Konfirmant 2024 påmelding og info-møte

Alle er velkommen til konfirmasjonstid i kyrkja – både du som trur, tviler, er usikker, ikkje trur, ikkje har tenkt på sånt før eller du som er nysgjerrig.

Tysdag 13. juni kl 19 inviterer me neste års konfirmantar med føresette til informasjonsmøte på Vikeså misjonshus. Her får de møte Per Børge Hillestad som startar som ny sokneprest i Bjerkreim sokn i august, og Ingelin Ognedal som er ungdomsarbeidar og aktivt med i konfirmantarbeidet.

Fyll ut påmeldinga i lenka under. Ønsker du skjemaet i papirform – ta kontakt med oss.

Mykje av konfirmantopplegget er bestemt, men det kan alltid bli justeringar undervegs og då vil vi informere om dette på e-post/SMS. Det er difor viktig at e-postadresser og mobilnummer er korrekte slik at meldingar som vert sendt kjem fram.

Alle har rett på konfirmasjonsopplæring – uavhengig av funksjonsevne. Har du/de behov for særskilt tilrettelegging er det fint om du skriv dette i påmeldingsskjemaet eller gjev oss melding direkte. Alle opplysningane du oppgir her er underlagt teieplikt.

Publisert 3. mai 2023 kl: 12:17, oppdatert 3. mai 2023 kl: 12:17, av Ronny Myksvoll

Aktuelt

 1. Global kafé; en stor takk (og info om sommeren)

  I juni har Global kafé/kvelds holdt på i et år. Vi er veldig fornøyd med tilbudet slik det har blitt, og svært takknemlige for de frivillige som har brukt mye tid og krefter for å realisere dette. Global har vært et viktig samlingspunkt for svært mange av våre nye innbyggere og i snitt har vi […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
 2. Supplerande nominasjon til 15. mai kl 12

  Nominasjonskomiteen la tidlegare i vår fram forslag til liste til soknerådsvalet i september. Det vert opna for supplerande nominasjon (frå andre) 2-15. mai. Eit framlegg til ny kandidat vert fremja av fem personar med stemmerett. Framlegget skal vere signert på eit ark eller på eit skanna dokument. Framlegget skal innehalde oversikt over fødselsdatoen til kandidaten […]

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 3. Konfirmant 2024 påmelding og info-møte

  Alle er velkommen til konfirmasjonstid i kyrkja - både du som trur, tviler, er usikker, ikkje trur, ikkje har tenkt på sånt før eller du som er nysgjerrig.

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Konfirmant
  • Trusopplæring
 4. Kirkevalg i Bjerkreim

  I september er det kirkevalg, og alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett i det soknet de bor, fra det året de fyller 15 år. I kirkevalget velges de som skal styre kirken de neste fire årene. Ved kirkevalget 2023 er det tre registrerte nomineringsgrupper ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet: Bønnelista, Frimodig kirke og Åpen […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Råd og utval
 5. Ukrainsk påskesamling i Bjerkreim kyrkje 16.4

  Søndag 16.4 kl 10.55-11.00 ringer vi med kirkeklokkene i Bjerkreim selv om det ikke er ordinær gudstjeneste. Årsaken er at vi tilrettelegger for en påskesamling i kirken for ukrainerne, som feirer påske en uke etter den norske tradisjonen. Det er åpent for alle å være med, selv om alt vil foregå ukrainsk/russisk. Etter samlingen blir […]

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 6. Vellukka fasteaksjon!

  Kr 59 210 vart samla inn av konfirmantane i Bjerkreim under årets fasteaksjon tysdag 28. mars. Dette var ein dugnad med meining i.Takk til alle som gjekk med bøsse, køyrde konfirmantane rundt i bygda, til alle som ga pengar eller var med i praktisk gjennomføring.

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 7. Bilde av Ole Paus

  Ole Paus kommer til Bjerkreim kirke!

  Vi gleder oss til konsert med Ole Paus på søndag! Du kan kjøpe billett alt nå...

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 8. Vårt nye misjonsprosjekt!

  Frem til og med 2022 har vi støttet Misjonsalliansens arbeid i Liberia. Nå går vi over til å støtte et annet prosjekt - i Kenya!

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Misjon