Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Bjerkreim kyrkje
Bjerkreim kyrkje
Bjerkreim kyrkje er bygd i 1835. Det er ei langkyrkje i tre.

Arkitekt: Hans Ditlev F. Linstow og A. Sibbem. Byggmeister var Tollak Gudmestad.

Utbetringar har vorte utført både i samband med 100-års jubileet i 1935 og 150-års jubileet i 1985.  Kyrkja rommar 410 personar.


Altertavle: Golgata frå 1600-talet.

Preikestol og døypefont i tre frå 1835.

Orgel: Bjerkreim kyrkje fekk nytt orgel i 2001.  Orgelet har 14 stemmer og det er Ryde & Berg Orgelbyggeri som har levert det.

Det er gudsteneste i Bjerkreim kyrkje annankvar sundag.

Tilsette i kyrkja:

Leif Wikøren Nilsen - sokneprest
Eli Mari Hadland - organist
Magnar Edland - klokkar
Einar Gåsland - kyrkjetenar