Mikrofinans i Liberia

Bilde nr 6501. Hawa Dowan Hawa selger kjøkkenartikler laget av plast. Dette er lokalt produserte varer. Allerede har hun hatt 2 lånesykluser fra Diaconia MDI og siste gang lånte hun 840USD. Hawa sitter ute på gaten med varene sine, men mest av alt ønsker hun å tjene nok til en liten butikknisje. Da trenger hun ikke rydde alle varene opp og ned hver dag slik som nå.

Bjerkreim sokn sitt misjonsprosjekt er å støtte arbeidet til Misjonsalliansen i Liberia. En del av tiltakene Misjonsalliansen har satt til verks er å starte opp mikrofinans-banken Diaconia MDI. Banken tilbyr banktjenester og er en mulighet for fattige og ressurssvake til å f.eks. ta opp lån for å starte en bedrift eller bedre sine levevilkår.

Hva er mikrofinans?

Mikrofinans er et samlebegrep på finansielle tjenester som er tilpasset fattige menneskers behov og økonomi. Disse tjenestene kan være i form av lån (mikrokreditt), sparing, forsikring og transaksjonstjenester. Det er et lån som innvilges til en gruppe hvor hvert enkelt medlem står ansvarlig for tilbakebetaling av gruppens samlede gjeld. – Av verdens mikrofinansklienter er 66 prosent kvinner – 70 prosent av verdens fattige har fortsatt ikke tilgang på mikrofinans.

Bayo Dolo. Bayo Dolo driver en liten butikk som selger vann og skrivesaker. Han hadde 2 gamle frysere og brukte lånet til å kjøpe inn vann som han kjøler ned og selger. På bildet er det sønnen Jacob som passer butikken mens far gjør et ærend. Lånet var på 500 USD og har rukket til en brukt kopimaskin og kladdebøker i tillegg til vannet.

Tryggere familieøkonomi

Misjonsalliansen gir fattige mennesker og gründere mulighet til å få lån og kapital. Diaconia MDI er landets eneste mikrofinansbank som har lov til å ta innskudd. Banken tilbyr dermed banktjenester, økonomisk opplæring og tryggere familieøkonomi til mennesker som ellers ikke får lån eller muligheten til å ha en bankkonto. I dag betjener banken 1747 aktive kunder og over 3000 kunder med innskuddskonto.

I tillegg til banken i Liberia har Misjonsalliansen tre andre banker i Bolivia, Ecuador og Vietnam, under selskapsnavnet AMAS, Alliance Microfinance AS.

Følg med i gudstjenesteoversikten for neste gang vi tar opp offer til misjonsprosjektet. Takk for at du støtter misjonsprosjektet!


Publisert 31. mai 2022 kl: 11:13, oppdatert 31. mai 2022 kl: 11:13, av Ronny Myksvoll

Aktuelt

 1. Oppdatering fra vårt misjonsprosjekt!

  Bjerkreim menighet sitt misjonsprosjekt er å støtte Misjonsalliansen sitt arbeid som fortiden fokuserer på lese- og skriveopplæring, og mikrofinans i Liberia. På grunn av fattigdom er det mange voksne som ikke har gått på skole og trenger voksenopplæring. Her er noen korte utdrag fra årets høstrapport. Rapporten i sin helhet finner du her «Skoleåret begynner […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
  • Misjon
 2. Gullkonfirmantar i Bjerkreim 2022

  50års-konfirmantane i Bjerkreim 2022

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 3. Trafikalt grunnkurs i Bjerkreim

  Hei og velkommen til nytt Trafikalt Grunnkurs i Bjerkreim! Dette er et samarbeid mellom Bjerkreim kyrkje og Høiens trafikkskole. Kurset består av fem samlinger. De fire første samlingene blir på kyrkjekontoret på Vikeså. Den siste samlingen er mørkekjøring. Tid og sted for denne blir avtalt i løpet av høsten. 17. oktober, 14.00-16.30: Velkomstsamling med pizza […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Konfirmant
  • Trusopplæring
 4. Sokneprest i Bjerkreim sokn

  Er du ein prest som er glad i folkekyrkja og set pris på eit allsidig organisasjonsliv? Då er du kanskje den neste soknepresten i Dalane prosti med særleg ansvar for Bjerkreim sokn. Søknadsfrist 14. august.

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 5. Mikrofinans i Liberia

  Bjerkreim sokn sitt misjonsprosjekt er å støtte arbeidet til Misjonsalliansen i Liberia. En del av tiltakene Misjonsalliansen har satt til verks er å starte opp mikrofinans-banken Diaconia MDI. Banken tilbyr banktjenester og er en mulighet for fattige og ressurssvake til å f.eks. ta opp lån for å starte en bedrift eller bedre sine levevilkår. Hva […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Misjon
 6. Ivesdal kyrkje

  Salmekveld i Ivesdal kyrkje

  Det vert salmekveld i Ivesdal kyrkje onsdag 27. april kl 19.30.

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 7. Fasteaksjonen 2022

  På tysdag 5. april gjekk konfirmantane med bøsse. Gåva går til alt Kirkens Nødhjelp sitt arbeidd. Tema i år er «Håp i ein dråpe vatn». På aksjonsdagen vart det samla inn 64 958 kr.

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 8. Årsmelding 2021

  Her er årsmeldinga for Bjerkreim sokn i 2021. Denne gongen er det laga ei årsmelding som gjeld for både soknerådet, fellesrådet og til sokneårsmøtet. Rekneskapen vert dessverre ikkje klar til sokneårsmøtet, men blir sendt sokneråd/fellesråd for godkjenning i løpet av våren. Hovudpunkta i årsmeldinga blir presentert på sokneårsmøtet søndag 20. februar like etter gudstenesta i […]

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt