Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Logg inn
Kyrkjelyden sitt bildealbum på nett
   Bjerkreim kyrkjekontor
   Postboks 38
   4384 Vikeså


Bjerkreim kyrkje
Ivesdal kapell
Ørsdalen kapell
Bjerkreim sokn sine arrangement Samleoversikt aktivitet i soknet Bjerkreim bedehus Vikeså misjonshus BKU KRIK Bjerkreim kommune Bjerkreimsnytt Misjonsalliansen Ecuador Andre lenker ut på nettet
Bakgrunnsbilde © Alf S. Ognedal
Soloppgang over Lauvtjødna - med snø
Onsdag 20. mar
Torsdag 21. mar
Fredag 22. mar
Sundag 24. mar
Mandag 25. mar
Onsdag 27. mar
Torsdag 28. mar
Fredag 29. mar
Sundag 31. mar
Mandag 01. apr
Tysdag 02. apr
Aktuelt ute på nettet:
Innhaldet i desse lenkene er frå andre nettstadar.
Lokale SP-lag vil ikke velge side
NRK: I 10 av 11 fylkeslag vil ikke Senterpartiet avklare om de vil samarbeide til høyre eller til venstre etter høstens valg. Bare Rogaland Sp sier tydelig at de vil fortsette dagens samarbeid med Ap, KrF og Venstre, skriver Klassekampen.
Hvor mange jordkloder trenger vi for å ha det forbruket vi har i dag?
Vårt Land - forsiden: MENS VI TROR: Maja S. K. Ratkje, under Kirke­musikkfestivalen urfremføres «Sirkling», som handler om en natur som roper på hjelp. Du har jo opplevd å bli sensurert i FN?
Halvorsen kan få plass i to av verdens mest prestisjetunge sykkelritt
Stavanger Aftenblad: Kristoffer Halvorsen føler seg topp forberedt til en rekke ritt i Belgia de neste ukene – og vil bruke dem til å kvalifisere seg for de to største klassikerne i verden.
– Fotballen overtar kirkens rolle som sjelesørger, men har fremdeles mye å lære av kirken
Vårt Land - forsiden: – Fotballen overtar kirkens rolle som sjelesørger, men har fremdeles mye å lære av kirken
Seminarrapport: «Kirken mot 2030. Menighetsutvikling i et mangfoldig samfunn.»
Presteforeninga: Av Åse Rugland, sokneprest Orkland og Geitastrand «Våger vi i kirken å foreta nye grep slik at utvikling skjer?» Jeg jobber som menighetsprest på 16. året i menigheter i Orkdal kommune og så fram til å få inspirasjon og nye tanker rundt menighetsutvikling for årene som ligger framom oss. Seminarets mål ble beskrevet på forhånd […]
Hvem er det nye sentralstyret? Møt Birgit Lockertsen
Presteforeninga: I mars 2018 valgte generalforsamlingen et nytt sentralstyre som skal lede Presteforeningen fram mot 2020. Sentralstyret består av fem personer, to menn og tre kvinner, med erfaring fra ulike typer prestetjeneste og geografisk bakgrunn fra Tromsø i nord til Rygge i sør. Lurer du på hvem de er og hva de ønsker for foreningen? Her […]
Presteforeningens klimaengasjement
Presteforeninga: Hvordan kan og skal Presteforeningen engasjere seg for vern om skaperverket, et bærekraftig klima og et grønnere arbeidsliv? Unios klimapolitiske plattform Tidligere i vår vedtok Unio en klimapolitisk plattform, som viser hvordan klima- og bærekraftsutfordringene gjelder alle profesjonene som er organisert i Unio. – Vi har vedtatt fem politiske hovedmål. Disse viser hvordan klima- og […]
Venter mer laks i Sokna
NRK Rogaland: Laksestammen i Sokna i Sokndal vil bli styrket i løpet av tre til fire år, mener elveeierlaget. Sokndal kommune har fått 13,5 millioner statlige kroner som gjør det mulig å kalke alle de fire greinene som renner inn i Sokna, skriver Dalane Tidende.
85 politijobber i fare i Rogaland
NRK: En budsjettsprekk på 87 millioner kroner i Sørvest politidistrikt kan bety at 85 stillinger må kuttes. Leder i Politiets Fellesforbund Sørvest, Per Anders Røsjorde, sier til Stavanger Aftenblad at kutt i antall stillinger er den eneste løsningen.
Kurs: Trosopplæring for voksne i folkekirka, 10.5.2019
Presteforeninga: IKO – Kirkelig pedagogisk senter inviterer til kurs om trosopplæring for voksne i folkekirka. Kurset finner sted på IKO, Colletts gate 43, St.Hanshaugen i Oslo. Tid: 10. mai 2019, kl. 0930-1530. «Kurset rommer både forelesninger om kunnskapsinnhold og voksenpedagogikk, samt presentasjoner av ulike opplegg. Deler av dagen knytter an til Trond Skard Dokkas nye bok […]
Ny biskop er vigslet
NRK Rogaland: Kongen var til stede da Anne Lise Ådnøy ble vigslet i Stavanger domkirke. Den nye biskopen i Stavanger bispedømme ønsker seg en folkelighet og et menighetsarbeid som regner med alle. Selve vigslingen ble ledet av preses Helga Haugland Byfuglien.
UKM Bjerkreim 2019
Bjerkreim kommune
1 Tim 4,4-11: 4 For alt det Gud har skapt, er godt, og ikkje noko skal forkastast når det blir motteke med takk, 5 for det blir helga med Guds ord og bøn. 6 Når du lærer syskena dette, er du ein god Kristi Jesu tenar. Då nærer du deg av det ordet som skaper tru og av den gode læra som du har følgt. 7 Men vis frå deg dei ugudelege mytane, som berre er tomt snakk. Øv deg heller i gudsfrykt. 8 For kroppsleg øving er nyttig til noko, men gudsfrykta er nyttig til alt. Ho ber i seg lovnad både for dette livet og for det som kjem. 9 Det er eit truverdig ord, vel verdt å ta imot. 10 Difor er det vi strevar og kjempar. For vi har sett vårt håp til den levande Gud, han som er frelsar for alle menneske, men først og fremst for dei som trur. 11 Dette skal du gje påbod om når du underviser.
    kilde: bibel.no
Dåp
Dåp
..kommer vi til deg som gav oss livet..

Før dåp

En tid etter fødsel er det vanlig at foreldre mottar heftet "Informasjon om dåp".

Finn ut om dere ønsker kristen dåp av barnet.

Vurder så hvilke rammer dere ønsker for dåpsdagen, hvilken kirke som er "deres", hvilke datoer som er mest aktuelle. Bruk gjerne disse gudsteneteoversiktane:

Gudstenester med dåp i Bjerkreim sokn (uavhengig kor i soknet gudstenesta er)

Gudstenester i Bjerkreim kyrkje med dåp
Gudstenester i Ivesdal kapell med dåp
Gudstenester i Ørsdalen kapell

Finn ut hvem dere kan tenke dere å spørre å være faddere og ta kontakt med dem. Normalt skal fadderne være over konfirmasjonsalder og tilhørende en kristent trossamfunn som ikke forkaster dåp (av barn). Foreldre kan ikke være faddere til eget barn. Det må være minst to faddere. Vanligvis er det mellom to og seks faddere - vanligst er fire. Velg gjerne faddere fra begge sider av familien. Venner kan også være faddere. En fadder kan være fadder for flere søsken. Minst to av fadderne må være tilstede i kirken dåpsdagen. (Se mer om fadderne lenger nede i artikkelen)

Foreldre / foresatte (eller en selv hvis en er myndig) tar kontakt med menighetskontoret der dere ønsker å ha dåpen. Gjør en avtale om dåpsdag og dåpssamtale. Dersom hvem som skal være faddere er avklart, kan dere melde det også - hvis ikke gis denne informasjonen under dåpssamtalen.

Dersom dere bor i et annet sokn enn der dåpen finner sted, er det normalt å fyrst ta kontakt med kyrkjekontoret der dåpen skal finne sted for å avtale dåpsdag og dåpsamtale. Deretter tar man kontakt med kyrkjekontoret der man bor, slik at nødvendig informasjon kan sendes menighetskontoret der dåpen finner sted. Man kan ha dåpsamtale der man bor i stedet for der dåpen skal finne sted.

Bjerkreim sokn sitt kyrkjekontor er på Heradshuset på Vikeså. Kontaktperson er sokneprest. Sjå kontaktinfo.

Dåpsamtalen

Tenk over hva dere ønsker å snakke med presten om.

Dersom dere er spesielt glade i en salme, nevn det til presten. I dåpsgudstenesten er det noen oppgaver som skal gjøres og enda flere oppgaver man kan gjøre. Døme: tenne lys, ta av dåpslue (også kalt luefadder), lese bibeltekst, fremsi dåpens forpliktelse, tørke hodet til barnet. Andre oppgaver som må ordnes er å finne ut hvem som skal bære barnet (hvis det er en av fadderne blir denne gjerne kalt gudmor eller gudfar). En må også tenke over hva slags klær (dåpskjole) barnet skal ha.

Presten går gjennom opplysningene om barnet og det som skjer i gudstenesten (og da spesielt i forhold til dåpen). I tillegg føres det en samtale omkring det å være foreldre / hvordan følge opp dåpen / tilbud til barn og unge i området både i regi av soknet og av andre kristelege organisasjoner.

Dåpsgudstenesten

Sørg for å komme til riktig kirke til rett tid. Vanligvis er 15 min før gudstenesten tidlig nok, men det er lov å komme tidligere.

Barn hører natulig med i gudstenesten, men ikke alle steder blir det lagt like godt til rette for dem. Det kan være greit at noen har spesielt ansvar for eldre søsken / andre barn i dåpsfølget. Ta gjerne med litt enkle aktiviteter for barna som de er trygge med. I kyrkja kan man låne noe tegnesaker.

Finn ut om man bruker storskjerm, papirprogram eller salmebøker. Presten vil hjelpe dere gjennom gudstenesten. Dere trenger ikke å "passe på alt mulig".

Etter dåpen

Presten/soknet kan ikke komme og banke på døra og spørre om man følger opp dåpen. Det er først og fremst foreldrene / foresatte som har et ansvar for dåpsopplæring.

Det kan handle om å vise bilder fra dåpsgudstenesten (f.eks ved markering av dåpsdagen), innføre / videreføre ritualer foreldrene selv har vært med på (aftenbøn, bordbøn, gudstenestegang, søndagsskule osv), det kan handle om å hjelpe barnet til å delta soknets/ kristne organisasjoners tilbud (dåpsskule, sundagsskule, barnekor, Yngres, guttelag, jentelag, konfirmasjon osv). Det kan også handle om å skaffe materiell med kristent innhold (til dømes Dåpsklubben Tipp Trapp, bøker og CDer). Faddere har også et ansvar for barnet. Foreldre må gjerne legge til rette slik at de kan utøve sin oppgave som fadder på en god måte.

Fadderne 

(Mest for fadderne:)

Det er en tillitserklæring å bli spurt om å være fadder. Forendrene tenker gjerne at nettopp den eller den kan bety noe særskilt for barnet deres. Bånd knyttes mellom fadder, barn og barnets nære familie. Hvordan fadderoppgaven utøves, er noe forskjellig. Fra kirkas ståsted er fadderne

 • et juridisk vitne om at barnet er døpt i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.
 • medansvarlig for å hjelpe barnet til å bli værende hos Jesus når det vokser opp

Dette medansvaret kan utøves på mange måter, f.eks (hentet fra dåpsliturgien:)

 • gjennom å be for barnet
 • lære det selv å be
 • lære barnet å bruke Bibelen
 • bli kjent med kristelige aktiviteter (f.eks søndagsskole, gudstjeneste, høytider osv)
 • hjelpe barnet å bli trygg på å gå til nattverd
 • osv

Selvsagt kan en finne på mange andre ting - alt en fadder gjør for barnet trenger ikke å bli gjort i en klart kristen kontekst. Samvær, og å være til for, er gode oppgaver for fadderne. Hva med å

 • ta med barnet på kino/teater/tur i naturen?
 • eller å gi en oppmerksomhet på fødselsdag eller dåpsdag eller til jul (f.eks Barnebibel, CD, bøker, bilder, osv)?
 • andre ting ... fantasien er det som begrenser oppgaven ..

Målet er å hjelpe barnet til å bli værende hjå Kristus når det veks opp, på same måte som det i dåpen vart samein med ham.

Fadderoppgaven er ikke en sivilrettslik forpliktelse, som f.eks innebærer å overta omsorgsansvar for barnet hvis foreldrene dør. Dette er en gammel tanke som kan dukke opp, men den er altså ikke riktig.

Fadderoppgavene utøves veldig forskjellig - og kanskje oftere i retning av å gi en ekstra oppmerksomhet ved merkedager enn å "lære det selv å be/bruke Bibelen etc". Uansett er fadderne avhengig av at foreldrene gir fadderne rom til å utøve sin oppgave. Det er foreldrene som er barnets nærmeste foresatte. Fadderoppgaven gir en mulighet til å gjøre noe ekstra for barnet. Men det er ingen "rett" som overstyrer foreldreansvaret.

Fadderoppgaven anses av kirken å være ferdig når barnet er konfirmert. Da kan barnet selv ta standpunkt om det vil bli værende hos Jesus eller ei. Oftest er fadderne gjester ved konfirmasjonen. De har da vært med å gitt sitt bidrag til at barnet har kommet fram til et fortsatt "ja" eller - om så blir tilfellet et "nei" til Jesus.

Kan da "jeg" være fadder? - Det lurer du kanskje på? Det kreves ingen spesialkompetanse fra fadderne. Normalt skal fadderne selv være over konfirmasjonsalder og tilhøre et trossamfunn som i hvert fall ikke forkaster dåp av barn. Det ligger jo i sakens natur - og det er det eneste som kreves. Det en håper med fadderansvaret er at barnet kan få del i nettopp dine erfaringer, tanker om tro og tvil som et normalt medmenneske i ens omgangskrets. Og er du redd at du skal komme til kort, så ta det med ro: Å svare "jeg vet ikke" på et barns spørrende undring over verden - er en ærlig handling - og kan fort spore ann til en dypere refleksjon både hos barnet - og hos deg.

Denne siden er utviklet av Leif Wikøren Nilsen © 2010-2019 for Bjerkreim sokn.
Brukerkommentarer / forslag til forbedringer/forenklinger ønskes.
Motto: enkelt - men ikke enklere Det tok 0.05 sekunder å generere siden på serveren.