Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Mal salmeseddel gudsteneste
Mal salmeseddel gudsteneste
evt preludium (og prosesjon når dåp/høytid/...)
Inngangssalme    
Inngangsord, syndsvedkjenning, kyrie (faste?) og gloria
?? Mottaking til dåp
?? Dåpssalme    
?? Forsakinga og trua, dåpen og livet i dåpen
?? Dåpssalme    
Dagens bøn og første lesinga  
Salme    
Andre lesinga  
Salme    
Evangelium og preike  
Truvedkjenninga 
Salme    
Kunngjeringar og forbøn/litani (inkl ljostenning, bønesvar og Herrens bøn)
Takkoffer + salme    
Bøn for takkoffer  
Salme    
Benedicamus (vanlig) eller salutatio (faste), velsigninga, amen, 3x3, postludium, utsending