Komande gudstenester og andaktar i soknet:

Nå kan kyrkja opnast for 50 deltakarar. Dei første som møter opp, får plass. Gudstenesta 31. mai og 21. juni blir send på nett. Me legg ut lenke her på sida og på vår Facebook-side (facebook.com/bjerkreimsokn).

28. mai kl 10.30 Torsdagsandakt frå Bjerkreim kyrkje

31.mai kl 11.00 Høgtiddsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje

4. juni kl. 10.30 Torsdagsandakt

7. juni kl. 11.00 Høgmesse i Ivesdal kapell

Vi minnar om dåp

dåpslys, familie, dåp, barnedåp

Planlegg du dåp?

Kva skjer i Bjerkreim?

Neste 5 aktivitetar lista ut frå Bjerkreim sokn, bedehusa og kulturkalenderen i Bjerkreim:

Privat utleige hovedetasje

Når:

Pinsedag

Gudsteneste i Bjerkreim kyrkje,
Takkoffer: Israelsmisjonen

Når:

Konfirmasjonsgudsteneste – Kyrkja

Når:

konfirmasjonsselskap peisestova

Når:

Tur til Knuden ?

Når:

Infoskjermen no