Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Lys Våken i Bjerkreim Kyrkje for 4. og 5. klassingane!
Lys Våken i Bjerkreim Kyrkje for 4. og 5. klassingane!
22. - 23. oktober 2016 arrangerer me Lys Våken i Bjerkreim kyrkje.

Me i kyrkja vil invitere alle 9- og 10- åringane (4. og 5. kl.) til å vere med på eit arrangement som heiter Lys Våken. Det startar lørdag 22. oktober kl 17:00 i Bjerkreim kyrkje og varer til ca kl 12.00 søndag 23. oktober.

Lørdag vil me ha eit variert program med leikar, aktivitetar ute og inne, førebuing av gudsteneste, måltid og sosialt samvær. Når kvelden kjem, søv me over i kyrkja! (dersom nokon ikkje vil sove i kyrkja, kan dei vere med på arrangementet, men sove heime)

Søndag et me frukost saman før me gjer dei siste førebuingane til gudstenesta. Lys Våken avsluttast med familiegudsteneste kl 11:00. Her er alle velkomne! Me vil då visa noko av det me har halde på med på Lys Våken.

Lys Våken handlar ikkje om å ”døgna”, men om å vere lys vakne for det som skjer rundt oss. Me skal vere lys våkne for kvarandre, for Gud og for oss sjølve. For å få dette til må me sove godt om natta.

De vil få alt de treng av mat i kyrkja. Lys Våken er gratis for deltakarane, men på gudstenesta 23. oktober går offeret til å dekka arrangementet, så her kan de gi ei gåve dersom de vil!

Påmelding innan mandag 10. oktober til post@bjerkreimkyrkja.no

For pakkeliste og meir info, ta kontakt med menighetsarbeidar Torunn Bjerkreim Moi (91648781)