Et vanvittig prosjekt

Denne sommeren er det 3 år siden det ble opprettet diakonistilling i Bjerkreim. Jeg har satt stor pris på å få jobbe med verdens viktigste oppdrag, nemlig å «dele evangeliet i ord og handling» (i mitt tilfelle – trosopplæring og diakoni). Nytt denne våren er at jeg endelig er ferdig utdannet diakon. Hurra!

Den norske kirke definerer diakoni slik:

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet
i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet,
inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og
kamp for rettferdighet.

Slik sett handler det om mer enn «bare» nestekjærlighet, det handler om en helhetlig tilnærming til mennesket i Guds verden. Hvordan vi kan tilrettelegge for at alle kan bli sett og føle seg verdsatt i kirken og i samfunnet. Hvordan vi kan engasjere bedrifter, politikere og enkeltmennesker til å ta forvalteransvaret på alvor og løfte frem samfunnets og verdens urettferdighet for Gud og for mennesker som kan gjøre noe med det slik at de menneskene som lever i det skal bli forløst?

Det er egentlig et vanvittig prosjekt. Og som en arbeidsbeskrivelse er det god grunn til mismodighet. Men som en visjon har det et sprengkraftig potensiale!

En innbarka bjerkreibu sa det rett til meg for et års tid siden – «Uddanning og tittel betyr ingenting. Diakonen æ maen i gadå.» Jeg har kvernet på den uttalelsen spesielt det siste året – og jeg har kommet til at jeg kunne ikke vært mer enig. Jeg har fått uvurderlig praksis og veiledning det siste året på omsorgssenteret, dagsenteret, i flyktningetjenesten og i Åna fengsel. Jeg har fått anledning til å fordype meg i mange relevante og virkelighetsnære problemstillinger både i sjelesorg og diakonalt arbeid generelt. Likevel er jeg ganske håpløs, hjelpeløs og mismodig dersom ikke «maen i gadå» er med på dette vanvittige prosjektet.

Et glimrende eksempel er den frivillige innsatsen på Global Kafé. Et tiltak som virkelig har fått bety mye for veldig mange. Da jeg på sommeravslutningen skulle dele ut en rose til alle de som hadde bidratt som frivillige, enten med kjøring eller på kjøkkenet, var det godt over 20 stykk som kom fram. Den slappe rosen var bare et ynkelig diplom for vel utført diakonalt arbeid. Den beste diakon kunne aldri gjort det bedre enn det de mange frivillige får til i fellesskap – å elske sin neste som seg selv, hjelpe den trengende og de syke, og å ta imot de fremmede (2. Mos 22,21; Ordsp. 3,27 Matt 25,35, Gal 5,14).

Tallene fra rapporten StatusUng 2024, som er hentet inn av Opinion for Mental Helse Ungdom, viser at 4 av 10 unge (16-36 år) har hatt selvmordstanker. Verdensdagen for Psykisk helse skriver følgende: En av tre under 44 år sier de opplever lite mening i livet, og rapporterer om generelt dårligere livskvalitet. Forskjellene mellom de yngste og eldste i samfunnet på dette området er store. Mens det tidligere var de unge som var mest fornøyd med livet, så er det i dag omvendt. (verdensdagen.no)

Et kjent ordtak fra den jødiske Talmud sier «den som redder ett liv redder hele verden». Men kanskje gjelder det også i små hverdagslige smil, hyggelige hilsener og oppmuntringer. Det er ikke alltid så mye som skal til for lyse hverdagen opp litt. Gjør du dagen litt bedre for noen, har du kanskje reddet et helt liv.

Image by HAMED ASAD and Couleur from Pixabay

Publisert 26. juni 2024 kl: 14:22, oppdatert 26. juni 2024 kl: 14:22, av Ronny Myksvoll

Aktuelt

 1. Sommar i Bjerkreim sokn

  Juli og august vert prega av sommar og ferietid i soknet. Det er gudsteneste i Ivesdal kyrkje søndag 30. juni og i Bjerkreim kyrkje 7. juli. Begge desse er ved Per Børge Hillestad og Eli Mari Hadland og startar kl 11. Deretter vert det ikkje gudsteneste i soknet før 4. august kl 11, då er […]

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Gudstenester
 2. Et vanvittig prosjekt

  Diakoni er et enormt prosjekt - vi klarer det ikke alene! Noen tanker om vårt oppdrag en varm sommerdag

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
 3. Gudsteneste i Lauperak

  Velkomen til friluftsgudsteneste i Lauperak søndag 23. juni. Avgang med Ørsdølen frå Odlandstø kl 11. Pris for båt: kr 100 (vaksne), gratis for barn. Merk at båten kan bli full. Sal av grillmat og lappar etter gudstenesta. Arr.: Ørsdølen og Bjerkreim sokn

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Gudstenester
 4. Konfirmant i Bjerkreim våren 2025?!

  Merk! Informasjonsmøte mandag 10. juni Bli med på et spennende år som konfirmant! Alle er velkommen til konfirmasjonstid i kirken – både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller du som er nysgjerrig.  Det blir et år med ungdomsmøte, undervisning, konfirmantleir og spennende aktiviteter. Noen av temaene […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Konfirmant
 5. Påske i kyrkja

  Velkomen til kyrkje i påska! Sokneprest Per Børge Hillestad og organist Eli Mari Hadland har saman med dei andre tilsette førebudd mange og varierte gudstenester i den komande høgtida. Alle er velkomne til å feire påske i bjerkreimkyrkjene. Palmesøndag 24. mars kl 11:Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje, diplom til dåpsskulebarna, dåp. Kode B deltek praktisk og […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Gudstenester
 6. Påskesalmar – alle vers

  Bli med og syng påskesalmar i kyrkja! Vi samlast i Bjerkreim kyrkje for å synge gjennom påskesalmane i salmeboka. Fredag 15. mars kl. 18-20 Laurdag 16. mars kl. 14-16 Solistar: Arild Thorsen, barnesanggruppe, Liv Valbjørg Bakke, Synnøve Grøtteland Helland, Sissel Bø, Magnar Edland, Ola Birkeland, Elisabeth Moi Bjerkreim, Monika Asheim, Leif W. Nilsen, Bjerkreim barnekor. […]

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 7. God jul og godt nytt år!

  Vi i Bjerkreim sokn vil ønske deg en fortsatt god jul og de beste ønsker for 2024! «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom.» Joh 14,1-2a

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 8. Salmekveld / åpen kirke

  Onsdag 6. desember kl 19.00 blir det salmekveld i Bjerkreim kirke. Medvirkende er Eli Mari Hadland, Ola Birkeland, Magnar Edland, Mariia Pavlyk, Ronny Myksvoll, med fler. Vi har ofte hatt åpen kirke disse dagene og denne dagen vil vi kombinere det med salmekveld. Det blir god stemning! Alle er hjertelig velkommen. Image by Ralf Ruppert […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni