Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Logg inn
Kyrkjelyden sitt bildealbum på nett
   Bjerkreim kyrkjekontor
   Postboks 38
   4384 Vikeså


Bjerkreim kyrkje
Ivesdal kapell
Ørsdalen kapell
Bjerkreim sokn sine arrangement Samleoversikt aktivitet i soknet Bjerkreim bedehus Vikeså misjonshus BKU KRIK Bjerkreim kommune Bjerkreimsnytt Misjonsalliansen Ecuador Andre lenker ut på nettet
Bakgrunnsbilde © Alf S. Ognedal
Snømotiv frå Berland
Sundag 18. nov
Mandag 19. nov
Onsdag 21. nov
Fredag 23. nov
Laurdag 24. nov
Sundag 25. nov
Mandag 26. nov
Tysdag 27. nov
Onsdag 28. nov
Fredag 30. nov
Aktuelt ute på nettet:
Innhaldet i desse lenkene er frå andre nettstadar.
Høringsuttalelse: Kirkeordning for Den norske kirke
Presteforeninga: Presteforeningens sentralstyre avga 16.11.2018 høringsuttalelse om Kirkeordning for Den norske kirke. Hovedpunkter i høringsuttalelsen følger nedenfor. Høringsuttalelsen i sin helhet kan leses ved å følge lenken nedenfor. 1. Den norske kirkes grunnlag Høringsdokumentet inneholder et nytt kapittel om «Den norske kirkes grunnlag». Presteforeningen anser et slikt overordnet kapittel i kirkeordningen som nødvendig. Presteforeningen mener kapittelet […]
Høringsuttalelse: Regler for valg av Kirkerådet
Presteforeninga: Presteforeningens sentralstyre avga 16.11.2018 høringsuttalelse til Kirkerådet om Regler for valg av Kirkerådet. En sammenfatning av høringsuttalelsen følger nedenfor, mens høringsuttalelsen i sin helhet kan leses ved å følge lenken nedenfor. Presteforeningen støtter at alle medlemmer unntatt leder, velges i en og samme valgomgang. Hensynet er at valget av medlemmer fra alle bispedømmer og kategorier […]
Presteforeningen støtter Norsk Sykepleierforbunds streik i NHO Service og Handel
Presteforeninga: Uttalelse fra Presteforeningens sentralstyre: Presteforeningen støtter Norsk Sykepleierforbunds streik i NHO Service og Handel. Vi mener Sykepleierforbundet har fremmet rettmessige krav om tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som i offentlig sektor. Dette vil sikre minstelønnsstandarder for ansatte uavhengig av tariffområde. Sykepleierforbundets pågående streik er et lovlig middel, med et begrenset og forsvarlig uttak som tar hensyn […]
Om pensjon
Presteforeninga: Presteforeningens sekretariat får en del spørsmål om pensjon, AFP, hvor lenge det lønner seg å stå i jobb, vikariater og enkelttjenester som pensjonist, og en rekke andre spørsmål. Fordi pensjonsordninger er forskjellige mellom ulike virksomheter og fordi pensjonsgrunnlag og pensjonsberegning gjøres på individuelt grunnlag er vi tilbakeholdne med å gi generelle råd på nettsiden. På […]
Konferanserapport: Religion, spiritualitet og mental helse
Presteforeninga: –  Jeg er ateist. Men denne konferansen har fått meg til å skjønne mer av religionens rolle. Det er jeg takknemlig for. Omtrent slik uttrykte en av deltakerne seg under den avsluttende sesjonen på konferansen: Culture, Spirituality and Mental Health; International Conference on Culture and Global Mental Health. Konferansen fant sted i Kathmandu 29.-30.oktober 2018 […]
Kulturdagen 2018
Bjerkreim kommune
Kirken mister stadig medlemmer
NRK Rogaland: 9.985 meldte seg ut og 1.899 meldte seg inn i Den norske kirke i løpet av de ti første månedene i år, viser tall avisa Dagen har innhentet fra Kirkerådet. Samtidig har antall utmeldinger sunket sammenlignet med samme periode i fjor.
Nytt tariffutvalg for Virke
Presteforeninga: Det er valgt et nytt tariffutvalg for Virke (TU-Virke). Utvalget skal ivareta de faglige og økonomiske interessene til prester og teologer ansatt i virksomheter innen tariffområde Virke. Presteforeningens medlemmer i tariffområde Virke fordeler seg på tre omtrent like store grupper. En tredjedel er tilknyttet Sjømannskirken, en tredjedel er i undervisningssektoren og den siste tredjedelen er […]
Moderne slaveri – Global uke 11.- 18.november
Presteforeninga: Presteforeningen markerer Global uke. Global uke er et initiativ fra Norges Kristne Råd for å belyse global urettferdighet sammen og samtidig i løpet av en fast årlig uke. Tema for 2018 er «Moderne slaveri».  Moderne slaveri beskrives som en situasjon der noen bruker tvang, trusler, vold eller annen kontroll for å utnytte sårbare mennesker til […]
2 Kor 12,7-10: 7 Og for at eg ikkje skal gjera meg stor av dei høge openberringane, har eg fått ein torn i kroppen, ein Satans engel som skal slå meg, så eg ikkje skal bli hovmodig. 8 Om denne bad eg Herren tre gonger at han måtte vika frå meg. 9 Men Herren sa til meg: «Min nåde er nok for deg, for krafta blir fullenda i veikskap.» Difor vil eg helst vera stolt av veikskapen min, så Kristi kraft kan bu i meg. 10 Og difor er eg, for Kristi skuld, glad når eg er veik, når eg blir mishandla, når eg er i naud, i forfølging og i angst. For når eg er veik, då er eg sterk. kilde: bibel.no

Tilbake til kyrkjelyden sin nettside

Alle aktiviteter i Bjerkreim

Alle gudstenester i Bjerkreim sokn Gudstenester med dåp
Aktiviteter i Bjerkreim sokn utanom gudstenester

Gudstenester i Bjerkreim kyrkje Gudstenester i Bjerkreim kyrkje med dåp
Gudstenester i Ivesdal kapell Gudstenester i Ivesdal kapell med dåp
Gudstenester i Ørsdalen kapell

G3-gudstenester Ungdomsgudstenester Kulturkalender Vikeså Misjonshus

Aktivitetar i kyrkjelyden
Her finn du ein så godt som fullstendig oversikt over aktivitetane i kyrkjelyden og på bedehusa med meir. Bruk vala over til å velje kva slags oversikt du vil ha.

Vikeså Misjonshus

Sundag 18. nov

kl 10:00

sundagssamling

Mandag 19. nov

kl 09:30

Knerten

kl 19:00

Yngres og Korvetten

Onsdag 21. nov

kl 18:00

Alpha-kurs

Fredag 23. nov

kl 20:00

Fredagsklubben

Laurdag 24. nov

kl 10:00

SoulChildren

Mandag 26. nov

kl 09:30

Knerten

Tysdag 27. nov

kl 19:00

reservert Møte

Onsdag 28. nov

kl 18:00

Alpha-kurs

Fredag 30. nov

kl 18:00

Res Selskap

Mandag 03. des

kl 09:30

Knerten

kl 19:00

Yngres og Korvetten

Tysdag 04. des

kl 19:30

Møte Normisjon

Onsdag 05. des

kl 20:00

Bønnesamvær

Torsdag 06. des

kl 17:00

Grautfest PreSoulChildren

Fredag 07. des

kl 20:00

Fredagsklubben

Sundag 09. des

kl 10:00

Juleavslutning Sundagssamling

Mandag 10. des

kl 09:30

Knerten

Sundag 16. des

kl 13:00

Reservert selskap

Laurdag 22. des

kl 14:00

Res. selskap

Onsdag 26. des

kl 14:00

Res. selskap

Fredag 28. des

kl 18:00

Juletrefest Søndagsskulen / Normisjon

Laurdag 29. des

kl 19:30

Juletrefest NLM

Onsdag 02. jan

kl 20:00

Bønnesamvær

Laurdag 05. jan

kl 14:00

Res selskap

Sundag 06. jan

kl 10:00

sundagssamling

Fredag 11. jan

kl 20:00

Fredagsklubben

Mandag 14. jan

kl 19:00

Yngres og korvetten ?????

Tysdag 15. jan

kl 19:30

Årsmøte NLM

Tysdag 22. jan

kl 19:30

Årsmøte Normisjon

Laurdag 26. jan

kl 15:00

Misjonshusbasaren

Sundag 27. jan

kl 10:00

sundagssamling

Mandag 28. jan

kl 19:00

Yngres og korvetten ?????

Fredag 01. feb

kl 20:00

Fredagsklubben

Sundag 03. feb

kl 13:00

Reservert selskap

Mandag 04. feb

kl 19:30

Årsmøte Misjonshuset

Onsdag 06. feb

kl 20:00

Bønnesamvær

Fredag 08. feb

kl 20:00

Fredagsklubben

Onsdag 13. feb

kl 19:30

Møteveke NLM

Torsdag 14. feb

kl 19:30

Møteveke NLM

Fredag 15. feb

kl 19:30

Møteveke NLM

Laurdag 16. feb

kl 19:30

Møteveke NLM

Sundag 17. feb

kl 10:00

sundagssamling

Sundag 24. feb

kl 19:00

Kveldsgudstjeneste

kl 19:30

Sokneårsmøte

Sundag 03. mar

kl 10:00

sundagssamling

Onsdag 06. mar

kl 20:00

Bønnesamvær

Fredag 15. mar

kl 20:00

Fredagsklubben

Sundag 17. mar

kl 10:00

sundagssamling

Mandag 25. mar

kl 19:00

Yngres og Korvetten

Fredag 29. mar

kl 20:00

Fredagsklubben

Sundag 31. mar

kl 19:30

Søndagsmøte NLM

Onsdag 03. apr

kl 20:00

Bønnesamvær

Sundag 07. apr

kl 10:00

sundagssamling

Mandag 08. apr

kl 19:00

Yngres og korvetten ????

Onsdag 10. apr

kl 18:30

Basar NMS

Fredag 19. apr

kl 19:30

Langfredagsmøte

Torsdag 25. apr

kl 17:00

Øvelse SoulKids

kl 18:30

Res forberedelse vårfest

Fredag 26. apr

kl 08:00

forberedelse vårfest

kl 18:00

Vårfest SoulKids

Laurdag 27. apr

kl 09:00

Ryddedag Misjonshuset

Sundag 28. apr

kl 10:00

sundagssamling

Onsdag 01. mai

kl 20:00

Bønnesamvær

Mandag 06. mai

kl 19:00

Avslutning yngres og korvetten ??????

Fredag 10. mai

kl 12:30

reservert forberedelse konfselskap

Laurdag 11. mai

kl 11:00

Reservert konfirmasjonsselskap

Fredag 17. mai

kl 19:30

17. mai-festen

Sundag 26. mai

kl 11:00

Reservert konfirmasjonsselskap

Sundag 02. jun

kl 11:00

Reservert konfirmasjonsselskap

Onsdag 05. jun

kl 20:00

Bønnesamvær

Sundag 09. jun

kl 11:00

Reservert konfirmasjonsselskap

Denne siden er utviklet av Leif Wikøren Nilsen © 2010-2018 for Bjerkreim sokn.
Brukerkommentarer / forslag til forbedringer/forenklinger ønskes.
Motto: enkelt - men ikke enklere Det tok 0.03 sekunder å generere siden på serveren.