Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
2 års samling med utdeling av bok og Krølle!
2 års samling med utdeling av bok og Krølle!
Neste helg ønsker vi velkommen alle 2-åringer i soknet til Bjerkreim Bedehus

UTDELING AV 2-ÅRS BOK OG LEKELAM

Kyrkja har, saman med foreldra og fadrane, ansvar for opplæring i den kristne trua for alle døypte barn. Kyrkjedepartementet legg opp til at alle skal få til saman 350 timar med spanande undervisning frå dei er 0-18 år.

 

Me ynskjer difor å gje ei bok og eit leikelam til din 2-åring!

 

Alle som er 2 år i år med foreldre/føresette,

er velkomne til:

2 – års samling!

Lørdag 24. november kl 10.00 - 11.30

på Bjerkreim bedehus.

 

(Også dei som ikkje er døypte er velkomne til å delta.)

 

Soknets undervisningsutval og menighetsarbeidar er ansvarlege for denne samlinga. Borna skal få bli litt kjent med boka, me skal ha bibelforteljing og ei songstund i lag, og få litt mat.

 

Påmelding:

Frist for påmelding er. 22.november! Meld deg på her:

 

VELKOMMEN!