Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Visitasprotokoll Bjerkreim 2012
Visitasprotokoll Bjerkreim 2012
Her finn du biskopens følgjebrev, visitasforedrag med meir...

For å sjå sjølve dokumentet må du trykke her.

I september var det visitas i Bjerkreim. For meg som sokneprest var det første gongen eg var med på noko slikt. Før det starta, sov eg uroleg om natta og tenkte på alle slags detaljar. Mens det haldt på, sov eg uroleg og tenkte på alle mulege ting som blei tatt opp. Gjennom samtala med andre forstår eg at eg ikkje var aleine med å oppleve det slik. Ein visitas skal virvle opp masse tankar– og gje oss retning vidare. Etter visitasen sov eg tilfreds og drøymde at me allereie hadde byrja sjå fruktene.

Eg vil oppfordre deg til å lese visitasrapporten, verktøyet me tar med oss vidare i arbeidet.