Sokneprest i Bjerkreim sokn

Er du ein prest som er glad i folkekyrkja og set pris på eit allsidig organisasjonsliv? Då er du kanskje den neste soknepresten i Dalane prosti med særleg ansvar for Bjerkreim sokn. Ny søknadsfrist 11. september.

I Bjerkreim kyrkje er det gudsteneste om lag annankvar søndag.

Kyrkja står sterkt i Bjerkreim og det er god oppslutting om både gudstenester og dei kyrkjelege handlingane, ikkje minst om konfirmasjonen. Det er eit godt samarbeid både med bedehus og misjonshus, med andre lag og organisasjonar, skular og barnehagar i kommunen.

Bjerkreim er ei tradisjonell jordbruksbygd med mange handtverksbedrifter. Kommunen har 2800 innbyggjarar og 2300 er medlemmer i Den norske kyrkja. Her er vakkert med både fjell og dalar, Bjerkreimselva som er ei av landets beste på laks, mykje fint kulturlandskap, og det er godt tilrettelagt for aktivitet både i utmark og på eit flott stadionområde. E39 går gjennom kommunen og det er lett å kome hit.

Det er to kyrkjer i Bjerkreim sokn. Bjerkreim kyrkje er hovudkyrkje og der er det gudsteneste om lag annankvar søndag, ein gong i månaden i Ivesdal kyrkje og innimellom på Vikeså misjonshus. 

Det er ein prest i Bjerkreim sokn. På kyrkjekontoret har vi organist, diakonimedarbeidar/trusopplærar, sekretær og kyrkjeverje. I tillegg har vi kyrkjetenarar og klokkarar tilslutta kyrkjene. Dei tilsette samarbeider godt og har det kjekt ilag.

Soknepresten kan i stor grad forme eigen kvardag. Han/ho har hovudansvar for gudstenestene, gravferder, andakter og konfirmantarbeidet i soknet, og blir stundom spurt om å ha ein og annan andakt utanom det. Soknepresten sit i soknerådet/fellesrådet, gudstenesteutvalet, misjonsutvalet og konfirmantutvalet. I tillegg er presten ein sjølvsagt del av kommunen sitt kriseteam. 

Presten i Bjerkreim er ein naturleg del av bygda og det som skjer i både glede og sorg. Kyrkjelyden ønskjer seg ein  samarbeidsvilleg, fleksibel prest som er glad i folk i alle aldrar og klar og livsnær i sin teneste og forkynning.

Les heile utlysninga og søk på stillinga her innan 9. september.

Publisert 25. august 2022 kl: 08:00, oppdatert 25. august 2022 kl: 08:00, av

 1. Påskesalmar – alle vers

  Bli med og syng påskesalmar i kyrkja! Vi samlast i Bjerkreim kyrkje for å synge gjennom påskesalmane i salmeboka. Fredag 15. mars kl. 18-20 Laurdag 16. mars kl. 14-16 Solistar: Arild Thorsen, barnesanggruppe, Liv Valbjørg Bakke, Synnøve Grøtteland Helland, Sissel Bø, Magnar Edland, Ola Birkeland, Elisabeth Moi Bjerkreim, Monika Asheim, Leif W. Nilsen, Bjerkreim barnekor.Arr.komite: […]

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 2. God jul og godt nytt år!

  Vi i Bjerkreim sokn vil ønske deg en fortsatt god jul og de beste ønsker for 2024! «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom.» Joh 14,1-2a

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 3. Salmekveld / åpen kirke

  Onsdag 6. desember kl 19.00 blir det salmekveld i Bjerkreim kirke. Medvirkende er Eli Mari Hadland, Ola Birkeland, Magnar Edland, Mariia Pavlyk, Ronny Myksvoll, med fler. Vi har ofte hatt åpen kirke disse dagene og denne dagen vil vi kombinere det med salmekveld. Det blir god stemning! Alle er hjertelig velkommen. Image by Ralf Ruppert […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
 4. Julegaveverksted på Global kafé

  Kommende onsdag, 29. november, blir det julegaveverksted på Global kafé på misjonshuset kl 17.30-19.30. Alle som vil er hjertelig velkommen! Du kan lage krans, flette korger og klippe «snøfnugg» av papir. Ta gjerne med noe julegrønt dersom du har, eventuelt ta med dersom du har en annen aktivitet eller dekorasjon du vil lage. Vi serverer […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
 5. Bilete av gullkonfirmantane

  Gullkonfirmantar 2023

  Søndag 17. september møttest 23 personar som vart konfirmerte i Bjerkreim i 1973. Dei deltok på gudsteneste først, deretter var det felles middag på Bjerkreim bedehus. Samlinga var i regi av soknerådet.

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 6. Resultat av kyrkjevalget i Bjerkreim

  Det var totalt 281 personar som stemte ved kyrkjevalet i Bjerkreim. Av desse stemte 192 på bispedømerådsvalet og 233 på soknerådsvalet. Ein kunne stemme på eitt eller begge vala. På førehand stemte 65 personar digitalt og 25 personar på papir. Resten stemte på vanleg måte på valdagen. Soknerådsvalet: Valborg Bjerkreim          431 Jane Fuglestad Rønning                414 […]

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 7. Global kafé starter opp igjen

  Global kafé og global kvelds startet opp før sommeren 2022 som et samarbeid mellom bedehuset, misjonshuset, kirken og Bjerkreim kommune. Med riktig god hjelp fra mange frivillige har det vært veldig vellykket

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Diakoni
 8. Kvifor stiller kandidatane til soknerådet til val?

  13 kandidatar har sagt seg villege til å stille til nytt sokneråd. Vi har spurt dei kva dei ynskjer å arbeide særleg med framover: Jane RønningEg brenn for å ha eit godt trusopplæringsopplegg for ungane. Valborg BjerkreimEg ynskjer å bidra til ei folkekyrkje der barn og unge i kommunen føler seg heime.  Andreas OslandMitt håp […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Råd og utval