Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Mal salmeseddel omsorgsheimen u/ntv
Mal salmeseddel omsorgsheimen u/ntv
Inngangsord
Salme og evt songinnslag    
Tekstlesing og andakt  
Truvedkjenninga
Salme    
Forbøn (inkl Herrens bøn)
Evt songinnslag og salme    
Velsigninga, informasjon og utsending