Del raust av den store gleda.

Kan det bli for mykje av det gode? ‘Evangelium’ tyder «Godt nytt». Noko nytt har hendt i vår tid, sjølv om det er over 2000 år sidan. Det er like eineståande som at verda blei skapt. Gud blei menneske.

 

Nokon har bore ordet om dette fram til oss. Det starta med orda frå engelen: «Eg kjem til dykk med bod om ei stor glede, ei glede for heile folket».

 

Evangelistane vil ikkje vera nøytrale, dei vil påverka til tru. Matteus kallar Jesusbarnet Immanuel, Gud med oss. I dette namnet ligg heile juleevangeliet, både at Gud ER med oss, og at Gud er MED oss. Namnet blir ei slags programerklæring. Gud seier: Nå er eg med dykk same kva som skjer. Eit ekko av desse orda finn me i dåps- eller misjonsbefalinga, der Jesus seier: «Sjå, eg er med dykk alle dagar.»

 

Diktaren Heinrich Böll var ikkje nokon kyrkjeven, likevel sa han: «Eg trur at ei verd utan Kristus ville få sjølv ateistane til å lengta etter han. Kven andre kan slik som han lokka fram det beste i oss: Omsorga for det svake, trua på at det nyttar, at det går an å begynna på nytt.»

«Verden var aldri helt forlatt», syng artistar, skolebarn og kyrkjelydar i førjulstida. Takk Gud for det!

Denne røyrsla starta med orda frå engelen «Eg kjem til dykk med bod om ei stor glede». Nå fører Ordet om gleda oss vidare inn i mange spørsmål og ut i kvardagane. Korleis lever me evangeliet ut, korleis deler me tru?

Nei, det kan ikkje bli for mykje av det gode! Del raust av trua. Del raust av gleda. Det du gjev, gjer deg rikare.

 

Med ønske om ei velsigna julehøgtid!

Anne Lise Ådnøy

Biskop

Publisert 2. desember 2019 kl: 00:00, oppdatert 2. desember 2019 kl: 00:00, av

 1. Bilete av gullkonfirmantane

  Gullkonfirmantar 2023

  Søndag 17. september møttest 32 personar som vart konfirmerte i Bjerkreim i 1973. Dei deltok på gudsteneste først, deretter var det felles middag på Bjerkreim bedehus. Samlinga var i regi av soknerådet.

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 2. Resultat av kyrkjevalget i Bjerkreim

  Det var totalt 281 personar som stemte ved kyrkjevalet i Bjerkreim. Av desse stemte 192 på bispedømerådsvalet og 233 på soknerådsvalet. Ein kunne stemme på eitt eller begge vala. På førehand stemte 65 personar digitalt og 25 personar på papir. Resten stemte på vanleg måte på valdagen. Soknerådsvalet: Valborg Bjerkreim          431 Jane Fuglestad Rønning                414 […]

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 3. Global kafé starter opp igjen

  Global kafé og global kvelds startet opp før sommeren 2022 som et samarbeid mellom bedehuset, misjonshuset, kirken og Bjerkreim kommune. Med riktig god hjelp fra mange frivillige har det vært veldig vellykket

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Diakoni
 4. Kvifor stiller kandidatane til soknerådet til val?

  13 kandidatar har sagt seg villege til å stille til nytt sokneråd. Vi har spurt dei kva dei ynskjer å arbeide særleg med framover: Jane RønningEg brenn for å ha eit godt trusopplæringsopplegg for ungane. Valborg BjerkreimEg ynskjer å bidra til ei folkekyrkje der barn og unge i kommunen føler seg heime.  Andreas OslandMitt håp […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Råd og utval
 5. Førehandsstemming til kyrkjevalet

  Du er velkomen til førehandsstemming til kyrkjevalet frå 10. august (digitalt), og frå 22. august (på kyrkjekontoret). Alle som fyller 15 år i 2023 eller før kan stemme ved kyrkjevalet. Allereie frå 10. august kan du førehandsstemme til soknerådsvalet og bispedømerådsvalet digitalt. Gå inn på valportalen www.kirkevalget.no og bruk BankID. Dette er ein enkel og […]

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 6. To år som diakoniarbeider i Bjerkreim – noen betraktninger

  Denne sommeren har jeg vært ansatt som diakoniarbeider i 2 år i Bjerkreim. Det har vært både utfordrende, spennende og lærerikt. Jeg har forsøkt å iverksette tiltak for at folk skal få det litt bedre i Bjerkreim, særlig de som ikke har det så greit. Jeg har møtt mange ulike mennesker med ulike erfaringer og […]

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
 7. Blomster i eng

  Hva skjer i sommer?

  Det går mot fellesferie og også ferieavvikling i soknet. Siste gudstjeneste før ferien blir 16.7 og merk deg gjerne første gudstjeneste og innsettelse av ny sokneprest 13.8: Gudstjenestelisten i juli og halve august ser slik ut: 5. søndag i treeiningstida Sun 02/07-23 11:00 Bjerkreim kyrkje Høgmesse Aposteldagen/6. søndag i treeiningstida Sun 09/07-23 11:00 Ivesdal kyrkje […]

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
  • Gudstenester
  • Konfirmant
  • Trusopplæring
 8. Global kafé; en stor takk (og info om sommeren)

  I juni har Global kafé/kvelds holdt på i et år. Vi er veldig fornøyd med tilbudet slik det har blitt, og svært takknemlige for de frivillige som har brukt mye tid og krefter for å realisere dette. Global har vært et viktig samlingspunkt for svært mange av våre nye innbyggere og i snitt har vi […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni