Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Liberia - vårt misjonsprosjekt
Liberia - vårt misjonsprosjekt
Halvparten av befolkningen er under 25 år og mange av dagens foreldre har gått glipp av skolegang. I Liberia mangler to tredjedeler rent vann. Mange barn dør før de har fylt fem år på grunn av vannbårne sykdommer.

Bilder fra Misjonsalliansens nettsider

Bjerkreim menighet støtter Misjonsalliansens arbeid i Liberia, et land som er sterkt preget av 14 år med borgerkrig. Misjonsalliansens arbeid dreier seg i hovedsak om skole, utdanning, vann, sanitær og helse. Dette inkluderer å bygge brønner - over 12 000 mennesker får tilgang til rent vann på grunn av Misjonsalliansens prosjekter. Det inkluderer også å bygge helseklinikker og styrke lokal kunnskap om å forebygge sykdom og styrke helse.

I tillegg driver Misjonsalliansen en mikrofinansbank for å bygge opp lokal forretningsvirksomhet og på den måten hjelpe folk ut av fattigdom. Mikrofinansbanken, Diaconia MDI, gir mennesker små lån som kan utvikle forretningen videre. Banken har nå 40 ansatte og låner ut penger til over 1300 kunder. Gjennom banken får de også kurs i hvordan bedriften kan utvikles og vokse.

Les mer om Misjonsalliansens engasjement i Liberia på Misjonsalliansens nettsider