Sokneprest i Bjerkreim sokn

Er du ein prest som er glad i folkekyrkja og set pris på eit allsidig organisasjonsliv? Då er du kanskje den neste soknepresten i Dalane prosti med særleg ansvar for Bjerkreim sokn. Ny søknadsfrist 11. september.

I Bjerkreim kyrkje er det gudsteneste om lag annankvar søndag.

Kyrkja står sterkt i Bjerkreim og det er god oppslutting om både gudstenester og dei kyrkjelege handlingane, ikkje minst om konfirmasjonen. Det er eit godt samarbeid både med bedehus og misjonshus, med andre lag og organisasjonar, skular og barnehagar i kommunen.

Bjerkreim er ei tradisjonell jordbruksbygd med mange handtverksbedrifter. Kommunen har 2800 innbyggjarar og 2300 er medlemmer i Den norske kyrkja. Her er vakkert med både fjell og dalar, Bjerkreimselva som er ei av landets beste på laks, mykje fint kulturlandskap, og det er godt tilrettelagt for aktivitet både i utmark og på eit flott stadionområde. E39 går gjennom kommunen og det er lett å kome hit.

Det er to kyrkjer i Bjerkreim sokn. Bjerkreim kyrkje er hovudkyrkje og der er det gudsteneste om lag annankvar søndag, ein gong i månaden i Ivesdal kyrkje og innimellom på Vikeså misjonshus. 

Det er ein prest i Bjerkreim sokn. På kyrkjekontoret har vi organist, diakonimedarbeidar/trusopplærar, sekretær og kyrkjeverje. I tillegg har vi kyrkjetenarar og klokkarar tilslutta kyrkjene. Dei tilsette samarbeider godt og har det kjekt ilag.

Soknepresten kan i stor grad forme eigen kvardag. Han/ho har hovudansvar for gudstenestene, gravferder, andakter og konfirmantarbeidet i soknet, og blir stundom spurt om å ha ein og annan andakt utanom det. Soknepresten sit i soknerådet/fellesrådet, gudstenesteutvalet, misjonsutvalet og konfirmantutvalet. I tillegg er presten ein sjølvsagt del av kommunen sitt kriseteam. 

Presten i Bjerkreim er ein naturleg del av bygda og det som skjer i både glede og sorg. Kyrkjelyden ønskjer seg ein  samarbeidsvilleg, fleksibel prest som er glad i folk i alle aldrar og klar og livsnær i sin teneste og forkynning.

Les heile utlysninga og søk på stillinga her innan 9. september.

Publisert 25. august 2022 kl: 08:00, oppdatert 25. august 2022 kl: 08:00, av Leif Wikøren Nilsen

 1. Fakkeltog og markering i kirken

  Bli med på fakkeltog for fred i Ukraina den 7.12 kl 18.30. Etter toget blir det et kort program i kirken.

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Diakoni
 2. Minnegudstjeneste 6. november kl 19.30

  Søndag 6. november er det minnegudstjeneste i Bjerkreim kyrkje klokken 19.30. De som har mistet noen i løpet av det siste året er da spesielt velkommen til å bli med. Under gudstjenesten blir navnet til den avdøde lest opp og et lys blir tent for han eller henne. Mange bruker anledningen til å sette lys […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
  • Gudstenester
 3. Julehjelp 2022

  Det nærmer seg jul. Også i Bjerkreim kan det være noen som sliter med å få endene til å møtes. Vi i kirken ønsker å gjøre julestøtten til Frelsesarmeen mer tilgjengelig for folk i Bjerkrem, derfor tilbyr vi utlevering av en julepakke til de ekstra trengende i år også! Dette er samme julehjelp som Frelsesarmeen […]

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
 4. Oppdatering fra vårt misjonsprosjekt!

  Bjerkreim menighet sitt misjonsprosjekt er å støtte Misjonsalliansen sitt arbeid som fortiden fokuserer på lese- og skriveopplæring, og mikrofinans i Liberia. På grunn av fattigdom er det mange voksne som ikke har gått på skole og trenger voksenopplæring. Her er noen korte utdrag fra årets høstrapport. Rapporten i sin helhet finner du her «Skoleåret begynner […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
  • Misjon
 5. Gullkonfirmantar i Bjerkreim 2022

  50års-konfirmantane i Bjerkreim 2022

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 6. Trafikalt grunnkurs i Bjerkreim

  Hei og velkommen til nytt Trafikalt Grunnkurs i Bjerkreim! Dette er et samarbeid mellom Bjerkreim kyrkje og Høiens trafikkskole. Kurset består av fem samlinger. De fire første samlingene blir på kyrkjekontoret på Vikeså. Den siste samlingen er mørkekjøring. Tid og sted for denne blir avtalt i løpet av høsten. 17. oktober, 14.00-16.30: Velkomstsamling med pizza […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Konfirmant
  • Trusopplæring
 7. Sokneprest i Bjerkreim sokn

  Er du ein prest som er glad i folkekyrkja og set pris på eit allsidig organisasjonsliv? Då er du kanskje den neste soknepresten i Dalane prosti med særleg ansvar for Bjerkreim sokn. Søknadsfrist 14. august.

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 8. Mange besøkende på GLOBAL i sommer!

  I løpet av sommeren har flere frivillige bidratt for at vi skal kunne tilby Global kafé, Global kvelds og Åpen kirke i sommer! En stor takk rettes til alle de, og til bedehuset og misjonshuset som har lagt til rette for gjennomføringen. «Global» har blitt en sosial arena både for voksne og barn. Det anbefales […]

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Diakoni