Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Råd og utval i Bjerkreim sokn
Alt du trenger å vite om sokneråd, konfirmantutval, gudstenesteutval, undervisningsutval, diakoniutval, misjonsutval og arbeidsutval i Bjerkreim

Soknerådsmedlemmar

Yngvar Nilsen - leiar
Kjersti S Bjerkreim- nestleiar

Magnus Helland

Monika Vassbø

Øyvind Sjøtrø

Gunnar Hågbo

Per Toralv Gjedrem

Gunn Kristin Bartels

Soknepresten
Ordførar Kjetil Slettebø - kommunen sin repr.

Per Inge Espedal - 1. vararepr.
Leif Gjedrem - 2. vararepr

Arbeidsutvalet

Yngvar Nilsen - leiar soknerådet
Kjersti S Bjerkreim - nestleiar soknerådet
Soknepresten
Kyrkjeverje - sekr.

Trusopplæringsutvalet

Menighetsarbeidar
Gunn Kristin Bartels
Monika Vassbø
Jane Karin Sandstøl
Oddrunn Veen
Kari M. Hvidsten Gjedrem

Konfirmantutvalet

Soknepresten
Menighetsarbeidar
Magnus Helland
Kjersti S Bjerkreim
Christer Slettebø
Torunn Bjerkreim Moi

Håkon Mong

Gudstenesteutvalet

Sokneprest
Organist
Gunnar Hågbo

Gunn Kristin Bartels
Ingunn Ognedal
Alf Helge Søyland
Annbjørg Gravdal Larson

Diakoniutvalet

Per Inge Espedal

Kurt Hegelstad
Jorunn Kydland
Ola Birkeland
Anne Marie Vikeså Kjølberg
Siri Torstensen

 

Misjonsutvalet

Kjersti S Bjerkreim
Annbjørg Gravdal Larson
Monika Vassbø

Leif Wikøren Nilsen

Liv Valbjørg A Bakke

Kontaktperson Kirkens Nødhjelp:

Øyvind Sjøtrø

Bygningsutvalet

Per Toralv Gjedrem

Per Versland
Johan Vassbø
Oddvar Apeland frå vedlikehaldsgruppa
Kyrkjeverje

 

Partsamansett utval:

Frå arbeidsgjevar:Yngvar Nilsen - leiar, Kjersti S Bjerkreim - nestleiar, Kyrkjeverje

Arbeidstakarane sine repr.: Inger Johanne Gravdal og Ola Birkeland