Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Vil du være med i bibelgruppe?
Vil du være med i bibelgruppe?
I Bjerkreim er det mange som er med i bibelgrupper - samtidig er det mange som skulle ønske de var det. Er du en av dem, så les mer her...

Noen fullstendig oversikt over hvilke bibelgrupper som finnes i Bjerkreim, eksisterer ikke, men noe vet vi: Noen av bibelgruppene er knyttet til bedehusene, andre til kristne organisasjoner - og noen er vennegjenger som bare "treffes". En del er faktisk med i fleire bibelgrupper.

Kanskje du selv ønsker å være med i en bibelgruppe? Dersom det ikke lar seg gjøre å organisere eller du ikke blir invitert til en gruppe eller det av forskjellige årsaker er litt vanskelig å invitere seg selv med i en bibelgruppe, så hjelper vi deg gjerne. Meld gjerne fra til soknepresten eller du kan ta kontakt med kyrkjekontor eller bedehusene for å bli med i en bibelgruppe.