Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Mal salmeseddel familiegudsteneste
Mal salmeseddel familiegudsteneste
evt preludium (og prosesjon når dåp/høytid/...)
Inngangssalme    
Inngangsord (som går over i) gloria
?? Mottaking til dåp
?? Dåpssalme
?? Forsakinga og trua, dåpen, livet i dåpen og Herrens bøn
Salme    
Bibelforteljing og preike  
?? Truvedkjenninga 
Salme    
Kunngjeringar
Forbøn/litani (inkl ljostenning, bønesvar og ?? Herrens bøn)
Takkoffer + salme    
Bøn for takkoffer  
Salme    
Benedicamus (vanlig) eller salutatio (faste), velsigninga, amen, 3x3, postludium, utsending