Gå til videoer og direktesendinger

Bjerkreim kyrkje på YouTube

Covid-19 og våre arrangement

Komande gudstenester og andaktar i soknet:


  •  10. sundag i treeiningstida, Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp,
  •  11. sundag i treeiningstida, Høgmesse i Ivesdal kyrkje, Dåp, Nattverd, Ved sokneprest emeritus Oddmund Bruntland
  •  12. sundag i treeiningstida, Ikkje gudsteneste i soknet, Månedsfri 6/10
  •  13. sundag i treeiningstida, Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Utdeling 6-års bøker
  •  Vingardssundag / 14. sundag i treeiningstida, Gudsteneste i Vikeså Misjonshus,
  •  15. sundag i treeiningstida, Gudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Gospelmesse. Konfirmantpresentasjon og 50 års konfirmanter
  •  16. sundag i treeiningstida, Ikkje gudsteneste i soknet, Månedsfri 7/10
  •  Torsdag 16.09., Gudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Samtalegudsteneste

Torsdagsandaktane på omsorgsheimen tordagar kl 10.30. NB: Ikkje i veke 25-28

Vi minnar om dåp

dåpslys, familie, dåp, barnedåp

Planlegg du dåp?

Kva skjer i Bjerkreim?

Neste 5 aktivitetar lista ut frå Bjerkreim sokn, bedehusa og kulturkalenderen i Bjerkreim:

Høgmesse – Ivesdal

Når:

10. sundag i treeiningstida

Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Moglegheit for Dåp,
Offer: Gå Ut Senteret

Når:

3G Tur til Fossmoen

Når:

11. sundag i treeiningstida

Høgmesse i Ivesdal kyrkje, Moglegheit for Dåp, Nattverd,
Ved sokneprest emeritus Oddmund Bruntland
Offer: Misjonsprosjektet

Når:

Bønnemøte

Når:

Infoskjermen no