Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
«Takkofferet går til menighetsarbeidet»..
«Takkofferet går til menighetsarbeidet»..
Eller «..til trusopplæringa». Du har sikkert hørt det mange gonger, men kva betyr det?

Når takkofferet går «til menighetsarbeidet/trusopplæringa», så betyr det at det går til alle trusopplæringstiltaka for barn og unge (0 til 18) år i Bjerkreim. Mye av dette arbeidet dekkast nemlig ikkje gjennom overføringar. Vi er avhengige av di hjelp.

Til helga arrangerar kyrkjelyden Tårnagenthelg i Bjerkreim og det er eit godt eksempel på kva trusopplæringa er. Utan di gåve, kan me ikkje lenger gjennomføre dette tiltaket slik det nå gjøres.

Du kan gje di gåve på gudstenesten i Bjerkreim kyrkje på søndag 26. november kl 11.00. Du kan også bli fast givar - les mer om det i denne artikkelen. Takk for gåva.