Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Ivesdal kapell
Ivesdal kapell
Ivesdal kapell vart bygd i 1876/77. Kyrkjelyden feira 125-års jubileum sundag 10. november 2002. Samstundes vart den nye kyrkjegarden der vigsla.

Ivesdal kapell rommar 210 personar.
Altertavle: "Kom til meg dere som strever" av Karl Straurye, 1937.
Orgel: 6 stemmers orgelpositiv frå A. Magnusson orgelbyggeri AB frå 1983. Orgelet vart flytta frå Sokndal kirke.  Det vart teke i bruk i Ivedal kapell i august 1995.

Det er gudsteneste i Ivesdal kapell 4. kvar sundag.  I tillegg kjem julaftan, 2. juledag, skjærtorsdag eller langfredag, 2. påskedag og 2. pinsedag (dersom det ikkje er felles gudstenese i Dalane prosti).

Tilsette i Ivesdal kapell:
Leif Wikøren Nilsen - sokneprest
Eli Mari Hadland - organist
Ola Birkeland - klokkar
Oddrun Veen - kyrkjetenar