Gå til videoer og direktesendinger

Bjerkreim kyrkje på YouTube

Covid-19 og våre arrangement

Komande gudstenester og andaktar i soknet:


  •  3. sundag i fastetida, Gospelmesse i Bjerkreim kyrkje, Gospelmesse - mulighet for dåp. Forsong: Valborg Bjerkreim, Monika og Øystein Vassbø. Musikk: Kai Tore Vik(trommer) og Torunn Bjerkreim Moi(bassgitar). Ope for 100 gudstenestedeltakare på anviste plasser
  •  4. sundag i fastetida, Familiegudsteneste i Vikeså Misjonshus, Diplom dåpsskulen. Sokneårsmøte etter gudstenesta
  •  Maria bodskapsdag, Ikkje gudsteneste i soknet,
  •  Palmesundag, Gudsteneste i Ivesdal kyrkje, Dåp,
  •  Skjærtorsdag, Gudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Nattverd, Skriftemålsgudsteneste
  •  Langfredag, Gudsteneste i Ivesdal kyrkje, Pasjonsgudsteneste
  •  Påskedag, Gudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Høgtidsgudsteneste - mulighet for dåp- Forsongare: Valborg Bjerkreim, Monika og Øystein Vassbø
  •  Ungdomsgudsteneste, Ungdomsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje, Nattverd, Samarbeid med BKU

Torsdagsandaktane utgår inntil videre.

Vi minnar om dåp

dåpslys, familie, dåp, barnedåp

Planlegg du dåp?

Kva skjer i Bjerkreim?

Neste 5 aktivitetar lista ut frå Bjerkreim sokn, bedehusa og kulturkalenderen i Bjerkreim:

3. sundag i fastetida

Gospelmesse i Bjerkreim kyrkje,
Gospelmesse - mulighet for dåp. Forsong: Valborg Bjerkreim, Monika og Øystein Vassbø. Musikk: Kai Tore Vik(trommer) og Torunn Bjerkreim Moi(bassgitar). Ope for 100 gudstenestedeltakare på anviste plasser
Takkoffer: Bibelselskapet

Når:

Gospelmesse – Bjerkreim Kyrkje

Når:

Årsmøte, NLM

Når:

Kvinnedags-markering – Grindabygget

Når:

Gutte- og jentelag

Når:

Infoskjermen no