Vi minnar om dåp

Dåp i kyrkja
Dåp i kyrkja

Planlegg du dåp?

Kalender

Påskevandring ute

Når:

Påskevandring – Misjonshuset (klokkeslett ?)

Når:

4. søndag i fastetiden

Ikkje gudsteneste i soknet,

Når:

Yngres +Korv, AVLYST

Når:

Yngres

Når: