Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Når er konfirmasjonen X antall år fram i tid i Bjerkreim?
Når er konfirmasjonen X antall år fram i tid i Bjerkreim?

Fra tid til annen får jeg spørsmål om «når er det konfirmasjon i Bjerkreim?» (om 1 år; om 2 år; om 5 år). «Er datoene bestemt?»

Og da er det egentlig det samme svaret jeg gir gang på gang:

I praksis «ja det er bestemt, men egentlig ikke 100%».

Etter et gammelt «folkemøte» ble det bestemt at konfirmasjon i Bjerkreim er siste helga i mai og første i juni. Og sånn har soknerådet praktisert det etterpå.

(Det ble innkallt til et folkemøte for en god del år tilbake (lenge før min tid; 25 år siden???; usikker). Det var i hovedsak de som var konfirmantforeldre det aktuelle året som kom. De bestemte at konfirmasjon bør være «etter lemminga og våronn» og la an tonen for nettopp dissse to helgene. Egentlig er det soknerådet som bestemmer for kirken her i Bjerkreim. Ikke det gamle folkemøtet. (Soknerådet er for kirken i Bjerkreim som kommunestyret er for Bjerkreim kommune). Soknerådet står derfor i prinsippet fritt til å endre dato, men de har til nå vært lojale til dette «folkemøtet for lenge siden».)

Uansett: Soknerådet har ikke vedtatt gudstjenesteplan flere år frem i tid. I de siste årene har soknerådet i løpet av våren behandlet og bestemt gudstjenesteplan for neste kalenderår. Men jeg vil tro at soknerådet fortsatt vil holde seg til det som har vært tradisjon i en del år nå.. (selv om ting kan skje… og på ett eller annet tidspunkt kan det komme endringer...). Vedtatt gudstenesteplan finner du her.

Så håper jeg dette er svar godt nok for deg / dere som planlegger langt fram i tid...