Hva skjer i sommer?

Det går mot fellesferie og også ferieavvikling i soknet. Siste gudstjeneste før ferien blir 16.7 og merk deg gjerne første gudstjeneste og innsettelse av ny sokneprest 13.8:

Gudstjenestelisten i juli og halve august ser slik ut:

5. søndag i treeiningstidaSun 02/07-23 11:00Bjerkreim kyrkjeHøgmesse
Aposteldagen/6. søndag i treeiningstidaSun 09/07-23 11:00Ivesdal kyrkjeHøgmesse
7. søndag i treeiningstidaSun 16/07-23 11:00Bjerkreim kyrkjeHøgmesseSiste gudsteneste med vikarprest Per Kjartan Veggeland
8. søndag i treeiningstidaIkkje gudstenesteferie
9. søndag i treeiningstidaIkkje gudstenesteferie
10. søndag i treeiningstidaIkkje gudsteneste
11. søndag i treeiningstidaSun 13/08-23 11:00Bjerkreim kyrkjeHøgmesseInnsetting ny sokneprest Per Børge Hillestad Prost Ingun Stokstad Barane deltek. Kyrkjekaffe

Ellers er det verdt å merke seg:

 • siste Global Kafé blir 21. juni på Bjerkreim bedehus med oppstart igjen i september.
 • Allerede i 27. august starter vi opp igjen med første trosopplæringstiltak: utlevering av 6-års bok til de som skal starte i 1. klasse.
 • Konfirmanter kan allerede nå begynne å registrere oppmøte på gudstjenester. Selve konfirmantundervisningen starter ved kortweekend og presentasjonsgudstjenesten 15-17 september.

Enkelte dager kan kirkekontoret være stengt pga ferieavvikling. Kommer du til låst dør – se oppslag med tlf.nummer du kan ringe. E-post til post@bjerkreimkyrkja.no blir lest hele sommeren. Kontortid i ferietiden: tirs- og torsdager kl 9-14.

Riktig god sommer!

Publisert 12. juni 2023 kl: 13:20, oppdatert 12. juni 2023 kl: 13:20, av Ronny Myksvoll

Aktuelt

 1. Bilete av gullkonfirmantane

  Gullkonfirmantar 2023

  Søndag 17. september møttest 32 personar som vart konfirmerte i Bjerkreim i 1973. Dei deltok på gudsteneste først, deretter var det felles middag på Bjerkreim bedehus. Samlinga var i regi av soknerådet.

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 2. Resultat av kyrkjevalget i Bjerkreim

  Det var totalt 281 personar som stemte ved kyrkjevalet i Bjerkreim. Av desse stemte 192 på bispedømerådsvalet og 233 på soknerådsvalet. Ein kunne stemme på eitt eller begge vala. På førehand stemte 65 personar digitalt og 25 personar på papir. Resten stemte på vanleg måte på valdagen. Soknerådsvalet: Valborg Bjerkreim          431 Jane Fuglestad Rønning                414 […]

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 3. Kvifor stiller kandidatane til soknerådet til val?

  13 kandidatar har sagt seg villege til å stille til nytt sokneråd. Vi har spurt dei kva dei ynskjer å arbeide særleg med framover: Jane RønningEg brenn for å ha eit godt trusopplæringsopplegg for ungane. Valborg BjerkreimEg ynskjer å bidra til ei folkekyrkje der barn og unge i kommunen føler seg heime.  Andreas OslandMitt håp […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Råd og utval
 4. Førehandsstemming til kyrkjevalet

  Du er velkomen til førehandsstemming til kyrkjevalet frå 10. august (digitalt), og frå 22. august (på kyrkjekontoret). Alle som fyller 15 år i 2023 eller før kan stemme ved kyrkjevalet. Allereie frå 10. august kan du førehandsstemme til soknerådsvalet og bispedømerådsvalet digitalt. Gå inn på valportalen www.kirkevalget.no og bruk BankID. Dette er ein enkel og […]

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 5. To år som diakoniarbeider i Bjerkreim – noen betraktninger

  Denne sommeren har jeg vært ansatt som diakoniarbeider i 2 år i Bjerkreim. Det har vært både utfordrende, spennende og lærerikt. Jeg har forsøkt å iverksette tiltak for at folk skal få det litt bedre i Bjerkreim, særlig de som ikke har det så greit. Jeg har møtt mange ulike mennesker med ulike erfaringer og […]

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
 6. Blomster i eng

  Hva skjer i sommer?

  Det går mot fellesferie og også ferieavvikling i soknet. Siste gudstjeneste før ferien blir 16.7 og merk deg gjerne første gudstjeneste og innsettelse av ny sokneprest 13.8: Gudstjenestelisten i juli og halve august ser slik ut: 5. søndag i treeiningstida Sun 02/07-23 11:00 Bjerkreim kyrkje Høgmesse Aposteldagen/6. søndag i treeiningstida Sun 09/07-23 11:00 Ivesdal kyrkje […]

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
  • Gudstenester
  • Konfirmant
  • Trusopplæring
 7. Global kafé; en stor takk (og info om sommeren)

  I juni har Global kafé/kvelds holdt på i et år. Vi er veldig fornøyd med tilbudet slik det har blitt, og svært takknemlige for de frivillige som har brukt mye tid og krefter for å realisere dette. Global har vært et viktig samlingspunkt for svært mange av våre nye innbyggere og i snitt har vi […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
 8. Konfirmant 2024 påmelding og info-møte

  Alle er velkommen til konfirmasjonstid i kyrkja - både du som trur, tviler, er usikker, ikkje trur, ikkje har tenkt på sånt før eller du som er nysgjerrig.

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Konfirmant
  • Trusopplæring