Gå til videoer og direktesendinger

Covid-19 og våre arrangement

Komande gudstenester og andaktar i soknet:

Jippi !!! Nå kan kyrkja ha fleire deltakarar! Med de som kjem må følgje dei koronareglane som fortsatt gjelder.


22. oktober kl. 10.30 torsdagsandakt: podcast «Kor mange venner har du?»

24. oktober kl. 11.00 og kl. 13.00 konfirmasjonsgudstenester i Bjerkreim kyrkje. Nettsendingar.

25. oktober kl. 11.00 familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje. Sundagsskulens Dag – soknemøte rett etter gudstenesten der Lokal grunnordning for gudstenesten» blir tatt opp

29. oktober kl. 10.30. torsdagsandakt «Det har vært konfirmasjon…»

1. november kl. 19.30 minnegudsteneste allehelgensdag i Bjerkreim kyrkje

5. november kl. 10.30 torsdagsandakt «Oddbjørn Stangeland: FOKUS – vekst i lokalmenigheten»

8. november kl 11.00 høgmesse i Ivesdal kapell med dåp og nattverd, og takkoffer til Misjonsprosjektet

12. november kl 10.30 torsdagsandakt

15. november kl 11.00 familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje med dåp og «Tårnagentar». Takkoffer til trusopplæringa.

15. november kl 13.00 kort gudsteneste med dåp i Bjerkreim kyrkje

19. november kl 10.30 torsdagsandakt

22. november kl 11.00 torsdagsandakt på ein sundag?!? (Ekstrasending pga ikkje gudsteneste i soknet denne sundagen)

29. november kl 11.00 familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje med dåp og «Lys Vaken». Takkoffer til trusopplæringa. Fyrste sundag i advent.

Les alle saker i arkivet

Vi minnar om dåp

dåpslys, familie, dåp, barnedåp

Planlegg du dåp?

Kva skjer i Bjerkreim?

Neste 5 aktivitetar lista ut frå Bjerkreim sokn, bedehusa og kulturkalenderen i Bjerkreim:

Helsetjeneste heile huset

Når:

Soulkids møtesalen

Når:

Klargjering selskap

Når:

Res forberedelse selskap

Når:

Indre Sjømannsmisjon i kjellaren

Når:

Infoskjermen no