Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Resultat av soknerådsvalet 09.09.2019.
Resultat av soknerådsvalet 09.09.2019.
Alle stemmene vart talde opp om kvelden 09.09.2019.Soknerådet er samansett av 8 medlemmar og 5 varamedlemmar. Det var 371 som stemte ved valet – dvs ei deltaking på 20%.

Oppteljinga gav fylgjande resultat:

Medlemmar:

 1. Yngvar Nilsen
 2. Magnus Helland
 3. Monika Vassbø
 4. Kjersti Elisabeth Stendal Bjerkreim
 5. Gunnar Hågbo
 6. Per Toralv Gjedrem
 7. Øyvind Sjøtrø
 8. Gunn Kristin Bartels

 

Varamedlemmar:

 1. Per Inge Espedal
 2. Leif Gjedrem
 3. Marte Versland
 4. Oddrunn Veen
 5. Annbjørg  Gravdal Larson

 

Nytt sokneråd tiltrer 01.11.19 som sokneråd og 01.12.19 som fellesråd.