Tiltak i samband med Covid19.

Kyrkja i Bjerkreim fylgjer nasjonale og lokale reglar for smittevern. Siste oppdatering kom 09.11.2020.

Gudstenester og kyrkjelege handlingar (dåp, vigsler) og gravferder går som vanleg. Kyrkjerådet og KA (Kirkelig Arbeidsgiverorganisasjon) tilrår at fysiske samlingar utanom gudstenester og kyrkjelege handlingar, blir avlyst ut november månad. Aktivitetar for barn skal gå som vanleg så sant det let seg gjera. Det blir Lys Vaken- samling fredag 27. november.

Regjeringa vurderer ikkje kyrkjebenkene som fastmonterte seter.  Derfor kan berre 50 personar vera tilstades på ei gudstenestene. Sitjeplassane er merka og dette må fylgjast.

Iflg smittevernlegen i Bjerkreim, skal det ikkje vera allsong på gudstenester. Prest og klokkar syng.

Det blir ikkje nattverd, lystenning m.m. som fører til meir beveglese i rommet.

Ofring skjer med vipps eller overføring til bankkontor. Offerkorg blir plassert ved utgang.

Oversikt over deltakarar blir oppbevart i 14 dagar.

Konfirmantsamlingane blir på nett. Det blir 3 lysmesser sundag 6.desember for konfirmantane og familiane deira.

Det blir lagt ut «torsdagsandakt» kvar torsdag.  Velkommen til å fylgja den. Lenke på www.bjerkreimkyrkja.no.  

Hovudprinsipp for forsvarleg smittevern i kyrkja sitt arbeid:

 • Sjuke personar skal ikkje delta på fysiske samlingar.
 • Gode rutinar for hygiene, handvask og reinhald.
 • Minst mogleg felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
 • Avstå frå fysisk kontakt og hald avstand.  Det gjeld også utandørs.
 • Tilstrekkelig bemanning til stades.
 • Avgrensa talet på sosiale kontaktar.

Regjeringa har til mål at julefeiringa skal bli meir normal, men om tiltaka blir oppmjukna i desember er avhengig av utviklinga i smittesituasjonen.

Følg med på nettsida – oppdatering fylgjer fortløpande.

Publisert 10. november 2020 kl: 11:34, oppdatert 10. november 2020 kl: 11:34, av arnfrid

Aktuelt

 1. GLOBAL er i gang igjen!

  Velkommen til Global kafé på Vikeså misjonshus og Global kvelds på Bjerkreim bedehus! Dette er et tiltak for vellykket integrering av tilflyttere i bygden. Tiltaket er et samarbeid mellom kirken, bedehuset og misjonshuset. Ønsket er at innbyggere og innvandrere skal komme sammen og dele et måltid eller en kopp kaffe. Vi har også «åpen kirke» […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
 2. Julegudstjenestene i Bjerkreim

  Nettene har blitt lange og kulden har krøpet inn. Etter en lang advent er det snart jul! I Bjerkreim er kirkene pyntet med både juletre og julekrybbe, og julaften endres den liturgiske fargen til hvit for å markere fest og glede. Dette er julens gudstjenester: Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Bjerkreim i jula.

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Gudstenester
 3. Minnegudstjeneste 6. november kl 19.30

  Søndag 6. november er det minnegudstjeneste i Bjerkreim kyrkje klokken 19.30. De som har mistet noen i løpet av det siste året er da spesielt velkommen til å bli med. Under gudstjenesten blir navnet til den avdøde lest opp og et lys blir tent for han eller henne. Mange bruker anledningen til å sette lys […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
  • Gudstenester
 4. Julehjelp 2022

  Det nærmer seg jul. Også i Bjerkreim kan det være noen som sliter med å få endene til å møtes. Vi i kirken ønsker å gjøre julestøtten til Frelsesarmeen mer tilgjengelig for folk i Bjerkrem, derfor tilbyr vi utlevering av en julepakke til de ekstra trengende i år også! Dette er samme julehjelp som Frelsesarmeen […]

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
 5. Oppdatering fra vårt misjonsprosjekt!

  Bjerkreim menighet sitt misjonsprosjekt er å støtte Misjonsalliansen sitt arbeid som fortiden fokuserer på lese- og skriveopplæring, og mikrofinans i Liberia. På grunn av fattigdom er det mange voksne som ikke har gått på skole og trenger voksenopplæring. Her er noen korte utdrag fra årets høstrapport. Rapporten i sin helhet finner du her «Skoleåret begynner […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Diakoni
  • Misjon
 6. Gullkonfirmantar i Bjerkreim 2022

  50års-konfirmantane i Bjerkreim 2022

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 7. Trafikalt grunnkurs i Bjerkreim

  Hei og velkommen til nytt Trafikalt Grunnkurs i Bjerkreim! Dette er et samarbeid mellom Bjerkreim kyrkje og Høiens trafikkskole. Kurset består av fem samlinger. De fire første samlingene blir på kyrkjekontoret på Vikeså. Den siste samlingen er mørkekjøring. Tid og sted for denne blir avtalt i løpet av høsten. 17. oktober, 14.00-16.30: Velkomstsamling med pizza […]

  Publisert:

  Kategoriar:

  • Aktuelt
  • Konfirmant
  • Trusopplæring
 8. Sokneprest i Bjerkreim sokn

  Er du ein prest som er glad i folkekyrkja og set pris på eit allsidig organisasjonsliv? Då er du kanskje den neste soknepresten i Dalane prosti med særleg ansvar for Bjerkreim sokn. Søknadsfrist 14. august.

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt