Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Mal salmeseddel ungdomsgudsteneste
Mal salmeseddel ungdomsgudsteneste
Øving og rigging skal normalt være ferdig minst 5 minutt før gudstenesta startar. Klokkene ringer.
Song    
Inngangsord og bøn (m/element av syndsvedkjenning og å leggja våre liv og gudstenesta i Guds hender)
Songar og kreative innslag    
Tekstlesing og andakt  
Truvedkjenninga 
Song    
Forbøn (bønevandring? evt "vanleg" inkl ljostenning og bønesvar)
Song    
Førebuing av måltidet, verba, Herrens bøn, utdeling
Songar    
Avslutning av nattverden og takkebøn
Song    
Velsigninga, 3x3, kunngjeringar, utsending og evt takkoffer

* det som er uthevet kommer på skjerm/program
* sanger og sanginnslag står med gul bakgrunn