Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Artikkel om visitasen i Bjerkreim
Artikkel om visitasen i Bjerkreim

Her finn du bispedømmets artikkel om visitasen i Bjerkreim.

Nederst i artikkelen finn du også lenke til biskopens preik og visitasforedrag.