Komande gudstenester og andaktar i soknet:

Nå kan kyrkja opnast for 50 deltakarar. Gudstenester og andaktar blir framleis send på nett. Me legg ut lenke her på sida og på vår Facebook-side (facebook.com/bjerkreimsokn).

28. mai kl 10.30 Torsdagsandakt frå Bjerkreim kyrkje

31.mai kl 11.00 Høgtiddsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje

4. juni kl. 10.30 Torsdagsandakt frå Bjerkreim kyrkje

7. juni kl. 11.00 Høgmesse i Ivesdal kapell

Vi minnar om dåp

dåpslys, familie, dåp, barnedåp

Planlegg du dåp?

Kva skjer i Bjerkreim?

Neste 5 aktivitetar lista ut frå Bjerkreim sokn, bedehusa og kulturkalenderen i Bjerkreim:

Peisestova res Diakoniutvalget

Når:

Jille fredag – Vikeså skule

Når:

Klargjering selskap oppe

Når:

peisestova res konfirmasjonsselskap

Når:

Privat utleige hovedetasje

Når:

Infoskjermen no