Tiltak i samband med Covid19.

Kyrkja i Bjerkreim fylgjer nasjonale og lokale reglar for smittevern. Siste oppdatering kom 09.11.2020.

Gudstenester og kyrkjelege handlingar (dåp, vigsler) og gravferder går som vanleg. Kyrkjerådet og KA (Kirkelig Arbeidsgiverorganisasjon) tilrår at fysiske samlingar utanom gudstenester og kyrkjelege handlingar, blir avlyst ut november månad. Aktivitetar for barn skal gå som vanleg så sant det let seg gjera. Det blir Lys Vaken- samling fredag 27. november.

Regjeringa vurderer ikkje kyrkjebenkene som fastmonterte seter.  Derfor kan berre 50 personar vera tilstades på ei gudstenestene. Sitjeplassane er merka og dette må fylgjast.

Iflg smittevernlegen i Bjerkreim, skal det ikkje vera allsong på gudstenester. Prest og klokkar syng.

Det blir ikkje nattverd, lystenning m.m. som fører til meir beveglese i rommet.

Ofring skjer med vipps eller overføring til bankkontor. Offerkorg blir plassert ved utgang.

Oversikt over deltakarar blir oppbevart i 14 dagar.

Konfirmantsamlingane blir på nett. Det blir 3 lysmesser sundag 6.desember for konfirmantane og familiane deira.

Det blir lagt ut «torsdagsandakt» kvar torsdag.  Velkommen til å fylgja den. Lenke på www.bjerkreimkyrkja.no.  

Hovudprinsipp for forsvarleg smittevern i kyrkja sitt arbeid:

 • Sjuke personar skal ikkje delta på fysiske samlingar.
 • Gode rutinar for hygiene, handvask og reinhald.
 • Minst mogleg felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
 • Avstå frå fysisk kontakt og hald avstand.  Det gjeld også utandørs.
 • Tilstrekkelig bemanning til stades.
 • Avgrensa talet på sosiale kontaktar.

Regjeringa har til mål at julefeiringa skal bli meir normal, men om tiltaka blir oppmjukna i desember er avhengig av utviklinga i smittesituasjonen.

Følg med på nettsida – oppdatering fylgjer fortløpande.

Publisert 10. november 2020 kl: 11:34, oppdatert 10. november 2020 kl: 11:34, av arnfrid

Aktuelt

 1. Bjerkreim kyrkjekontor

  Beklager ikke noen torsdagsandakt i dag 19. november

  Det har blitt for mye arbeid og andre ting å passe på. Kapasiteten strekker ikke lenger til. Dermed er blir det ikke torsdagsandakt i dag. I stedet anbefaler jeg at du tar en titt på en av de gamle andaktene. Dem er det etter hvert en god del av. Satser på at det blir nettandakt […]

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 2. Ivesdal kapell

  Online fra Ivesdal kapell

  Denne torsdagen 12. november er andakten ett opptak av preika jeg hadde sist sundag på Ivesdal kapell. Vi har hatt behov for å teste videoutstyret vårt der oppe, så denne torsdagen blir det slik.

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 3. Tiltak i samband med Covid19.

  Kyrkja i Bjerkreim fylgjer nasjonale og lokale reglar for smittevern. Siste oppdatering kom 09.11.2020. Gudstenester og kyrkjelege handlingar (dåp, vigsler) og gravferder går som vanleg. Kyrkjerådet og KA (Kirkelig Arbeidsgiverorganisasjon) tilrår at fysiske samlingar utanom gudstenester og kyrkjelege handlingar, blir avlyst ut november månad. Aktivitetar for barn skal gå som vanleg så sant det let […]

  Publisert:
  Oppdatert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 4. Konfirmant 2021

  Justering av konf.opplegg

  KONFSAMLING I DAG GÅR UT !!

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 5. FOKUS – vekst i lokalmenigheten

  I dag har jeg tatt turen til Ålgård kirke og besøkt Oddbjørn Stangeland. Han er en av ildsjelene bak FOKUS. Dette er noe som blant annet vi i Bjerkreim kyrkjelyd bruker.

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 6. Kyrkjekontoret

  På kontoret

  Legg til nytt innlegg Save draft Vis Legg ut Skriv tittel På kontoret I "torsdagsandakt i haustdrakt" i dag, samtaler eg litt med min gode medarbeider Ronny Myksvoll og konfirmantåret som nettopp er tilbakelagt.

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 7. Bjerkreim kyrkje

  Soknemøte på sundag etter gudstenesta

  Det er innkalla til soknemøte etter gudstenesta 25. oktober for å gå gjennom forslag til revidert gudstenesteordning for Bjerkreim sokn.

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt
 8. Kor mange venner har du?

  I dagens podcast spring nokre tankar ut frå 1 Sam 20, 35-43. Dette er også andakten som er i Bjerkreimsnytt for november.

  Publisert:

  Kategori:

  • Aktuelt