Frå tysdag 23.02 kan fleire samlast.

Det er godt nytt for alle.

Kravet om fastmonterte seter er erstatta av krav om faste tilviste plassar.

Det blir lov å samla inntil 100 personer på arrangement i tillegg til medverkande, når deltakarar får ein fast tilvist plass.

Fast tilvist plass vil seia at deltakarane får tildelt ein plass eller blir vist plassen dei skal sitja.

Det skal framleis vera minst ein meter mellom alle som ikkje bur saman, i alle retningar – målt skulder til skulder. Det er framleis tilråding om 2 meter avstand dersom det er allsong innandørs.

Det blir framleis tilrådd å avlysa eller utsetja arrangement og samkomer som samlar personar frå fleire kommunar, med unnatak av gravferder.

Fritidsaktivitetar for born og unge  kan halda fram med dei reglene som gjeld i dag, men det blir framleis ikkje tilrådd å ha innandørs fritidsaktivitetar for vaksne -20 år og eldre.

Kommunen kan vedta lokale reglar, som set andre avgrensingar på kyrkjeleg verksemd.

Styresmaktene er redde for smitteauking i samfunnet. Derfor er det viktig at vi held fram med det gode smittevern-arbeidet.

Publisert 22. februar 2021 kl: 12:21, oppdatert 22. februar 2021 kl: 12:21, av arnfrid

 1. Frå tysdag 23.02 kan fleire samlast.

  Det er godt nytt for alle. Kravet om fastmonterte seter er erstatta av krav om faste tilviste plassar. Det blir lov å samla inntil 100 personer på arrangement i tillegg til medverkande, når deltakarar får ein fast tilvist plass. Fast tilvist plass vil seia at deltakarane får tildelt ein plass eller blir vist plassen dei […]

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 2. Vikeså Misjonshus

  Digital gudsteneste fastelavnssundag 14. februar 2021

  Her vil du finne sundagens gudsteneste 14. februar 2021. Gudstenesten vil være mulieg å sjå fra kl 11.00.

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 3. Konfirmant 2021

  Konfirmanttimar

  Korona betyr enno ending i opprinneleg plan. Det blir konfirmantsamling dei 2 neste tysdagane i Bjerkreim kyrkje 9. og 16. februar kl 18.00-19.30.

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 4. Dåpsskolen – utsatt oppstart

  På grunn av de nye smittevernreglene som har kommet må vi dessverre utsette oppstart – i første omgang til torsdag 21. januar. SAMTIDIG utsetter vi også fristen for påmelding! Fint hvis så mange som mulig kan melde seg på før tirsdag 12. januar

  Publisert:

  Kategori:

  • Trusopplæring
 5. Ivesdal kyrkje

  Ivesdal kyrkje

  Ivesdal kapell heiter nå offisielt Ivesdal kyrkje

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 6. Korona og kyrkja sine arrangement – opna for aktivitetar for barn og unge

  Her finn du kyrkjelyden sin informasjon om korona etter den 3. januar

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 7. Ivesdal kapell

  Julaftengudstjeneste fra Ivesdal Kapell Direkte

  Her kan du se gudstjenesten fra Ivesdal kapell. Gudstjenesten begynner ca 15 minutter inn i videoen. Julaftangudsteneste fra Ivesdal Kapell 2020

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategoriar:

  • Direktesendingar
  • Gudstenester
 8. Revisjon av vedtektene for gravplassane i Bjerkreim kommune.

  V E D T E K T E R for gravplassane i Bjerkreim kommune (forskrift) - Bjerkreim kyrkjegard, Ivesdal kyrkjegard og Ørsdalen gravplass.

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Aktuelt