Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Logg 2
Logg 2
Her er andre logg.

Hei.

Dette er andre gangen du får i oppgave om å levere en slik logg. Du husker kanskje at det skal være 4 til sammen? At det kan være du trenger hjelp av en forelder/føresett? Og at du kanskje best kan sammenligne dette med en hjemmelekse? Du kan enten levere loggen på første gruppesamling etter jul - eller ved å sende den på mail til post@bjerkreimkyrkja.no med overskrift "Logg 2" og konfirmantens navn. Elektronisk utgave av loggen finner her: https://bjerkreimkyrkja.no/?nyhet=213

 

Se videoen og gjør oppgavene under.

 

Oppgaver

Mål: å få konfirmanten til å reflektere litt rundt kirkeåret og om jula spesielt.

1 Hva slags element er ofte med i en kristen gudstjeneste?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2 På hva slags måter kan du kjenne igjen kirkeåret i en gudstjeneste?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

3 Hva er kirkens tre store høytider og kirkeårets fem årstider?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

4 Hva slags farge hører med til

5. søndag i åpenbaringstiden? ................................................................. 
Skjærtorsdag? ................................................................. 
Olsok? .................................................................
Ottesong? .................................................................
Allehelgensdag? .................................................................
Julaften? .................................................................
Faste? .................................................................
Pinse? .................................................................
3. søndag i adventstiden? .................................................................
Maria budskapsdag? .................................................................
Juletiden? .................................................................
Treenighetssøndag? .................................................................
Dåp? .................................................................
Konfirmasjon? .................................................................
Vigsel? .................................................................
Gravferd? .................................................................

5 Hva betyr "inkarnasjon"?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

6 I teksten "mer om jula" er det beskrevet hvordan kristne bevisst "tok over"
gamle sol-feiringer. Gjør det noen forskjell for hvordan vi feirer jul i dag?
Hvorfor / hvorfor ikke?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

7 "Det viktigste er at man feirer at Jesus faktisk ble født." Sitatet kommer fra noen
som diskuterte hvorfor man feirer jul og hvilken dag man gjør det på.
Gjør det noe for julefeiren at man ikke vet hvilken dag Jesus ble født?
Hvorfor / hvorfor ikke?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

8 Juleevangeliet i Luk 2, 1-20 er veldig kjent og mange kan den nesten utenatt.
Let i teksten og skriv ned noen av de signaler teksten gir for "når" Jesus faktisk ble født.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

9 Også Joh 1, 1-14 har med julen å gjøre. Let i teksten - og skriv ned noe av det
du finner som har med julen å gjøre.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

10 Julefeiring er veldig forskjellig fra hjem til hjem, fra land til land.
De fleste har en hel del juletradisjoner "som vi for all del ikke må glemme".
Hva er typiske tradisjoner for deg når det gjelder:

..mat dere spiser? ................................................................. 
..hvor dere feirer? ................................................................. 
..hvem dere feirer sammen med? .................................................................
..noe dere ser på TV? .................................................................
..noe dere gjør sammen? .................................................................
..noe/noen dere tenker ekstra på? .................................................................

11 Skriv litt om hva du synes er viktig med julen for deg:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

12 Ikke alle har uten videre en "god jul". Det finst krig, sult, sykdom og mange
andre grunner til at julen ikke uten videre er "god" for alle. Hvordan kan vi bruke
julen til å gjøre verden om så bare litt bedre?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Det var det. Nå må du bare levere svara dine - enten på første gruppesamling etter jul - eller så fort som mulig via mail til post@bjerkreimkyrkja.no. Merk med overskrift "Logg 2" og konfirmantens navn.

Vi sees.
mvh Leif prest