Konfirmanttimar

OPPDATERT 10. FEBRUAR 2021

På kofirmasjonssamlinga 9. februar blei følgande informasjon gjeven med heim til alle konfirmantane:

Brev til konfirmantane 9. februar 2021
Brev til konfirmantane 9. februar 2021

(På grunn av GDPR kan eg ikkje leggja ut lista over kven som er sett opp på kva for ein konfirmasjonsgudsteneste her)


Korona betyr enno ending i opprinneleg plan. Presten har også vore sjukemeldt i 2 veker. Elles skulle dette vore sendt beskjed om – for 2 uker siden:

Det blir konfirmantsamling dei 2 neste tysdagane i Bjerkreim kyrkje kl 18.00-19.30.

Tysdag 9. februar kl 18.00-19.30 i Bjerkreim kyrkje. Tema «Boda». Undervisning ved Leif prest.

Tysdag 16. februar kl 18.00-19.30 i Bjerkreim kyrkje. Tema «Stod Jesus verkeleg opp frå dei døde?». Undervisning ved Oddvar Sæth.

Ny informasjon om konfirmanttida vidare, kjem i løpet av nokre (virke-)dagar.


Konfirmantutvalet hadde møte tysdag 2. februar. Referat derifrå kan du lese her.

Soknerådet har møte i kveld onsdag 3. februar. Dei må då mellom anna ta fleire avgjersler som har med konfirmasjonstida vidare å gjere.

Bjerkreim kyrkje
Bjerkreim kyrkje
Konfirmant 2021
Konfirmant 2021

Publisert 3. februar 2021 kl: 11:37, oppdatert 3. februar 2021 kl: 11:37, av Leif Wikøren Nilsen

 1. Frå tysdag 23.02 kan fleire samlast.

  Det er godt nytt for alle. Kravet om fastmonterte seter er erstatta av krav om faste tilviste plassar. Det blir lov å samla inntil 100 personer på arrangement i tillegg til medverkande, når deltakarar får ein fast tilvist plass. Fast tilvist plass vil seia at deltakarane får tildelt ein plass eller blir vist plassen dei […]

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 2. Vikeså Misjonshus

  Digital gudsteneste fastelavnssundag 14. februar 2021

  Her vil du finne sundagens gudsteneste 14. februar 2021. Gudstenesten vil være mulieg å sjå fra kl 11.00.

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 3. Konfirmant 2021

  Konfirmanttimar

  Korona betyr enno ending i opprinneleg plan. Det blir konfirmantsamling dei 2 neste tysdagane i Bjerkreim kyrkje 9. og 16. februar kl 18.00-19.30.

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 4. Dåpsskolen – utsatt oppstart

  På grunn av de nye smittevernreglene som har kommet må vi dessverre utsette oppstart – i første omgang til torsdag 21. januar. SAMTIDIG utsetter vi også fristen for påmelding! Fint hvis så mange som mulig kan melde seg på før tirsdag 12. januar

  Publisert:

  Kategori:

  • Trusopplæring
 5. Ivesdal kyrkje

  Ivesdal kyrkje

  Ivesdal kapell heiter nå offisielt Ivesdal kyrkje

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 6. Korona og kyrkja sine arrangement – opna for aktivitetar for barn og unge

  Her finn du kyrkjelyden sin informasjon om korona etter den 3. januar

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 7. Ivesdal kapell

  Julaftengudstjeneste fra Ivesdal Kapell Direkte

  Her kan du se gudstjenesten fra Ivesdal kapell. Gudstjenesten begynner ca 15 minutter inn i videoen. Julaftangudsteneste fra Ivesdal Kapell 2020

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategoriar:

  • Direktesendingar
  • Gudstenester
 8. Revisjon av vedtektene for gravplassane i Bjerkreim kommune.

  V E D T E K T E R for gravplassane i Bjerkreim kommune (forskrift) - Bjerkreim kyrkjegard, Ivesdal kyrkjegard og Ørsdalen gravplass.

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Aktuelt