Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Mal salmeseddel omsorgsheimen m/ntv
Mal salmeseddel omsorgsheimen m/ntv
Inngangsord
Salme og evt songinnslag    
Syndsvedkjenning, tilgjevingsord, tekstlesing og andakt  
Truvedkjenninga
Salme    
Førebuing av måltidet, nattverdbøn (inkl Herrens bøn), verba, utdeling, tilsigelsesorda og takkebøn.
Evt songinnslag og salme    
Velsigninga, informasjon og utsending