Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Salmekvelden 10. oktober i Ivesdal kapell er utsett til 7. november.
Salmekvelden 10. oktober i Ivesdal kapell er utsett til 7. november.