Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Soknerådet sine råd og utval 2020 - 2023
Soknerådet sine råd og utval 2020 - 2023
Soknerådet har fylgjande råd og utval diakoniutval, trusopplæringsutval, konfirmantutval, gudstenesteutval, misjonsutval, kontaktperson for Kirkens Nødhjelp, bygningsutval og partsamansett utval.

Diakoniutval: Per Inge Espedal, Kurt Hegelstad, Jorunn Kydland, Ola Birkeland, Anne Marie Vikeså Kjølberg og Siri Torstensen

Trusopplæringsutval: Gunn Kristin Bartels, Monika Vassbø, Jane Karin Sandstøl, Kari M Hvidsten Gjedrem og Oddrunn Veen og menighetsarbeidar

Konfirmantutval: Magnus Helland, Kjersti S Bjerkreim,Torunn Berkreim Moi, Christer Slettebø, Håkon Mong sokneprest og menighetsarbeidar 

Gudstenesteutval: Gunnar Hågbo, Gunn Kristin Bartels, Ingunn Ognedal, Alf Helge Søyland, Annbjørg Gravdal Larson, sokneprest og organist

Misjonsutval: Kjersti S Bjerkreim, Monika Vassbø, Leif Wikøren Nilsen, Annbjørg Gravdal Larson og Liv Valbjørg A Bakke

 

Kontaktperson Kirkens Nødhjelp: Øyvind Sjøtrø

Bygningsutval: Per Toralv Gjedrem, Per Versland, Oddvar Apeland, Johan Vassbø og kyrkjeverje

Partsamansett utval:  Frå arbeidsgjevar:Yngvar Nilsen, Kjersti S Bjerkreim, kyrkjeverje, Frå arbeidstakarane: Ola Birkeland og Inger Johanne Gravdal