Gå til videoer og direktesendinger

Bjerkreim kyrkje på YouTube

Covid-19 og våre arrangement

Komande gudstenester og andaktar i soknet:


  •  Såmannssundag, Dåpsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Dåp, Dåpsgudsteneste kl. 11.00. kun for dåpsfamilien. Same dag kl. 12.30. Barnegudsteneste for 6. klassetrinn
  •  Kristi forklåringsdag, Høgmesse i Bjerkreim kyrkje, Dåp, Nattverd,
  •  Fastelavnssundag, Gudsteneste i Vikeså Misjonshus, soknets årsmøte etter gudstenesta
  •  Ungdomsgudsteneste, Ungdomsgudsteneste i Digital,
  •  1. sundag i fastetida, Høgmesse i Bjerkreim kyrkje, Dåp, Nattverd,
  •  2. sundag i fastetida, Ikkje gudsteneste i ,
  •  3. sundag i fastetida, Gospelmesse i Bjerkreim kyrkje, Dåp, Nattverd, Gospelmesse
  •  4. sundag i fastetida, Familiegudsteneste i Vikeså Misjonshus, Diplom dåpsskulen. Sokneårsmøte etter gudstenesta

Torsdagsandaktane utgår inntil videre.

Vi minnar om dåp

dåpslys, familie, dåp, barnedåp

Planlegg du dåp?

Kva skjer i Bjerkreim?

Neste 5 aktivitetar lista ut frå Bjerkreim sokn, bedehusa og kulturkalenderen i Bjerkreim:

Årsmøte Imf – Bedehuset

Når:

Barneveke, NLM

Når:

Barneveke NLM – Bedehuset

Når:

Forening NLM peisestova

Når:

Res kontaktsenter Peisestova

Når:

Infoskjermen no