Tiltak i samband med Covid19.

Kyrkja i Bjerkreim fylgjer nasjonale og lokale reglar for smittevern. Siste oppdatering kom 09.11.2020.

Gudstenester og kyrkjelege handlingar (dåp, vigsler) og gravferder går som vanleg. Kyrkjerådet og KA (Kirkelig Arbeidsgiverorganisasjon) tilrår at fysiske samlingar utanom gudstenester og kyrkjelege handlingar, blir avlyst ut november månad. Aktivitetar for barn skal gå som vanleg så sant det let seg gjera. Det blir Lys Vaken- samling fredag 27. november.

Regjeringa vurderer ikkje kyrkjebenkene som fastmonterte seter.  Derfor kan berre 50 personar vera tilstades på ei gudstenestene. Sitjeplassane er merka og dette må fylgjast.

Iflg smittevernlegen i Bjerkreim, skal det ikkje vera allsong på gudstenester. Prest og klokkar syng.

Det blir ikkje nattverd, lystenning m.m. som fører til meir beveglese i rommet.

Ofring skjer med vipps eller overføring til bankkontor. Offerkorg blir plassert ved utgang.

Oversikt over deltakarar blir oppbevart i 14 dagar.

Konfirmantsamlingane blir på nett. Det blir 3 lysmesser sundag 6.desember for konfirmantane og familiane deira.

Det blir lagt ut «torsdagsandakt» kvar torsdag.  Velkommen til å fylgja den. Lenke på www.bjerkreimkyrkja.no.  

Hovudprinsipp for forsvarleg smittevern i kyrkja sitt arbeid:

 • Sjuke personar skal ikkje delta på fysiske samlingar.
 • Gode rutinar for hygiene, handvask og reinhald.
 • Minst mogleg felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
 • Avstå frå fysisk kontakt og hald avstand.  Det gjeld også utandørs.
 • Tilstrekkelig bemanning til stades.
 • Avgrensa talet på sosiale kontaktar.

Regjeringa har til mål at julefeiringa skal bli meir normal, men om tiltaka blir oppmjukna i desember er avhengig av utviklinga i smittesituasjonen.

Følg med på nettsida – oppdatering fylgjer fortløpande.

Publisert 10. november 2020 kl: 11:34, oppdatert 10. november 2020 kl: 11:34, av arnfrid

Aktuelt

 1. Bilete av gullkonfirmantane

  Gullkonfirmantar 2023

  Søndag 17. september møttest 32 personar som vart konfirmerte i Bjerkreim i 1973. Dei deltok på gudsteneste først, deretter var det felles middag på Bjerkreim bedehus. Samlinga var i regi av soknerådet.

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 2. Resultat av kyrkjevalget i Bjerkreim

  Det var totalt 281 personar som stemte ved kyrkjevalet i Bjerkreim. Av desse stemte 192 på bispedømerådsvalet og 233 på soknerådsvalet. Ein kunne stemme på eitt eller begge vala. På førehand stemte 65 personar digitalt og 25 personar på papir. Resten stemte på vanleg måte på valdagen. Soknerådsvalet: Valborg Bjerkreim          431 Jane Fuglestad Rønning                414 […]

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 3. Kvifor stiller kandidatane til soknerådet til val?

  13 kandidatar har sagt seg villege til å stille til nytt sokneråd. Vi har spurt dei kva dei ynskjer å arbeide særleg med framover: Jane RønningEg brenn for å ha eit godt trusopplæringsopplegg for ungane. Valborg BjerkreimEg ynskjer å bidra til ei folkekyrkje der barn og unge i kommunen føler seg heime.  Andreas OslandMitt håp […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Råd og utval
 4. Førehandsstemming til kyrkjevalet

  Du er velkomen til førehandsstemming til kyrkjevalet frå 10. august (digitalt), og frå 22. august (på kyrkjekontoret). Alle som fyller 15 år i 2023 eller før kan stemme ved kyrkjevalet. Allereie frå 10. august kan du førehandsstemme til soknerådsvalet og bispedømerådsvalet digitalt. Gå inn på valportalen www.kirkevalget.no og bruk BankID. Dette er ein enkel og […]

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 5. To år som diakoniarbeider i Bjerkreim – noen betraktninger

  Denne sommeren har jeg vært ansatt som diakoniarbeider i 2 år i Bjerkreim. Det har vært både utfordrende, spennende og lærerikt. Jeg har forsøkt å iverksette tiltak for at folk skal få det litt bedre i Bjerkreim, særlig de som ikke har det så greit. Jeg har møtt mange ulike mennesker med ulike erfaringer og […]

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
 6. Blomster i eng

  Hva skjer i sommer?

  Det går mot fellesferie og også ferieavvikling i soknet. Siste gudstjeneste før ferien blir 16.7 og merk deg gjerne første gudstjeneste og innsettelse av ny sokneprest 13.8: Gudstjenestelisten i juli og halve august ser slik ut: 5. søndag i treeiningstida Sun 02/07-23 11:00 Bjerkreim kyrkje Høgmesse Aposteldagen/6. søndag i treeiningstida Sun 09/07-23 11:00 Ivesdal kyrkje […]

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
  • Gudstenester
  • Konfirmant
  • Trusopplæring
 7. Global kafé; en stor takk (og info om sommeren)

  I juni har Global kafé/kvelds holdt på i et år. Vi er veldig fornøyd med tilbudet slik det har blitt, og svært takknemlige for de frivillige som har brukt mye tid og krefter for å realisere dette. Global har vært et viktig samlingspunkt for svært mange av våre nye innbyggere og i snitt har vi […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
 8. Konfirmant 2024 påmelding og info-møte

  Alle er velkommen til konfirmasjonstid i kyrkja - både du som trur, tviler, er usikker, ikkje trur, ikkje har tenkt på sånt før eller du som er nysgjerrig.

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Konfirmant
  • Trusopplæring