Komande gudstenester og andaktar i soknet:


  •  5. sundag i openberringstida, G3 gudsteneste i Vikeså Misjonshus, Nattverd,
  •  6. sundag i openberringstida, Ikkje gudsteneste i soknet,
  •  Såmannssundag, Høgmesse i Ivesdal kyrkje, Dåp, Nattverd,
  •  Kristi forklaringsdag, Gospelmesse i Bjerkreim kyrkje, Sokneårsmøte etter gudstenesta
  •  Fastelavenssundag, Ikkje gudsteneste i soknet,
  •  1. sundag i fastetida, Høgmesse i Bjerkreim kyrkje, Dåp, Nattverd,
  •  2. sundag i fastetida, Høgmesse i Ivesdal kyrkje, Dåp, Nattverd,
  •  3. sundag i fastetida, G3 gudsteneste i Vikeså Misjonshus, G3 - lek gudsteneste

Torsdagsandaktane på omsorgsheimen tordagar kl 10.30.

Dåp

dåpslys, familie, dåp, barnedåp

Planlegg du dåp?

Kva skjer i Bjerkreim?

Neste 5 aktivitetar lista ut frå Bjerkreim sokn, bedehusa og kulturkalenderen i Bjerkreim:

Søndagsskulen peisestova og loft

Når:

5. sundag i openberringstida

G3 gudsteneste i Vikeså Misjonshus, Nattverd,
Offer: Institutt for sjelesorg - Modum Bad

Når:

Gudstjeneste i møtesalen

Når:

Endelig søndag

Når:

Søndagsskule

Når: