Komande gudstenester og andaktar i soknet:


  •  Treeiningssøndag, Konfirmasjonsgudsteneste i Ivesdal kyrkje, Song av Agneta Egeland/ akk. av Borghild Hvidsten Gjedrem
  •  2. søndag i treeiningstida, Høgmesse i Bjerkreim kyrkje, Dåp, Nattverd,
  •  3. søndag i treeiningstida, Friluftsgudsteneste i Lauperak,
  •  4. søndag i treeiningstida, Ikkje gudsteneste i soknet,
  •  5. søndag i treeiningstida, Høgmesse i Bjerkreim kyrkje, Dåp, Nattverd,
  •  Aposteldagen/6. søndag i treeiningstida, Høgmesse i Ivesdal kyrkje, Dåp, Nattverd,
  •  7. søndag i treeiningstida, Høgmesse i Bjerkreim kyrkje, Dåp, Nattverd,
  •  8. søndag i treeiningstida, Ikkje gudsteneste i soknet, Sokneprestens ferie

Torsdagsandaktane på omsorgsheimen torsdagar kl 10.30.

Dåp

dåpslys, familie, dåp, barnedåp

Planlegg du dåp?

Kva skjer i Bjerkreim?

Neste 5 aktivitetar lista ut frå Bjerkreim sokn, bedehusa og kulturkalenderen i Bjerkreim:

Minsten

Når:

Minsten – Bedehuset

Når:

Global kafe i peisestova

Når:

Global kafe – Misjonshuset

Når:

Kulturskule-jubileumskonsert – Samfunnshuset

Når: