Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Kontakt oss
Kontakt oss
Kontaktinformasjon til oss som arbeider i soknet

Bjerkreim kyrkje: Odlandsvegen 10
Ivesdal kapell: Skævelandsvegen 795
Ørsdalen kapell: Ørsdalen 708

Bjerkreim kyrkjekontor
Postboks 38
4384 Vikeså

Org.nr 976993500

Besøksadresse:
Misjonshuset på Vikeså, Nesjane 5, 4389 Vikeså,kontordelen mot Svelavatnet. (der psykiatri / fysioterapaut / barnehage har vore tidlegare). Sjå kart

Det hendar at dei einskilde er innom kontoret utanom kontortid - og det hendar at nokre ikkje er på kontoret sjølv om det er kontortid (gravferdar og liknande). Om ein av oss ikkje er på kontoret, kan det hende at ein annan av oss kan hjelpe. Og dersom kontoret er stengt, er det fortsatt mogleg å henvende seg til resepsjonen på kommunehuset.

e-post: post@bjerkreimkyrkja.no
faks: 51 20 11 01

Arnfrid Espeland
kyrkjeverje

mån 0800-1500
tys 0800 - 1500
tors 0800-1500

51 20 11 98
arnfrid.espeland@bjerkreim.kommune.no

Leif Wikøren Nilsen
sokneprest

tys 0900-1400
tors 1230-1400

413 11 355
51 20 11 97
lwn@famnilsen.no

Eli Mari Hadland
organist

tysdagar og fredagar

99252934

elimarihaug@yahoo.no

 

Ronny Myksvoll
Menighetsarbeidar

 

51 20 11 95
ronny.myksvoll@bjerkreim.kommune.no

Inger Johanne Gravdal

Inger Johanne Gravdal
Sekretær

tys 09.00 - 1330
fre 0900 - 1330

51 20 11 19
inger.johanne.gravdal@bjerkreim.kommune.no

 

 

 

Einar Gåsland
Kyrkjetenar
Bjerkreim kyrkje

930 23 613

Magnar Edland
Klokkar
Bjerkreim kyrkje

51 45 02 21

Oddrunn Veen
Kyrkjetenar
Ivesdal kyrkje 

959 62 802 

Ola Birkeland
Klokkar
Ivesdal kapell
Ørsdalen kapell

51 45 23 78

Tor Vassbø
Kyrkjetenar
Ørsdalen kapell

51 45 17 16