Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Kretsårsmøte for Israelsmisjonen på Bjerkreim sundag 7. april.
Kretsårsmøte for Israelsmisjonen på Bjerkreim sundag 7. april.
Kl 11.00 er det gudsteneste i kyrkja. Programmet vidare føregår på Bjerkreim bedehus m/ middag kl. 12.45, deretter årsmøte og misjons- og jubileumsfest.

Kl 1100 gudsteneste i Bjerkreim kyrkje, spr Leif W. Nilsen er liturg, tale ved Leiv Roald Thu. Song av Marie Lovise og Ragnvald Leif immerstein.

Resten føregår i Bjerkreim bedehus:

Kl. 1245-1330 Middag med kaffe og dessert

Kl. 1330-1400 Pause

Kl 1400-1600 Årsmøte

Kl 1600-1715 Pause med kaffeservering, og høve til å besøka Trygve Bjerkrheim-stova

Kl 17.00  Misjons- og jubileumsfest. Tale av Kristoffer Eknes, song av Egersund musikklag, jubileumsinnslag, misjonsinfo m.m.

 

Alle samvær er opne, men til middag kl 1245 er det bindande påmelding innan 29. mars. Send sms til mobil: 97189825, eller epost: stavanger@israelsmisjonen.no. Lars Magne Haugland tek også imot påmelding til middag – tlf 51450406.

Pris for middag/kaffe: kr 200. Barn u/15 år kr 100. Betaling enten kontant ved frammøte, eller helst til konto: 3000.15.24662. Merk innbetalinga: Middag 07. april.

Alle samlingane er opne for alle. Velkommen til å vera med heile dagen.