Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Desember-oppdatering fra Liberia!
Desember-oppdatering fra Liberia!
Nye skoler, forbedring av sanitære forhold og rent vann!

Ca hver 3. måned l mottar kyrkjekontoret spennende bilder og rapporter fra Liberia. Når vi nå nærmer oss juletider og årsskifte er det ekstra spennende å se hvor mye de har fått til av det de hadde planlagt.

 

I Liberia ble den nye skolen i Tonglawin innviet til skolestart i september. Dette er en skole som er totalrenovert utbygd og som nå framstår som helt ny. Mange elever søker seg nå til den flotte skolen som har 10 motiverte lærere i staben. Elevtallet i 2018 forventes å bli nærmere 500 elever utover høsten. Alle foreldrene har ikke råd å betale registreringsavgift på skolen i tide og en del elever kommer derfor sigende utover i høstsemesteret.

 

 

Koroyah er en ny skole som Misjonsalliansen startet arbeid på i vår.  Veggene er ferdig murt og en holder nå på med pussing av veggene. Den gamle skolen brøt sammen i en storm og elevene er foreløpig innlosjert i `city hallen` i påvente av ny skolebygning.

På skolene Larwai og Nuensue er arbeidet med skolelatriner og vaskefasiliteter for håndvask nesten ferdig. Dette er gamle landsbyskoler som tidligere har vært helt uten toalettfasiliteter.

 

26 nye brønner og 24 rehabiliteringer av gamle brønner var planlagt for 2018. Mange av disse er ferdigstilt og en er i sluttfasen av de resterende. Det betyr at nærmere 14 000 mennesker vil få tilgang på rent vann i 2018.

 

Foreldre og lærerorganisasjonen (PTA) har hatt 3dagers opplæring -og motiverings kurs og i slutten av november blir det 3dagers opplæring og motivering for lederne på skoleklubbene fra de ulike skolene.. En håper med dette å revitalisere skoleklubbene slik at de kan spille en enda viktigere rolle i å forhindre at elevene dropper ut av skolen.

 

Vi håper dere vil ta med misjonsprosjektet vårt i deres tanker og bønner i adventstiden. Takk for gaven du gir ved offeret i kyrkja.