05. jul
Sundag 08. jul
Aktuelt ute på nettet:
Innhaldet i desse lenkene er frå andre nettstadar.
Imamer og rabbinere på tandemsykler mot hat i Berlin
Dagen.no: Jødiske rabbinere og muslimske imamer syklet sammen på tandemsykler i Berlin for å vise respekt for religioner, og mot rasisme og antisemittisme.
Tror på vekkelse i Norge – men ikke fra Norge
Dagen.no: Regelmessige møter med kirkeledere fra Etiopia og Tanzania har styrket NLM-
general Øyvind Åsland i troen på at vekkelse fortsatt er mulig.
Arv
Dagen.no: Har du tenkt på at Jesus har gjort dem som tror på Ham til medarvinger?
Våre skrøpelige steinkirker
Vårt Land - forsiden: I skyggen av stavkirkene forvitrer en ­nasjonalskatt i stillhet – middelalderkirkene i stein.
Forvitrer i skyggen av stavkirkene
Vårt Land - forsiden: I sommer besøker Vårt Land sju middelalderkirker i stein over hele landet.
Eksplosjonsfare over i fabrikk
NRK: Det skal ikke lenger være fare for eksplosjon i fyrverkerifabrikken i Rogaland. Ifølge politiet er situasjonen nå normal og sikkerhetssonen rundt Jakob Hatteland Kjemi opphevet. Alarmen som gikk av skyldtes vanndamp fra en vannkjele.
Trolig ikke brann i fabrikk
NRK: Brannalarmen har gått ved fyrverkerifabrikk i Vats i Rogaland. Situasjonen er uavklart, men ingenting tyder på at det faktisk brenner, ifølge sikkerhetssjefen. Det er store mengder sprengstoff lagret inne i en fjellhall, skriver NTB.
Stor eksplosjonsfare i fabrikk
NRK: Politiet frykter en eksplosjon i lokalene til Hattelands fyrverkeriproduksjon i Nedre Vats i Rogaland. Flere alarmer deriblant en brannalarm har gått i bygget som inneholder flere tonn med sprengstoff.
Frykter fyrverkerieksplosjon
NRK: Politiet frykter en eksplosjon i lokalene til Hattelands fyrverkeriproduksjon i Nedre Vats i Rogaland. Flere brannalarmer har gått i bygget som inneholder flere tonn med sprengstoff.
Kirken må gjerne be for syke
Vårt Land - forsiden: Men den egentlige løsningen ligger et annet sted, skriver Alf Gjøsund.
Må bedre integrering av flyktninger
NRK Rogaland: Under halvparten av flyktningene som kom til Eigersund i 2012 og 2013 har fått seg jobb. Det viser en undersøkelse Rogaland Revisjon har gjort, skriver Dalane Tidende. Blant dem som har fått jobb, er det svært få som har full stilling.
Pause i forhandlingene i KA
Presteforeninga: Uke 24 og 25 var satt av til forhandlinger i tariffområde KA. Partene er enige om å utsette avslutningen av forhandlingene til over helgen.
Jervell-seminar: Venstrevridd kirke?
Presteforeninga: Teologisk fakultet arrangerer årets Jervell- og alumniseminar 18. oktober 2018. Temaet i år er «Venstrevridd kirke?» Foreløpig informasjon finner du på Teologisk fakultets nettside. Nærmere informasjon legges ut når programmet er klart.
Jürgen Moltmann til Norge i september
Presteforeninga: Menighetsfakultetet melder at Jürgen Moltmann vil komme til Oslo 25.-26. september 2018. Det er planlagt en åpen forelesning om «Håp» og et seminar om «Frigjøring» tirsdag 25. september. Onsdag 26. september planlegges et arrangement om kristendom og politikk. Les mer på Menighetsfakultetets hjemmeside.
Høringen om ny kirkeordning utsatt
Presteforeninga: Kirkerådet vedtok på sitt møte 6.-8. juni å utsette høringen om ny kirkeordning. Høringen var opprinnelig planlagt gjennomført med høringsfrist 1. oktober 2018. Det var lagt opp til at Kirkemøtet i april 2019 skulle vedta den nye kirkeordningen. KR 34/18 Vedtak Kirkerådet viser til det grundige arbeidet som er gjort i saksutredningen som oppfølging av […]
Hvem er det nye sentralstyret? Møt Jon Aalborg
Presteforeninga: I mars valgte generalforsamlingen et nytt sentralstyre som skal lede Presteforeningen gjennom de neste tre årene. Sentralstyret består av fem personer, to menn og tre kvinner, med erfaring fra ulike typer prestetjeneste og geografisk bakgrunn fra Tromsø i nord til Rygge i sør. Lurer du på hvem de er og hva de ønsker for foreningen? Gjennom […]
Valg til diverse fagutvalg er i gang (FAPR, FAPE, FAFM og FAKO)
Presteforeninga: Det er nå sendt ut invitasjon til ulike medlemsgrupper om å avgi stemme ved nyvalg til følgende av Presteforeningens fagutvalg: Fagutvalg for kontoransatte ved bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat (FAKO). Stemmeberettigete er medlemmer ved disse arbeidsstedene. Svarfrist 20.6.18 Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd (FAFM). Stemmeberettigete er medlemmer med slikt tilsettingsforhold. Svarfrist 20.6.18 Fagutvalg for […]
Kandidater til Fagutvalg for pensjonister (FAPE)
Presteforeninga: Fagutvalg for pensjonister skal fremme pensjonistenes interesser i Presteforeningens arbeid. FAPE består av fire medlemmer (+ varamedlemmer), og det er seks aktuelle kandidater.  Utvalget konstituerer seg selv. Valget foregår elektronisk, invitasjon til alle stemmeberettigete (PFs pensjonistmedlemmer) er sendt til epost registrert i medlemsregisteret og per post til de medlemmer som ikke har registrert epostadresse. I alfabetisk rekkefølge gir kandidatene […]
2 Tim 2,19-21: 19 Men Guds faste grunnvoll står og har eit segl med denne innskrifta: « Herren kjenner sine», og: « Kvar den som vedkjenner seg Herrens namn, skal venda seg bort frå urett». 20 I eit stort hus er det ikkje berre kar av gull og sølv, men òg av tre og leire, dei første til fint bruk, dei andre til simplare bruk. 21 Den som reinsar seg og held seg borte frå slike ting, blir eit kar til fint bruk; det er vigsla og nyttig for herren i huset og gjort ferdig til all god gjerning.
    kilde: bibel.no
Velkommen til gudsteneste i Bjerkreim!
Gudsteneste denne uka i Bjerkreim soknHar du lagt merke til dei fine kyrkjene våre? Her arrangerer me flotte gudstenester - for alle!

På sundag den 1. juli kl 11.00 er det Høymesse i Bjerkreim kyrkje. Leif Wikøren Nilsen er liturg. Nattverd. Kyrkjekaffe. Offer til Misjonsprosjektet Liberia.


Tilbake til kyrkjelyden sin nettside

Alle aktiviteter i Bjerkreim

Alle gudstenester i Bjerkreim sokn Gudstenester med dåp
Aktiviteter i Bjerkreim sokn utanom gudstenester

Gudstenester i Bjerkreim kyrkje Gudstenester i Bjerkreim kyrkje med dåp
Gudstenester i Ivesdal kapell Gudstenester i Ivesdal kapell med dåp
Gudstenester i Ørsdalen kapell

G2-gudstenester Ungdomsgudstenester Bjerkreim Bedehus Kulturkalender Vikeså Misjonshus

Aktivitetar i kyrkjelyden
Her finn du ein så godt som fullstendig oversikt over aktivitetane i kyrkjelyden og på bedehusa med meir. Bruk vala over til å velje kva slags oversikt du vil ha.

Ungdomsgudsteneste

Laurdag 08. sep

kl 19:30

Ungdomsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Ikkje offer (farge: ). Preiketekst: . Liturg Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Ikkje offer. (fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Laurdag 06. okt

kl 19:30

Ungdomsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Ikkje offer (farge: ). Preiketekst: . Liturg Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Ikkje offer. (fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Laurdag 10. nov

kl 19:30

Ungdomsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Ikkje offer (farge: ). Preiketekst: . Liturg Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Ikkje offer. (fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Fredag 03. jan

kl 19:30

Ungdomsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. MALER (farge: ). Preiketekst: . Liturg Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. (fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Ungdomsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. MALER (farge: ). Preiketekst: . Liturg Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. (fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Ungdomsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. MALER (farge: ). Preiketekst: . Liturg Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. (fra Bjerkreim sokn sin kalendar)

Denne siden er utviklet av Leif Wikøren Nilsen © 2010-2018 for Bjerkreim sokn.
Brukerkommentarer / forslag til forbedringer/forenklinger ønskes.
Motto: enkelt - men ikke enklere Det tok 0.03 sekunder å generere siden på serveren.