Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Salmekveld I Ivesdal kapell torsdag 7. november kl. 19.30.
Salmekveld I Ivesdal kapell torsdag 7. november kl. 19.30.
Me syng songar og salmer - m.a. kjende og nye julesongar. Velkommen!