Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Velkommen til salmekveld I Ivesdal kapell onsdag 11.mars 2020 kl. 19.30.
Velkommen til salmekveld I Ivesdal kapell onsdag 11.mars 2020 kl. 19.30.
Me syng songar og salmar – m.a. kjende og nye påskesongar.