Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Sokneårsmøte
Sokneårsmøte
Fastelavnssøndag 3. mars 2019 hadde me sokneårsmøte på Vikeså misjonshus

Soknet skal kvart år innkalla til sokneårsmøte. Det var 38 stk tilstades. Etter kveldsgudstenesta i møtesalen, og ein liten kyrkjekaffi i stova, starta soknerådsleiar Gudbjørg Bjerkreim sokneårsmøtet.

Mellom anna vart sokneårestens årsmelding for 2018 om det kyrkjelege arbeidet i soknet lagt fram. Den kan du lese her.