Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Mal salmeseddel G3
Mal salmeseddel G3
evt preludium (og prosesjon når dåp/høytid/...)
Inngangssalme    
Inngangsbøn, kyrie (faste?) og gloria
?? Mottaking til dåp
?? Dåpssalme    
?? Forsakinga og trua, dåpen og livet i dåpen
Salme    
Evangelium og preike  
?? Truvedkjenninga 
Salme    
Kunngjeringar og forbøn/litani (bønnevandring? evt vanlig inkl ljostenning og bønesvar)
Takkoffer og salme    
Førebuing av måltidet, Hellig, verba, Herrens bøn, Du Guds Lam, utdeling
Salme under nattverd    
Avslutning av nattverden, takkebøn og velsigninga
Velsigningssalme    
3x3 og utsending