Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
50årskonfirmanter 2018
50årskonfirmanter 2018
26. august 2018 var 21 av konfirmantkullet 1968 samlet i Bjerkreim kyrkja og etterpå på bedehuset på Bjerkreim

Disse konfirmantene ble konfirmert 25. august 1968, så 50 år og 1 dag etterpå var 21 av kullet igjen samlet. Først som en del av gudstjenesten og etterpå med middag og godt samvær på bedehuset. Det ble mye drøs, mimring og eit gjilt samvær. Ordføreren i Bjerkreim og soknepresten deltok også.

Vi tok noen bilder som du kan finne under.

Bak frå venstre: Ordfører Torbjørn Ognedal, Odd Geir Svela, Per Bjerkreim, Per Øystein Eikeland, Anstein Kydland, Per Spødervold, Kjell G Helland

3. rekke: Ludvig Bjerkreim, Arne Skjæveland, Egil Håmsø, Arnt Willy Hestnes, sokneprest Leif Wikøren Nilsen

2. rekke: Gudveig Time, Margunn Helland, Oddlaug Friestad, Eldri Synnøve Ommundsen, Gerd Oddny Remme, Gunvor Evy Kloster, Kåre Gåsland

Fremst: Gunvor Aardal, Gunhild Tyra Apeland, Maria Undheim, Turid Borghild Bue