Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Opningstider SOMMAR  2019
Opningstider SOMMAR 2019
Kyrkjekontoret er ope tysdagar og torsdagar kl. 09.00 - 14.00 i tida 24. juni til 11. august.

Kontaktperson i tida 24. juni - 14- juli - Arnfrid Espeland tlf 40602711,

15. juli - 21. juli Inger Johanne Gravdal,

22. juli - 11. august Leif Wikøren Nilsen.