Gå til videoer og direktesendinger

Covid-19 og våre arrangement

Komande gudstenester og andaktar i soknet:


3. desember kl. 10.30. torsdagsandakt. Gjest: Christoffer Songe. Tema: Julekrybber

6. desember kl. 18.30., kl. 19.30. og kl. 20.30. lysmesser i Bjerkreim kyrkje. Takkoffer: konfirmantarbeidet. KUN OPEN for konfirmantane og deira familie

10. desember kl. 10.30. torsdagsandakt. Gjest: Anna Elisabeth Røynestad. Tema: julebakst og pynt

13. desember kl. 11.00. høgmesse i Bjerkreim kyrkje. Takkoffer: NMS. John Olav Dankel talar. Song: Hilde, Renate og Ellinor Moi

17. desember kl. 10.30. torsdagsandakt. Ola Birkeland og Magnar Edland syng julen inn

20.desember kl. 18.30. Julekonsert om kyrkja vert opna for fleire enn 50 personar.

24. desember kl. 13.00. Familiegudsteneste i Ivesdal kapell. Vert og nettsending

24. desember kl. 15.00. Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje

25.desember kl. 11.00. Høgtidsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje. Song: Ungdomskoret. Takkoffer: Indremisjonsforbundet i Rogaland

31. desember kl. 23.00. Nyttårsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje

Vi minnar om dåp

dåpslys, familie, dåp, barnedåp

Planlegg du dåp?

Kva skjer i Bjerkreim?

Neste 5 aktivitetar lista ut frå Bjerkreim sokn, bedehusa og kulturkalenderen i Bjerkreim:

Øvelse Soulkids storsalen

Når:

Forening, blåsalen

Når:

Julesongkveld?

Når:

Hjulemesse, ImF

Når:

Hjulemesse – Bedehuset

Når:

Infoskjermen no