Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Råd og utval i Bjerkreim sokn
Råd og utval i Bjerkreim sokn
Alt du trenger å vite om sokneråd, konfirmantutval, gudstenesteutval, undervisningsutval, diakoniutval, misjonsutval og arbeidsutval i Bjerkreim

Soknerådsmedlemmar

Gudbjørg Bjerkreim - leiar
Ingunn Ognedal - nestleiar
Jane Karin Sandstøl
Magnus Helland
Kari M. Hvidsten Gjedrem
Alf Helge Søyland
Kurt Hegelstad
Per Versland
Soknepresten
Torbjørn Ognedal - kommunen sin repr.

Jorunn Kydland - 1. vararepr.
Stine Marie Birkeland - 2. vararepr
Bjørnar Gjedrem - 3. vararepr.

Arbeidsutvalet

Gudbjørg Bjerkreim - leiar soknerådet
Ingunn Ognedal - nestleiar soknerådet
Soknepresten
Kyrkjeverje - sekr.

Undervisningsutvalet

Menighetsarbeidar
Inger Johanne Gravdal
Jane Karin Sandstøl
Bente Albretsen
Oddrunn Veen
Bente Albretsen
Kari M. Hvidsten Gjedrem

Konfirmantutvalet

Soknepresten
Menighetsarbeidar
Magnus Helland (soknerådsrepr)
Stine Marie Birkeland
Christer Slettebø
Sander Slettebø Grøsfjell
Torunn Bjerkreim Moi

Gudstenesteutvalet

Sokneprest
Organist
Olav Engelsgjerd
Ingunn Ognedal
Alf Helge Søyland
Annbjørg Gravdal Larson

Diakoniutvalet

Kurt Hegelstad
Jorunn Kydland
Ola Birkeland
Einvor Bjerkreim
Rolf Moi

Anne Marie Vikeså Kjølberg

Misjonsutvalet

Gudbjørg Bjerkreim
Annbjørg Gravdal Larson
Kurt Hegelstad

Bygningsutvalet

Per Versland
Johan Vassbø
Rolf Svela
Oddvar Apeland frå vedlikehaldsgruppa
Kyrkjeverje